Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.10.2023 13:53

Den otevřených dveří v občanském sdružení Český západ
05-10-2007  Tisková zpráva


Den otevřených dveří 2006 (Foto: archiv Český západ o.s.) Občanské sdružení Český západ z Dobré Vody u Toužimi se dne 10. října v době od 14 do 18 hodin otevírá široké veřejnosti v rámci akce Den otevřených dveří. Návštěvníci se během odpoledne dozví mnohé o činnosti tohoto občanského sdružení, které již od roku 2002 působí v místní romské komunitě a jehož cílem je vytvářet podmínky pro zkvalitnění života obyvatel Dobré Vody.

"Za více než pět let činnosti našeho sdružení se podařilo v Dobré Vodě snížit nezaměstnanost romské komunity na méně než polovinu, zkultivovat zdejší veřejná prostranství, odstranit havarijní stav panelového domu nebo motivovat romské obyvatele Dobré Vody ke studiu na středních školách", vyjmenovává úspěchy sdružení jeho mluvčí Eva Haunerová.

A jaký bude program Dne otevřených dveří? Podle pracovníků sdružení budou mít příchozí možnost si prohlédnout sídlo sdružení včetně krejčovské dílny, kde pracují místní romské ženy, získat informace o činnosti sdružení z informačních panelů nebo přímo od pracovníků organizace. Program bude navíc zpestřen tanečním vystoupením, o které se postarají místní romské dívky a chlapci. Zájemci si rovněž budou moci vyrobit rukodělný výrobek v rámci tvořivé dílny.

"Den otevřených dveří je určen skutečně pro všechny. Zveme všechny naše příznivce, všechny ty, kteří naši činnost již dobře znají, ale i ty, kteří se s naší činností chtějí teprve seznámit, protože o nás někde slyšeli nebo četli. Těšíme se, že přivítáme i naše sousedy z okolních vesnic," říká Eva Haunerová.

Občanské sdružení Český západ se snaží vytvářet podmínky pro zkvalitnění života obyvatel Dobré Vody, a to skrze zásadní změnu v nich samých, v komunitě jako celku a v pohledu majoritní společnosti. Sdružení obyvatelům Dobré Vody mimo jiné poskytuje sociální služby, pořádá vzdělávací a rekvalifikační programy, organizuje volnočasové aktivity pro děti i dospělé nebo nabízí individuální doučování dětí. Snahou sdružení je rovněž zapojovat obyvatele Dobré Vody do řešení problémů veřejného zájmu a to zejména na komunální úrovni.

Den otevřených dveří v Českém západu probíhá v rámci celorepublikové kampaně "30 dní pro neziskový sektor". Tato kampaň je zaměřena na význam a práci neziskových organizací a letos probíhá její 10. ročník.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/21615
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003