Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 29.09.2022 07:34

Na vernisáži výstavy "10 let Romana suna" se budou číst romské příběhy
11-06-2007  Tisková zpráva


Tomáš Wágner: Moje rodina Program Romano suno obecně prospěšné společnosti Nová škola právě slaví 10. výročí. Dnes večer od 18.00 hodin proběhne vernisáž výstavy "10 let Romana suna", na které se budou číst romské příběhy. V češtině bude číst spisovatel Petr Šabach.

Romano suno je literární a výtvarná soutěž pro děti školního věku z celé České republiky. Její literární část je určena dětem, které umějí romsky - na zadaná témata v romštině píší své příběhy. Jejím cílem je rozvíjet pozitivní vztah k mateřskému jazyku, umožnit dětem prezentovat znalost romštiny jako pozitivní hodnotu a získávat sebedůvěru při komunikaci v romštině. Protože si soutěž našla příznivce i mezi neromskými dětmi, vznikla i výtvarná část. Romano suno seznamuje neromské děti s jazykem jejich spolužáků. Nejlepší literární příspěvky jsou přeloženy do češtiny a poslány zpět do škol a dětských domovů, aby k nim mohly děti nakreslit ilustrace. Je zajímavé sledovat, jak i neromské děti mohou prožít příběhy dětí romských a do jaké míry jsou schopné se s nimi ztotožnit a výtvarně je zpracovat.

Nová škola se rozhodla uspořádat vůbec první výstavu výtvarných prací, která bude průřezem všech předchozích ročníků Romana suna. Výstava bude rozdělena do tří částí podle kategorií, ve kterých děti soutěží: I. kategorie 1.-3. třída ZŠ, II. kategorie 4. -6. třída ZŠ a III. kategorie 7. -9. třída ZŠ.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne v pondělí 11. 6. 2007 v 18.00 h v Klubu v Jelení (Jelení 15, Praha 1). Vernisáž bude zahájena čtením literárních příspěvků, na jejichž základě kresby vznikly. Příběhy bude možné slyšet v romštině, češtině a angličtině.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/21519
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003