Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 29.09.2023 03:20

V Dobré Vodě u Toužimi se slavil Svátek sousedů
30-05-2007  Tisková zpráva


Svátek sousedů v Dobré Vodě (Foto: www.cesky-zapad.cz) Romští i neromští obyvatelé Dobré Vody u Toužimi včera společně s dalšími asi 7,5 miliony lidí po celé Evropě oslavili Svátek sousedů. Oslava tohoto svátku je společenskou akcí, při níž se setkávají sousedé z jednoho domu, části vesnice nebo města, aby se lépe poznali, popovídali si o místě, kde žijí, a třeba i sdíleli své nápady co udělat pro své okolí, aby se jim společně v daném místě žilo lépe. S nápadem oslavit 29. května Svátek sousedů i v Dobré Vodě přišlo místní občanské sdružení Český západ.

Toto sdružení, které působí v tamní romské komunitě tvořící asi 90 % všech obyvatel Dobré Vody, pozvalo týden před oslavou všechny místní obyvatele k podvečernímu posezení u ohně. "Každé domácnosti jsme donesli pozvánku na oslavu, ke které všichni děti i dospělí dostali koláče, které ochotně napekly tři romské ženy z komunity," říká Eva Haunerová, mluvčí sdružení Český západ. Naším cílem bylo přilákat na oslavu Svátku sousedů co nejvíce místních lidí Romů i neromů.

Svátek sousedů v Dobré Vodě (Foto: www.cesky-zapad.cz) Oslava Svátku sousedů začala v 17 hodin v prostranství před sídlem sdružení, kde se v kruhu u ohně sešlo asi 70 dobrovodských obyvatel včetně dětí. "Na úvod jsme si řekli něco o historii Svátku sousedů, protože většina přítomných o něm slyšela vůbec poprvé. Myslím, že nejen pro děti bylo překvapení, že svátek s námi ve stejný den slaví lidé z dalších šestadvaceti zemí Evropy Španělé, Němci, Britové, ale i Slováci, Litevci a další," popisuje dále Eva Haunerová. Po tomto úvodu mohla začít samotná oslava. Pro děti byly připravené nejrůznější hry a soutěže na hřišti, ostatní zůstali u ohně, kde ve dvou soutěžních týmech porovnávali své vědomosti týkající se Dobré Vody a okolí. "Některé otázky byly docela těžké," říká Jana Kosová, ředitelka sdružení. "Například odpovědi na otázky, kdo žije ve vesnici nejdéle či v jaké nadmořské výšce se vesnice nachází, dali oběma týmům docela zabrat. Naopak odpověď na otázku, co nového přibylo za poslední týden v Dobré Vodě, znali téměř všichni," doplňuje Jana Kosová, která je potěšena, že si lidé všimli nového kontejneru na plasty. Nakonec soutěž ke spokojenosti všech skončila remízou a všichni byli odměněni koláči s tvarohem a povidly.

V další části oslavy se na ohni opékaly buřty, s pomocí fotografií se srovnávalo, jak vesnice vypadala před lety a jak vypadá dnes, lidé vzpomínali na bývalé sousedy a vyprávěly si nejrůznější historky týkající se života v Dobré Vodě. "Dle atmosféry, která mezi přítomnými panovala až do konce oslavy, lze usuzovat, že se lidé z Dobré Vody dobře bavili a že se rádi setkají při stejné příležitosti i napřesrok. Snad příští rok přijdou i ti, kteří letos zůstali doma," shrnuje historicky první oslavu Svátku sousedů v Dobré Vodě Eva Haunerová, mluvčí sdružení Český západ.

Svátek sousedů v Dobré Vodě (Foto: www.cesky-zapad.cz) Občanské sdružení Český západ, jehož cílem je vytvářet podmínky pro zkvalitnění života romských obyvatel Dobré Vody, působí v místní komunitě od roku 2002. Pro děti i dospělé organizuje volnočasové aktivity, snaží se podporovat vzdělávání a zaměstnanost místních obyvatel a zapojovat je do řešení problémů veřejného zájmu. Sdružení rovněž nabízí zájemcům sociální služby a plánuje poskytovat sociální terénní služby i v okolních obcích, kde žijí Romové.

Svátek sousedů

Tento svátek vznikl v roce 1999 v Paříži, v roce 2005 se slavil už v 377 evropských městech za účasti 4,5 milionu lidí. Vloni se slavil 30. května poprvé i v České republice. Letos připadla oslava svátku na úterý 29. května. Svátek sousedů je společenská akce - "sousedská party", při níž se setkávají sousedé z domu, části vesnice nebo města. Pro sousedy je to příležitost se poznat, popovídat si o místě, kde žijí, shromáždit nápady, jak vylepšit okolí domu apod.

Pravidla svátku:

1. Svátek sousedů je událost otevřená všem občanům. Umožňuje, aby se setkali se sousedy ve své čtvrti nebo aby takové setkání uspořádali.

2. Pořadatelé i účastníci se zavazují, že svátku nezneužijí ke komerčním nebo politickým účelům.

3. Pro občany jsou setkání v rámci Svátku sousedů zdarma. Každý by ale měl přispět něčím osobním k pohoštění, či společné zábavě.

4. Pořadatelé by se měli snažit vytvořit přátelskou, sdílnou atmosféru, respektovat různost národností či kulturních zvyklostí účastníků.

5. Svátek sousedů by měl občany povzbudit, aby se angažovali ve své čtvrti, vést je k odpovědnému občanství a dobrému sousedství.

Více informací na stránkách:

www.svateksousedu.cz
www.european-neighbours-day.com
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/21488
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003