Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 03.07.2022 22:05

Čeněk Růžička: Prasečák v Letech nemá co pohledávat
14-05-2007  Čeněk Růžička


Proslov Čeňka Růžičky, prezidenta Výboru pro odškodnění romského holocaustu, na pietním aktu romským obětem nacismu v Letech u Písku, 13. 5. 2007.

Čeněk Růžička v Letech u Písku Dámy a pánové, vážení přítomní,
je mi opravdu velkou ctí, že mohu za romské vězně koncentračních táborů a pozůstalé po obětech přivítat zúčastněné vážené osobnosti a poděkovat vám za projevení úcty. Omlouvám se, nebudu zde popisovat historii těchto míst, většina z vás jistě víte, co se zde v době nacismu odehrálo. Jinak moderátorka tohoto setkání paní Růžičková má pro vás k dispozici popis oněch událostí, které se staly příčinou téměř zaniklého světa původních českých Romů a Sintů. Navíc jsou přihlášeni se svými příspěvky ještě mnozí další.

Vážení, dnes se zde takto pietně scházíme již po deváté a rok co rok se zřetelněji ukazuje naléhavost těchto setkání. Jednak proto, že vedle místa, kde zde pochovaní Romové z rasových důvodů hynuli, stále stojí prasečí farma, a jednak proto, že menšina 250 000 českých Romů a Sintů se dostává do téměř neřešitelné situace: 90 procent práce schopných Romů je bez zaměstnání, děti Romů jsou vzdělávány ve zvláštních nebo speciálních školách, podstatná část Romů žije v ghettech, o jejich zdravotním stavu ani nemluvě. Příčiny tohoto stavu nám jsou známy, jsou to ty samé pro které většina Romů a Sintů v době nacismu z rasových důvodů zahynula.

Dámy a pánové,
musím v této souvislosti také připomenout místo obdobného romského koncentračního tábora v Hodonínku u Kunštátu, které je zase hanobeno rekreačním střediskem. Bohužel vláda České republiky tyto skutečnosti nereflektuje, dokonce má ve svém středu tzv. experta na řešení romských záležitostí, který je vyšetřován policií a který se veřejně o Romech vyjadřuje způsobem hodným snad jenom paní Edelmannové nebo Miroslava Sládka.

Vážení,
dovolím si v této souvislosti připomenout jeden z připravených zákonů. Jedná se o zákon, který by dovoloval majitelům domů nájemníky vystěhovávat bez udání důvodů. V situaci, kdy 90 ti procentní většina dotazovaných by nechtěla mít za souseda Roma a kdy 92 procent lidí z 10 000 hlasujících v televizní debatě nepovažuje výroky pana Čunka o Romech za rasistické si docela dobře umím představit, kolik romských rodin s dětmi se přijetím tohoto zákona ocitne na ulici, v lepším případě v holobytech, ghettech nebo dokonce na ulici. Tento zákon já osobně považuji pro Romy v současné době za velmi nebezpečný.

Vážení přítomní,
nyní si vás dovolím seznámit se zcela novým návrhem řešení současného stavu zdejšího místa. Premiér vlády pan Mirek Topolánek při své nedávné návštěvě jihočeského kraje přišel s návrhem, že by prasečák měl zůstat na svém místě a zde aby se vybudoval jakýsi památník nákladem cirka 50 milionů. Musím zároveň říci, že s tímto návrhem veřejně vystoupil, aniž by ho konzultoval s žijícími romskými vězni koncentračních táborů a pozůstalými po obětech. Pro tento jeho návrh prý pan premiér získal podporu jihočeských Romů. Tedy Romů, kteří pocházejí ze Slovenska a kteří na tomto místě nemají nikoho pohřbeného. Na vysvětlenou - návrh podpořil jakýsi podnikatel z Českých Budějovic. Opravdu nerad říkám, že to byl podnikatel romský. Naštěstí to je jedinec, který neví absolutně nic o utrpení českých Romů a Sintů v době nacismu. Návrh podpořil jenom proto, že chce na Letském problému vydělat a vůbec ho nezajímá, co toto místo v historii Romů znamenalo a dosud znamená. Jestli bylo záměrem návrhu pana premiéra vyvolat mezi Romy nesváry, pak musím jednoznačně prohlásit, že se to nepodaří.

Znovu zde musím zopakovat. Romští vězňové koncentračních táborů a pozůstalí po obětech prohlašují:

Nechceme zde žádné megalomanské památníky. Jeden zde již je. Další by byl nadbytečný, navíc by stál zde, u prasečáku a tím pádem by byl směšným a ještě víc by vyjadřoval současný vztah většiny vůči naší menšině. Jasně říkáme, prasečák v Letech a rekreační středisko v Hodonínku nemají co pohledávat. Vládě této země znovu navrhujeme, aby na přebudování farmy (vepřína) zřídila fond, do kterého by vložila jistou finanční částku, kterou by po dobu pěti let navyšovala. To ale předpokládá zjištění skutečných nákladů na přebudování. Pokud ale vím, tak žádný skutečný rozpočet neexistuje. Náš návrh má paní ministryně Stehlíková na stole. Nepožadujeme nic jiného, než aby se i romským obětem nacismu dostalo stejné úcty jako obětem židovským. Chceme, aby tato společnost poskytla Romům stejné šance a pak ať platí co chce, třeba nulová tolerance.

Dámy a pánové,
dovolím si vám oznámit, že naše sdružení ve spolupráci s odbornými institucemi pod záštitou prezidenta pana Václava Klause a primátora hlavního města Prahy pana Pavla Béma připravuje putovní výstavu s názvem "Zaniklý svět původních českých Romů a Sintů". Tu chceme přibližně po dobu tří let prezentovat v naší zemi zejména mladým lidem a všem těm, kteří potřebují a chtějí poznat historii a kulturu svých romských spoluobčanů. Vernisáž výstavy máme naplánovánu na 12. září tohoto roku ve Veletržním paláci NG v Praze. Již teď si vás dovoluji na výstavu pozvat.

V souvislosti s putováním výstavy můžeme pořádat i veřejnou sbírku. Takto získané finanční prostředky by doplňovaly vládou vytvořený fond. Osobně si myslím, že by sbírka byla významným morálním počinem ve vztahu ke skutečné historii tohoto místa.

Děkuji vám, že jste si mě vyslechli.

Projev byl převzat ze serveru http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/frantisek-kostlan.php?itemid=724.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/21470
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003