Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 25.09.2023 14:06

IQ Roma servis představuje projekt Brno slaví Evropský rok rovných příležitostí pro všechny
05-04-2007  Tisková zpráva


Občanské sdružení IQ Roma servis, poskytující sociální, poradenské a vzdělávací služby pro sociálně vyloučenou romskou komunitu realizuje projekt v linii Evropského roku rovných příležitostí (ERRP): "2007: Brno slaví Evropský rok rovných příležitostí pro všechny".

Cílem ERRP 2007 je především podporovat rovné příležitosti, ukázat jak může být rozmanitost pro EU přínosem a upozornit občany na jejich právo nebýt diskriminován.

Projekt 2007: Brno slaví Evropský rok rovných příležitostí pro všechny zahrnuje regionální informační, propagační a vzdělávací kampaň. Záměrem je zvýšit u veřejnosti povědomí o otázkách týkajících se ERRP 2007, a přispět tak k boji proti předsudkům a všem důvodům diskriminace, se kterými se česká společnost potýká.

Projekt bude probíhat v Brně a jihomoravském regionu. Důležitý prvek projektu představuje aktivní zapojení mladých lidí do boje proti předsudkům a diskriminaci. Do projektu jsou zařazeny základní a střední školy, které se zúčastní soutěže o nejlepší scénář proti diskriminaci a o vytvoření 12 komiksových příběhů a 6 DVD filmů na téma "Jak to vidím já". Komiksy budou veřejnosti představeny např. v prostředcích MHD, filmové příběhy na DVD budou distribuovány do škol a dalších vzdělávacích institucí. Komiksové příběhy budou též součástí propagačně-vzdělávacích výstavních panelů, jež budou instalovány v minimálně 40 veřejných institucích.

Součástí projektu bude také distribuce různých propagačních materiálů, např. "krém na všechny druhy kůže" a také filmový festival, kde bude probíhat projekce DVD filmů vzniklých v rámci projektu. Projekt bude představen veřejnosti také v televizním dokumentu, který vyzdvihne a ocení hodnotu nediskriminujícího postoje. Webová prezentace www.jaktovidimja.cz bude obsahovat a dokumentovat proces a průběh kampaně, akcí, jejích výstupů a poselství.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/21388
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003