Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 12.08.2022 17:38

Česká republika oficiálně zahájila svou kampaň k Evropskému roku rovných příležitostí pro všechny
03-04-2007  Jana Šustová


Česká republika v pondělí v podvečer oficiálně zahájila svou kampaň k Evropskému roku rovných příležitostí pro všechny (ERRP), který na letošek vyhlásila Evropská unie. Cílem ERRP 2007 je především zvýšit povědomí veřejnosti o antidiskriminační politice EU a právu na rovné příležitosti pro všechny, které vyplývají z oficiálních rozhodnutí Evropské komise. Nedílnou součástí kampaně je snaha zahájit veřejnou i odbornou diskusi na téma nezákonnosti diskriminace na základě pohlaví, rasového či etnického původu, náboženství nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace. Účelem kampaně je zvýšit zapojení znevýhodněných skupin, usnadnit a vyzvednout rozmanitost a rovnost a zajistit podporu soudržnější společnosti.

V rámci ERRP se ve všech 27 zemích EU a také v Norsku, na Islandu a Lichtenštejnsku připravují stovky nejrůznějších aktivit. Klíčovými jsou pro ERRP 2007 poselství, která zdůrazňují právo na rovné příležitosti, zastoupení potenciálně ohrožených skupin, uznání rozmanitosti a podpora respektu.

ERRP 2007 byl zahájen prvním Summitem rovnosti 30. a 31. ledna 2007 v Berlíně, jenž odstartoval množství událostí, které v rámci roku proběhnou v jednotlivých členských státech, a to jak na národní, tak regionální úrovni.

Skupina The Tap Tap Slavnostní zahájení ERRP v České republice se uskutečnilo v pondělí 2. dubna v pražském divadle Archa. Promluvil na něm premiér Mirek Topolánek (ODS), ministryně Džamila Stehlíková a eurokomisař Vladimír Špidla. Hudební doprovod zajišťoval hudební soubor "The Tap Tap", jehož členy jsou tělesně postižení žáci Jedličkova ústavu v Praze. Během večera bylo představeno sedm projektů, které získaly grant ERRP. Jedná se o následující projekty, jejichž autory uvádíme v závorce:

- Studie aktuální situace osob se zdravotním postižením a návrh opatření (Národní Rada zdravotně postižených),
- 2007: Brno slaví Evropský rok rovných příležitostí (IQ Roma servis),
- Odborná antidiskriminační kampaň (Poradna pro občanství, občanská a lidská práva),
- Rovnost je COOL (Člověk v tísni),
- Kontaktní centrum (Liberecké romské sdružení),
- Podpora principu integrace Romů prostřednictvím kurzů multikulturní výchovy pro pedagogy základních a středních škol (Člověk v tísni),
- Naši sousedé (Partners Czech).

Například brněnská organizace IQ Roma Servis počítá s uspořádáním festivalu krátkých dokumentárních filmů vytvořených studenty středních škol a odborných učilišť, s informačně-propagačními výstavami ve 40 veřejných institucích města, putovní výstavou "Jak to vidím já...". Dále se chystá rozdávat propagační mini krém na ruce určený pro "všechny druhy kůže", zorganizovat polep osmi brněnských tramvají antidiskriminačními billboardy a vytvořit dokumentární film zachycující souhrnný proces vzniku a realizace cyklu "Jak to vidím já".

Projekt Komunitní centrum, jehož autorem je Liberecké romské sdružení, si klade za cíl podpořit odstraňování předsudků vůči Romům a objasňování principů integrace. Projekt počítá s vytvořením specializovaných kontaktních center ve dvou městech v Libereckém kraji (Liberec, Frýdlant). Centra mají za cíl nabídnout ucelený a tematicky zaměřený informační servis zejména pro školy. Kontaktní centra budou také vytvářet projekty, do kterých se školy budou moci zapojovat či samy je řídit. Rovněž nabídnou kontakty na odborníky v oblastech multikulturní výchovy a zajistí školení pro učitele či další pedagogické pracovníky. Z těchto školení vzniknou didaktické pomocné materiály, které budou nabídnuty školám k dalšímu využití.

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva se zaměří na odbornou právnickou veřejnost a studenty vysokých škol. Zároveň bude usilovat o zvýšení odborných předpokladů pracovníků státní správy v boji proti diskriminaci. Výstupem projektu by mělo být zpracování "nadstavbového" vzdělávacího kurzu pro veřejnou správu, organizace "Letní školy práva" pro studenty vysokých škol a konečně publikační aktivity na internetu a odborné knižní publikace.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/21382
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003