Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.10.2023 13:22

Peníze na výstavbu buněk pro vystěhované Romy pocházely od státu
05-11-2006  Zdeňka Kuchyňová


Peníze na výstavbu buněk pro vystěhované Romy a další obyvatele Vsetína pocházely ze Státního fondu bytové výstavby. V diskusním pořadu České televize to řekl předseda Rady vlády pro lidská práva Jan Litomiský, který se kvůli tomu chce v pondělí sejít s ministrem pro místní rozvoj Petrem Gandalovičem (ODS). Vsetínská radnice vystěhovala z města za hranice Zlínského kraje přes 100 Romů, s nimiž měla problémy při placení nájemného. Dalších přibližně 230 Romů město přestěhovalo asi kilometr od centra do komplexu z plechových buněk. Litomiský si chce s Gandalovičem vyjasnit, zda při použití státních peněz na buňky nebyly porušeny právní předpisy a jak v budoucnu takovýmto případům zabránit.

Vsetínský starosta a senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL) řekl, že obec při výstavbě buněk rozhodně neporušila žádný zákon. Státní fond prý použití peněz kontroluje. Buňky jsou podle něho byty první kategorie a mají všechny hygienické, protihlukové a tepelně izolační vlastnosti, jaké české normy kladou na byty první kategorie. Bývalá ředitelka Sekce pro lidská práva a rovné příležitosti úřadu vlády Kateřina Jacques (Strana zelených) řekla, že Čunek svým postupem zpečetil izolaci Romů natrvalo, místo aby se snažil je integrovat. Upozornila na to, že občany svého města nechal odvézt v nočních hodinách, aniž informoval je nebo představitele obcí a měst, kam mířili. To je asociální jednání, řekla. Stěhování do sousedních obcí znamená podle Litomiského přenášení problémů na jiné, což pokládá za nemravné.

Dosavadní koncepce integrace Romů do majoritní společnosti podle předsedy Rady vlády pro lidská práva Jana Litomiského selhává. "Dokonce se domnívám, že až dosud se vlastně o tu integraci nikdo příliš nezajímal," prohlásil v diskusním pořadu České televize. Romským rodinám stát vyplácí sociální dávky, které podle něho vedou k tomu, že si nehledají práci. Nikdo je dosud nenutil plnit občanské povinnosti, jako je placení nájemného, udržování pořádku v domě a neobtěžování sousedů, uvedl Litomiský. Bývalá ředitelka sekce pro lidská práva a rovné příležitosti úřadu vlády Kateřina Jacques (Strana zelených) řekla, že koncepce začleňování Romů do společnosti je dobrá, odpovídá mezinárodním standardům, ale problém je v jejím uplatňování. Situaci rozhodně nelze řešit vytvářením ghett. "Pokud obec ví, že někdo jednou nezaplatil, dvakrát nezaplatil, okamžitě má zahájit komunikaci s těmito lidmi a jejich sociální dávky převádět automaticky na úhradu nájemného a služeb," řekla. Souhlasí s tím, že český sociální systém není motivační. Myslí si to i Milan Horvát ze Sdružení romských občanů. Je potřeba vysvětlit Romům, že nemusejí dávky dostávat, řekl. Měli by ale také podle něho dostat možnost pracovat. Například v Milovicích, Nymburku nebo Lysé nad Labem se mohou zapojit do veřejně prospěšných prací.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/21200
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003