Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.11.2022 20:29

V Praze vzniklo nové internetové centrum pro Romy
14-08-2006  


ICentrum Pražské Občanské sdružení ROMEA vybudovalo v Praze 2 nové internetové a vzdělávací centrum. Toto centrum vzniklo v rámci programu iniciativy společenství EQUAL, konkrétně pak Projektu podpory celoživotního učení a postupů, umožňujících vyloučeným romským komunitám rovnoprávný přístup na trh práce.

"V Moravské ulici č. 43 na pražských Vinohradech vzniklo odborné zázemí pro Romy, kteří se zajímají o práci s počítačem, kteří se hodlají naučit základy této práce a chtějí se též zorientovat v internetu. V iCentru je k dispozici šest počítačů, dva skenery, barevná laserová tiskárna a kopírka. Návštěvníci iCentra mohou využívat klasické kancelářské aplikace jako je Word, Excel, Acrobat Reader, a dnes už velmi populární komunikační software Skype, ICQ nebo MSN," říká koordinátor projektu ing. Zdeněk Ryšavý, jinak také výkonný ředitel romské mediální a vzdělávací organizace ROMEA, jejíž lidé vše vymysleli a zrealizovali. "Cílem našeho snažení je, aby se Romové dostali k počítačům a naučili se s nimi pracovat. Tato dovednost jim účinně napomůže například při hledání pracovního uplatnění," dodává Ryšavý.

V iCentru si zájemci o jeho služby mohou také nechat vytisknout různé dokumenty, nechat si je i zkopírovat či naskenovat. Prodávají se zde i CD, knihy, pohlednice, videokazety, fotografie - to vše pochopitelně s romskou tématikou.

ICentrum "Odborně vyškolený personál iCentra je kdykoli připraven komukoli ze zájemců poradit, pomoci, naučit ho vše při práci s PC technikou tak, aby mu byla nápomocna při jakémkoli okruhu činností - vzdělávání, získávání užitečných informací, hledání práce a podobně," doplňuje vedoucí iCentra mgr. Bohumila Krivčíková. "Náš projekt internetového a vzdělávacího centra navazuje na další aktivitu, kterou jsme v rámci iniciativy společenství EQUAL rozběhli - a sice internetovou burzu práce, která by se měla stát účinnou cestou, jak napomoci rychlému hledání pracovního uplatnění pro ty, kteří to budou potřebovat," uvádí Zdeněk Ryšavý. ROMEA na konci června zahájila provoz této u nás opravdu ojedinělé aktivity. Její webové stránky http://www.burzaprace.romea.cz poskytují aktuální informační servis o volných pracovních místech v ČR a zahraničí, o rekvalifikacích a jiných kurzech. Projekt myslí i na mladou generaci. Jí je určen oddíl stipendií a stáží pro studenty. Nedílnou součástí je rovněž poradna, která pomůže praktickými radami při hledání zaměstnání.

Nesmíme zapomenout zmínit, že od září budou v iCentru opět probíhat kurzy práce na počítači a odborná výuka budoucích novinářů z řad romských zájemců o tuto zajímavou a atraktivní profesi. "První části kurzů již máme za sebou a musím říci, že se setkaly s velkým zájmem i ohlasem," uvádí předsedkyně sdružení ROMEA mgr. Jarmila Balážová.

Provozní doba iCentra je od 10 do 18 hodin každý pracovní den kromě svátků a víkendů. Jednou z nejdůležitějších informací pro případné zájemce o PC kurzy či jen o "obyčejnou" návštěvu centra je, že internet zde mohou všichni používat zdarma.

Projekt iCentra je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/21070
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003