Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 04.06.2023 23:39

Zahájení stáží pro začínající romské redaktory v celostátních médiích
11-04-2006  


Mediální kurs pro Romy (Foto: Jana Šustová) Minulý týden byly zahájeny dvanáctiměsíční odborné praxe pro šest mladých začínajících romských redaktorů. Praxe je výsledkem spolupráce mezi Partners Czech a Českou televizí, Českým rozhlasem a MF Dnes a uskutečňuje se v rámci Programu romské integrace financovaného USAID. Tento čtyřletý program je realizován mezinárodní neziskovou organizací Partners for democratic change (www.partnersglobal.org) a jejími partnerskými centry Partners Czech, Partners Slovakia a Partners Hungary.

Je zřejmé, že poměr mezi počtem Romů pracujících v českých médiích a celkovým počtem Romů v ČR (podle odhadů zde žije přibližně dvěstě až třista tisíc Romů) je zcela neadekvátní. Odborné praxe umožní romským praktikantům rozvíjet profesní dovednosti pro práci v médiích a v důsledku toho přispějí ke zvýšení počtu Romů v celostátních médiích.

Během ročních stáží budou praktikanti pracovat v Redakci zpravodajství ČT, v Českém rozhlase 1 - Radiožurnálu a v redakci MF Dnes. Během této doby budou dále rozvíjet své praktické dovednosti a teoretické znalosti, které je připraví na další profesní dráhu v médiích.

Očekává se, že praktikanti budou po ukončení stáží dále profesně působit v médiích a budou tak motivovat další mladé Romy pro práci v této oblasti.

Informace o Programu romské integrace

Program romské integrace, jehož cílem je zlepšení soužití Romů a většinové společnosti, je realizován v devíti lokalitách v České republice (Pardubice, Chomutov, Bruntál a Krnov), v Maďarsku (Ózd, Pécs, Hatvan) a na Slovensku (Rimavská Sobota, Kežmarok, Prešov). Hlavním pilířem programu je proces kooperativního plánování a poskytování sociálních služeb zaměřených na celkové zlepšení situace Romů. Nezbytným předpokladem úspěchu celého projektu je spolupráce místní samosprávy, neziskového sektoru, zástupců romské menšiny, poskytovatelů sociálních služeb, škol a dalších vzdělávacích institucí, městské policie i podnikatelského sektoru při zjišťování sociálních potřeb obce, vypracovávání plánů pro řešení naléhavých sociálních otázek a realizaci konkrétních projektů, z nichž některé jsou podporovány v grantovém řízení programu. Na národní úrovni organizuje Partners Czech jednání u kulatých stolů, vzdělávací semináře a mediální aktivity pro zefektivnění společného úsilí o romskou integraci.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/20946
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003