Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.02.2023 00:37

Seminář Práce s Romy v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
07-04-2006  


Pracovní skupina Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež NUTS II JV pořádá v pondělí 10. dubna 2006 ve spolupráci s Českou asociací streetwork seminář pro pracovníky a dobrovolníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Seminář si klade za cíl popsat a diskutovat o práci s romskými dětmi a mládeží v nízkoprahových zařízeních, která navštěvují převážně Romové, ale také o zařízeních, kde se setkávají děti romské s dětmi a mládeží z většinové populace. Přes čtyřicet přihlášených pracovníků z Čech a Moravy si bude vzájemně vyměňovat zkušenosti a nápady a debatovat nad problémy, se kterými se při své práci každodenně setkávají.

Seminář, na který Vás tímto zveme, se koná 10. 4. 2006 v prostorách Nízkoprahového klubu Labyrint na Švermově 19 v Brně - Bohunicích od 10.00 do 17.00 hodin.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) - sociální služba, která je určena dětem a mládeži, které se ocitly v obtížné životní situaci nebo jsou jí ohroženy a které nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péče. Cílem NZDM je minimalizovat možná rizika související se způsobem života cílové skupiny, umožnit dětem a mládeži lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci.

Pracovní skupina NZDM NUTS II JV - důvodem vzniku skupiny byla potřeba jednotlivých NZDM zvyšovat prestiž a profesionalitu oboru zkvalitnit své služby, uplatňovat standardy kvality a vytvářet jednotné postupy pro naplňování cílů. Hlavním cílem pracovní skupiny NUTS II JV je zkvalitnit služby poskytované NZDM prostřednictvím uplatňování standardů kvality služeb.

Česká asociace streetwork sdružující nízkoprahové programy - profesní organizace zastupující fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb: terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a kontaktní centra pro uživatele drog.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/20936
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003