Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 19.05.2022 11:02

Vsetínská Charita pořádá sérii akcí k Mezinárodnímu dni Romů
29-03-2006  


U příležitosti Mezinárodního dne Romů pořádá Charita Vsetín - Centrum pro romské matky a děti akci s názvem "Co o Romech nevíme". V jejím rámci proběhne výstava, přednáška a bude představen misijní projekt "Romové na Zakarpatí".

Cílem akce je dát mj. odpověď na tyto otázky: Odkud vlastně Romové přišli? Kudy a kam putovali? Jak byli vnímáni v minulých dobách v různých zemích? Holocaust - víme že byl? Pokud byli čeští Romové vyvražděni, kde se vzali naši současní? Asimilace - jaký vliv měla politika bývalého režimu? Jak jsou vnímáni dnes? Kde všude žijí Romové? Jaká byla tradiční romské řemesla? Známe romské osobnosti, literaturu, hudbu nebo přísloví?

A kdy a kde můžete zmíněné akce navštívit?

Výstava "Co o Romech nevíme"
Kino Vatra
3. 4. - 13. 4. 2006 všední dny od 10:00 do 18:00 (a v době provozu kina Vatra)

Misijní projekt "Romové na Zakarpatí"
Beseda se Slavojem Raszkou
7. 4. 2006 od 16:00 Zasedací místnost na Městském úřadu (2. patro)

Přednáška "Co o Romech nevíme"
Přednáší Helena Danielová, pracovnice Muzea romské kultury v Brně
13. 4. 2006 od 16:00 Zasedací místnost na Městském úřadu (2. patro)

Akce je finančně podpořena městským úřadem Vsetín a MPSV.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/20923
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003