Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 04.06.2023 22:13

Cenu velvyslanectví USA získal Kumar Vishwanathan
12-12-2005  


William J. Cabaniss předává cenu Kumaru Vishwanathanovi (Foto: ČTK) Kumar Vishwanathan převzal ve čtvrtek 8. prosince z rukou velvyslance USA v České republice Williama J. Cabanisse cenu Alice Garrigue Masarykové. Ocenění uděluje velvyslanectví USA v Praze jako výraz uznání osobnostem, které se mimořádně zasloužily o rozvoj lidských práv v ČR. Kumar Vishwanathan ji získal za úsilí a iniciativu vedoucí k vytvoření Vesničky soužití v Ostravě, ve které společně žijí Romové i lidé z většinové společnosti.

"Vesnička ukázala, že Češi a Romové dokáží žít spolu a tvořit něco krásného," soudí Vishwanathan. Je to podle něj obzvlášť důležité v době, kdy je velice snadné lidi rozdělovat. "Viděl jsem, jak se pomalu otvírají státní instituce, jak se vytváří důvěra mezi Romy a policií," dodává.

William J. Cabaniss a Kumar Vishwanathan (Foto: ČTK) Situace v České republice je podle něj ale stále daleko od ideálu. "Romové jsou vytlačováni z měst, vytváří se nová ghetta a ta stará jsou přeplněná. To vytváří nové zdroje konfliktů," uvedl Vishwanathan.

Myšlenka vytvořit modelovou vesničku vznikla po povodních v roce 1997, kdy mnozí Romové ztratili své domovy. Vesnička vznikla v roce 2002 a nyní žije asi 150 lidí. Deset rodin je z majoritní společnosti, deset romských a deset smíšených. Zájemci o získání nového domova museli splnit několik podmínek. Všichni museli při povodních v roce 1997 přijít o domov, nesmělo jít o sociálně slabé jedince a navíc všichni museli souhlasit s myšlenkou projektu. Každá rodina navíc odpracovala na stavbě 200 hodin.

Vishwanathan založil v Ostravě občanské sdružení Vzájemné soužití, které usiluje o větší porozumění mezi romskou komunitou a většinovou společností. "Dělá mi radost, že kromě romské části, která je odvážná a hrdá na svůj původ a snaží se dosáhnou seberealizace, se do našich projektů zapojuje stále více vzdělaných mladých ne-Romů, kteří chtějí společně pracovat," řekl. Právě otevřenost mladých lidí je podle něj velkým příslibem do budoucnosti.

Velvyslanectví udělilo Cenu Alice Garrigue Masarykové letos již podruhé. Minulý rok ji získal Jiří Kopal z Ligy lidských práv. Za svoji práci pro Romy obdržel Vishwanathan již několik národních i mezinárodních ocenění.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/20835
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003