Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 09.06.2023 10:13

Romská diplomacie: Výzva pro Evropské instituce?
13-12-2005  


"Prorazit cestu musíme společně s vámi a pro vás..."
(Z uvítacího proslovu předsedy Evropského parlamentu pana Josepa Borrella z konference Romská diplomacie: Výzva pro Evropské instituce?)

Mezinárodní konference Romská diplomacie: Výzva pro Evropské instituce? Mezinárodní konference Romská diplomacie: Výzva pro Evropské instituce?, která probíhala 8. a 9. prosince 2005 v Bruselu, byla místem, kde se společně setkali Evropští politici (více než 30 europoslanců, představitelé Evropské komise), diplomaté, akademici a aktivisté se zaměřením na lidská práva z celé Evropy i mimo ni. Tato konference byla součástí programu Romské diplomacie, vzdělávacího kurzu, který zvyšuje znalosti a kapacity romských aktivistů ve veřejné diplomacii.

Konference byla zahájena předsedou Evropského parlamentu panem Josepem Borrellem a první den se také na půdě Evropského parlamentu konala. V prezentaci pan Borrell zdůraznil "historickou ztrátu paměti" v případech, kdy se mluví o nejvíce diskriminované menšině v Evropě, o Romech.

Pan Graham Watson, leader Aliance liberálů a demokratů pro Evropu řekl: "Romům chybí viditelná a hlasitá elita a instituce, které by podpořily jejich práva. Toto se přeměňuje v málo nebo skoro žádný politický vliv a žádnou reprezentaci na vládní úrovni." Pogratuloval organizátorům projektu a zaurgoval pro lepší zastoupení Romů na všech úrovních: "Věřím, že jeden z výsledků programu Romské diplomacie bude formace 'think-tanku' tak aby se romská otázka dostala na vrchol programu EU. "

Mezinárodní konference Romská diplomacie: Výzva pro Evropské instituce? Paní Livia Jaroka, členka Evropského parlamentu, která je s dalšími pěti europoslanci ve Správní radě programu Romské diplomacie, jako předsedkyně zahajovací části konference zdůraznila, že jedno z nejhorších vyčlenění Romů v zaměstnání je právě v Evropských institucích. Tento fakt je podrobněji zpracován v podkladovém materiálu konference, který připravil pan Valeriu Nicolae, koordinátor Romského diplomatického projektu. Paní Jaroka dále řekla: "Anti-ciganismus bují a je uděláno velmi málo, aby byl zastaven. V Evropských institucích nebo mezinárodních organizacích nejsou prakticky žádní Romové." Svou intervenci ukončila s vírou, že konference bude navazovat na své doporučení jako na "základ pro další akce, které přispějí k redukování neakceptovatelné propasti mezi Romy a většinovou populací v Evropě."

Profesor Andre Liebich z Institutu pro postgraduální mezinárodní studie v Ženevě a pan Jovan Kurbalija, ředitel Diplo nadace, zvýraznili důležitost zlepšení komunikace v předcházení stereotypů a zjednodušování. Komunikace je základní prvek diplomacie a klíč k hájení zájmů Romů na mezinárodní úrovni. Romská diplomacie nabízí jedinečnou možnost představit inovační metody používáním online diplomatických prostředků. Liebich a Kurbalija analyzovali vhodnost mnoha diplomatických metod a mechanismů pro romské aktivity v mezinárodních vztazích.

Konference se zaměřovala na existující dobré iniciativy a sloužila jako zázemí pro výměnu pohledů na rostoucí romský problém v Evropě, které vyplývají jako doporučení z rezoluce Parlamentu z 28. dubna 2005. Pan Jan Marinus Wiersma, paní Katalin Levai, pan Michael Cashman, paní Elly de Groen-Kouwenhoven, paní Maria Calshramre a pan Richard Corbett, všichni členové Evropského parlamentu, vyjádřili potřebu romské expertízy a opravdového zapojení. Paní Beate Winkler, ředitelka Evropského monitorovacího centra pro rasismus a xenofobii, navrhla zřízení Řídicího výboru pro rezoluci Evropského parlamentu, myšlenka byla podpořena také europoslanci Richardem Corbettem a Michaelem Cashmanem. Inkluze romských žen byla podtrhnuta v diskusi o budoucím Genderovém institutu. Zástupci Evropské komise se zúčastnili panelů a připojili se k diskusi, která měla za cíl najít praktické řešení pro mnoho problémů týkajících se Romů s jasným zaměřením na romské zastoupení.

Vladimír Špidla a Jan Jařab Konference byla ukončena panem Vladimírem Špidlou, komisařem pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti, který zdůraznil potřebu pro společný pozitivní přístup: "Vytváření vysoce kvalifikované, výmluvné, diplomatickými schopnostmi vybavené skupiny evropských Romů NENÍ PRO EVROPSKOU UNII VÝZVOU - je to pro nás nesmírně užitečná pomoc v tom, abychom se s onou výzvou romské nerovnosti a sociální exkluze dokázali společně vypořádat. A já věřím, že to společně dokážeme."

Tato konference byla součástí programu Romské diplomacie, který má za cíl připravit mladé romské aktivisty pro práci veřejných diplomatů se znalostmi, které jsou důležité při zastupování jejich komunit na Evropské a mezinárodní úrovni. Série doporučení, která vyplynou ze závěrů konference, bude prezentována Evropským institucím účastníky diplomatického programu.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/20832
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003