Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 31.03.2023 09:21

Romské organizace nabízejí školám spolupráci
25-10-2005  


Po jednání s romskou poradkyní Magistrátu města Brna Helenou Krištofovou posílí pracovníci romských organizací policejní hlídky u škol, které minulý týden poukázaly na konflikty svých žáků s romskými dětmi.

"Oslovili jsme ty školy, které zaznamenaly napadání svých žáků romskými dětmi a nabídli jim spolupráci. U některých škol posílíme policejní hlídky našimi terénními sociálními pracovníky," říká ředitel romského střediska Drom Miroslav Zima.

Romské organizace Drom, IQ Roma Servis a Společenství Romů na Moravě si mezi sebou jednotlivé školy rozdělily. Konkrétně romské středisko Drom začalo spolupracovat se základní školou Merhautova a Gymnáziem na třídě Kapitána Jaroše. "V případě školy na Merhautově nás paní ředitelka informovala o tom, že situace není tak vážná, aby si vyžádala pravidelné monitorování z naší strany," říká Filip Fuchs, vedoucí terénních sociálních pracovníků střediska Drom. "Pobočka gymnázia nacházející se na ulici Příční má s incidenty mezi svými studenty a romskými dětmi mnohem větší problémy. Po podzimních prázdninách zde počítáme s pravidelným hlídáním před školou," doplňuje.

Příčin narůstajícího počtu těchto incidentů je celá řada. Mezi částí Romů bohužel stále přetrvává nezodpovědný přístup k výchově. Nezajímají se o to, jakým způsobem tráví jejich děti volný čas, o to, zda chodí pravidelně do školy, podceňují jejich výchovné problémy. Romská komunita se navíc potýká s řadou vážných negativních jevů, které sama nedokáže řešit. Patří sem zejména chronická nezaměstnanost, nárůst případů drogové závislosti, lichvy a prostituce.

Vypořádat se s problémem dětské kriminality je složitá a dlouhodobá záležitost. Vyžaduje spolupráci všech zainteresovaných stran. Především škol, Policie České republiky, městské policie a orgánů sociálně-právní ochrany dítěte. Právě ty mohou stanovit nejrůznější ochranná opatření až po návrh na odebrání dítěte od rodiny. Při řešení této otázky mají svou nezastupitelnou úlohu i romské organizace. Jejich terénní sociální pracovníci jsou dobře obeznámeni se specifiky romského prostředí a zprostředkovávají komunikaci mezi majoritní společností a Romy. Mezi nejdůležitější aktivity brněnských romských organizací patří asistence při vyhledávání zaměstnání, podpora vzdělávání (především doučování děti a mládeže) a také organizování volnočasových aktivit. Široká nabídka hudebních a výtvarných kroužků, denních kluboven nebo letních táborů je jedním z účinných způsobů prevence dětské kriminality nejen mezi Romy.

(Zdroj: Tisková zpráva romského střediska Drom v Brně)
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/20779
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003