Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 29.06.2022 15:39

Paťiv - koncert na počest Mileny Hübschmannové
24-10-2005  


Milena Hübschmannová Dne 8. 9. 2005 tragicky zahynula Doc. Milena Hübschmannová, CSc., výjimečná žena usilující celý život o vzájemné pochopení mezi Romy a majoritou, zakladatelka a vedoucí semináře romistiky na FF UK. Jako výraz úcty k jejímu celoživotnímu úsilí pořádají její studenti dne 25. a 26. 11. 2005 v klubu Roxy (Dlouhá 33, Praha 1) dvoudenní koncert převážně romských interpretů, který má být symbolickým vyjádřením odhodlání pokračovat v započatém díle. Koncert je věnován i dalším významným romistkám PhDr. Haně Šebkové a Editě Žlnayové. Akce se bude konat pod záštitou Václava Havla.

Svou účastí jim chtějí vyjádřit úctu tito interpreti a skupiny: Bengas, Čilágos, Jan Áčo Slepčík a Mario Bihári, Vojta Lavička a Do konce, Vojta Fabián, Irena a Vojtěch Havlovi (pátek 25.11. od 18:00), Kale, Terne čhave, Funky band Jozefa Feča - Conection, Romatino (sobota 26.11. od 18:00). Koncert bude mít benefiční charakter, výtěžek bude použit na dokončení projektu Bare Roma (Významní Romové), který je společným dílem Mileny Hübschmannové a jejích studentů. Všichni interpreti se vzdali nároku na honorář. Vstupné na oba dny činí 170 Kč.

V sobotu 26. 11. bude od 15:00 v NoD.Roxy (1.patro, Dlouhá 33, Praha 1) probíhat doprovodný program. Jeho součástí bude promítání filmů, autorské čtení Ilony Ferkové a výstava fotografií Hany Šebkové. Vstup na tuto část bude zdarma.

Doc. Milena Hübschmannová začala objevovat bohatství podceňované "cikánské" kultury již v padesátých letech, v době, kdy sama studovala indické jazyky. Studium romské kultury a jazyka se pro ni záhy stalo celoživotním posláním. Sbírala a dokumentovala romské pohádky, přísloví, hádanky, písně, povídky a dobová svědectví. V době asimilační politiky komunistického státu svým dílem přispěla k posílení důvěry Romů ve vlastní kulturu a jazyk. Institucionální podpory a společenské váhy se dočkala až po roce 1989, kdy jí bylo umožněno založit seminář romistiky a získat docenturu na Karlově univerzitě. V té době byla též publikována většina jejích odborných studií a byl založen romistický časopis Romano džaniben, který vychází dodnes.

PhDr. Hana Šebková byla studentkou, v pozdějších letech kolegyní M. Hübschmannové. Při svých výzkumných cestách nejraději vyhledávala obyčejné Romy, nevytržené ze své přirozené komunity, z jejichž životní moudrosti se s velkou pokorou učila. Počátkem 80. let získala na FF UK doktorát z francouzštiny. Byla spoluautorkou romsko-českého a česko-romského slovníku, redaktorkou časopisu Romano džaniben, autorkou učebnice romštiny a dalších publikací. Spolu s M. Hübschmannovou předávala v posledních letech své vědomosti a zkušenosti studentům romistiky na FF UK. Krátce před svou smrtí vydala knížku fotografií "Bacht the balvaj pheňa hin-Štěstí a vítr jedno jsou." Zemřela po těžké nemoci 9. 4. 2004 ve věku 51 let.

Edita Žlnayová vystudovala francouzštinu a italštinu na FF UK. V 80. letech začala studovat hindštinu. Zaujala ji příbuznost tohoto jazyka s jazykem Romů, stala se nadšenou studentkou kursu romštiny M. Hübschmannové a později i její spolupracovnicí. S H. Šebkovou tvořila nerozlučnou dvojici v soukromí i při mnoha návštěvách Romů po celé Evropě. Nasbíraly spolu bohatý jazykový materiál, který se stal základem pro řadu článků a publikací a zejména pro učebnici romštiny, jejíhož vydání se E. Žlnayová bohužel nedožila. Podílela se na vzniku romsko-českého a česko-romského slovníku a na založení časopisu Romano džaniben. Zemřela náhle 27. 1. 1997 ve věku 46 let.

Více informací naleznete na http://pativ.pspace.cz/
www.chave.cz.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/20775
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003