Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.11.2023 23:59

Novela azylového zákona má výrazně odlehčit Nejvyššímu správnímu soudu
13-10-2005  Zdeňka Kuchyňová


Do života žadatelů o azyl v Česku by mohla výrazně zasáhnout novela zákona o azylu, která právě vstoupila v platnost. Měla by totiž výrazně odlehčit Nejvyššímu správnímu soudu, na který se obracejí neúspěšní žadatelé o azyl. Ten bude moci některé žádosti bez projednání zamítat. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.

Ilustrační foto Jenom za září požádalo v Česku o azyl více než 400 lidí. Třetinu žádostí přitom podali sousední Slováci, 19 procent tvořili Ukrajinci a 17 procent Indové. Většina slovenských žadatelů o azyl jsou Romové z okolí Košic. Jejich šance jsou však téměř nulové. Slováci totiž jako občané členské země Evropské unie nemohou azyl v ČR získat. Nyní vstoupila v platnost novela zákona o azylu. Jaké přináší novinky, o tom více mluvčí ministerstva vnitra Radka Kovářová.

"Novela si bere za cíl zrychlení a usnadnění soudního přezkumu, kdy by Nejvyšší správní soud mohl zjevně nedůvodné žádosti odmítnout jako nepřijatelné. Druhá podstatná změna se týká poskytování služeb žadatelům o azyl. Nyní to platí tak, že tyto služby se poskytují za úplatu a zákon vymezuje za jakých okolností je možné tyto služby poskytovat zdarma. A to je naprosto opačná filosofie, než platila dosud."

Pokud ministerstvo vnitra žádost o azyl zamítne, mohou se žadatelé obrátit na krajský soud a poté s tzv. kasační stížností na Nejvyšší správní soud. Jedná se o mimořádný opravný prostředek. Jak uvedl předseda finančně-správního kolegia Václav Novotný, soudy byly žádostmi doslova zavaleny a musely odkládat vyřizování jiných případů.

"V roce 2003, kdy byl zřízen Nejvyšší správní soud, tak to činilo pouhých 15 procent, ale už v roce 2004 to bylo 55 procent u letos do poloviny roku rovněž přes 50 procent případů. Dá se říci, že velká většina těch žadatelů o azyl úspěšná u soudu nebyla."

Ilustrační foto Nyní bude podle nového zákona rozhodovat o stížnostech osm pětičlenných senátů a to jednomyslně. Určí, jestli stížnost k soudu vůbec připustí. Novelu kritizuje Poradna pro uprchlíky, která poskytuje právní, sociální i psychologickou pomoc žadatelům o azyl i azylantům.

"Dokonce první návrh byl úplně zrušit tu možnost odmítnutého žadatele o azyl obrátit se na Nejvyšší správní soud. Ten návrh naštěstí neprošel, ale prošel kompromisní návrh, kdy někteří žadatelé budou z řízení vyloučeni,"

uvedla Pavla Burdová, která se domnívá, že novela není lepší, než předchozí zákon. Při lobování na půdě Sněmovny i Senátu však nebyla Poradna pro uprchlíky příliš úspěšná.

"Nám je jasné, že nějaká změna přijít musela, protože soudy argumentovaly především tím, že jsou přetížené - jak krajské soudy, tak Nejvyšší správní soud. Ale to, co jsme kritizovali, bylo, že ten soudní přezkum není podle našeho názoru dokonalý. To znamená, že soud může buď potvrdit a nebo zrušit rozhodnutí ministerstva. Nemůže ten azyl udělit sám."

S kritikou nesouhlasí ministerstvo vnitra, jak potvrdila mluvčí Radka Kovářová.

"Toto je zaběhnutý systém, kdy my jako ministerstvo vnitra rozhodujeme o udělení nebo neudělení azylu. Samozřejmě naše rozhodnutí je soudně přezkoumatelné, takže toto pokládám za neodůvodněnou kritiku. My jsme v právním státě a když má někdo pochyby, že s ním bylo nakládáno podle práva, tak soud je tou instancí, podle které se musíme všichni řídit."

Za loňský rok udělila Česká republika azyl 142 žadatelům, letos vyhověla již 170 lidem.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/20765
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003