Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 04.07.2022 17:15

Špidla nehodlá radit české vládě s vepřínem v Letech
12-05-2005  ČTK


Vepřín v Letech u Písku Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Vladimír Špidla nemíní zasahovat do sporu o vepřín na území bývalého internačního tábora pro české Romy v Letech u Písku. Ke zrušení vepřína jako symbolu romské diskriminace nedávno vybídl Českou republiku Evropský parlament.

"Je to plně v kompetenci české vlády a já ji nebudu dávat žádná doporučení," řekl ČTK a Českému rozhlasu komisař ve své první reakci na výzvu europoslanců.

Připomněl, že jako premiér se nepřiklonil k přestěhování vepřína, ale zaměřil se na "reálně existující problémy" českých Romů. "Sám jsem se tehdy nepřiklonil k myšlence, že by se to (vepřín) mělo odstranit. Za správnější jsem považoval, že se tam udělalo pietní místo, a za správnější jsem považoval věnovat úsilí jiným věcem v boji proti diskriminaci a proti historickému zapomínání."

Nesouhlasí však s výroky poslance Evropského parlamentu za KSČM Miloslava Ransdorfa, že "ohledně Letů se bezuzdně lže" a že "žádný skutečný koncentrák tam nikdy nebyl". "Tábor v Letech existoval, byl tam tábor, v němž byli lidé vězněni, utlačováni a umírali tam, byli nepřímo zabíjeni," řekl Špidla.

Rezoluce se podle komisaře o Letech jen zmiňuje, ale Evropský parlament především upozornil všechny evropské vlády, že postavení romských spoluobčanů není uspokojivé a že Romové nadále čelí diskriminaci a vytlačování na okraj společnosti. To by všechny státy EU měly vzít v potaz. Konkrétní cesty k nápravě jsou však věcí národních vlád.

"Nevěřím v žádné zázračné iniciativy, ale jen v systematickou sociální, kulturní a politickou práci," řekl komisař. Pomýšlí na vytvoření zvláštní pracovní skupiny, která by se romskou otázkou na úrovni EU zabývala. Soudí také, že evropské programy by měly Romům především usnadnit přístup ke vzdělání i pomoci čelit případům jakékoliv diskriminace. Za příklad považuje, že Evropský sociální fond již přispívá na přípravky pro romské děti, které prvňáčkům pomáhají zvládnout vstup do základních škol, kde se vyučuje v jiném jazyku než v jejich mateřštině.

Výzva EP podle vládního zmocněnce pro lidská práva Svatopluka Karáska nejspíše vyvolá nová jednání o vepřínu, ale s okamžitým zrušením nelze počítat. Dosavadní snahy v tomto směru totiž ztroskotala zejména na vysokých nákladech na přestěhování, které podle Karáska byly vyčísleny na 800 milionů korun.

Podle historických pramenů přišlo v táboře za druhé světové války o život 326 lidí, z nichž asi polovinu tvořily děti. V pátek se v Letech uskuteční pietní akt věnovaný jejich památce. Akci pořádá Výbor pro odškodnění romského holokaustu spolu s Nadací Heinricha Bölla.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/20601
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003