Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 03.07.2022 23:01

EP schválil rezoluci odsuzující diskriminaci Romů
28-04-2005  ČTK


Evropský parlament (Foto: Evropská komise) Evropský parlament dnes schválil rezoluci odsuzující diskriminaci Romů. Text vyzývá EP, Evropskou komisi, Radu EU a členské i kandidátské státy EU, aby přijaly příslušná opatření, která povedou k lepšímu postavení Romů ve společnosti.

Rezoluce také vyzývá členské a kandidátské státy, aby vytvořily strategii pro větší zapojení Romů ve volbách všech úrovní, a to jako voličů i kandidátů. Podle europoslanců je rovněž nezbytné zavést stipendijní a školící programy pro znevýhodněné romské studenty.

"Musíme společně pracovat, abychom překonali staletí předsudků, diskriminace a sociálního vyloučení Romů," prohlásil komisař Vladimír Špidla, který v EP ve středu představil zprávu komise o situaci Romů.

Většina europoslanců, jež ve středu v parlamentu k tomuto tématu promluvila, vyzdvihla význam rezoluce, která je podle nich průlomová a jejím přijetím přestane být romská otázka tabu. Text dnes schválil EP 497 hlasy, 25 přítomných poslanců bylo proti a 30 se zdrželo hlasování.

Po loňském rozšíření EU žije nyní na jejím území asi deset milionů Romů, přičemž celkový počet obyvatel unie činí 456,4 milionu. Rozšířením unie o Rumunsko a Bulharsko přibudou do společenství další tři miliony Romů.

EP dnes mimo jiné také schválil zprávu o modernizaci sociální ochrany a rozvoji kvalitní zdravotní péče, která definuje tři základní problémy, jež musí jednotlivé země v této oblasti řešit. "Je to stárnutí populace, větší informovanost a očekávání občanů, kteří vědí, co je možné, a požadují to, a také nástup nových technologií v medicíně, a to v diagnostice i v léčbě. Nové technologie jsou sice vynikající, zachraňují zdraví a životy, ale jsou také velmi drahé, takže nabourávají rozpočty," vysvětlil ČTK poslanec Milan Cabrnoch (ODS), který je autorem zprávy.

Je proto nutné, aby členské státy udržovaly rovnováhu mezi širokou dostupností péče, její vysokou kvalitou a finanční vyrovnaností. "Například pro Českou republiku je velmi aktuální, aby se všichni účastníci systému, poskytovatelé zdravotní péče, pacienti i plátci, chovali hospodárně. Měli by být proto motivováni, například bonifikačními programy, spoluúčastí a podobně," uvedl Cabrnoch. Dodal, že velmi důležité je také zlepšení komunikace mezi lékaři, aby měli pacienti dostatek informací a mohli se sami svobodně rozhodnout.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/20555
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003