Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.06.2023 02:04

Veřejnost má dobré mínění o Češích a Slovácích, špatné o Romech
25-03-2005  ČTK


Veřejnost má ze všech národností žijících na území České republiky nejlepší vztah k Čechům a Slovákům, nejhorší mínění pak mají lidé o Romech. Vyplývá to z únorového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Za spíše sympatické Češi považují také Němce a Poláky. Průměrné hodnoty dosáhl vztah k Židům, u kterých se odpovědi nejvíce různily a každý desátý vůbec nedokázal svůj postoj k nim vyjádřit. Mezi spíše nesympatické řadí lidé Vietnamce, Rusy, Ukrajince a občany balkánských států.

Svůj vztah k národnostem respondenti vyjadřovali jejich zařazením na sedmibodové škále, kdy jeden bod znamená "velmi sympatičtí" a sedm bodů "velmi nesympatičtí". Zatímco občané české národnosti získali v celkovém hodnocení průměr 1,8, Romové si odnesli známku 5,5.

Podle CVVM zaujímají pozitivnější postoje k občanům jiných národností žijícím v ČR lidé s lepší životní úrovní a vysokoškolsky vzdělaní. Z hlediska věku rozdíl v odpovědích nebyl, pouze lidé starší 60 let hůře hodnotili svůj vztah k Němcům.

Svou roli sehrála také oblast, kde dotázaný žije. Na severu Čech a Moravy mají obyvatelé pozitivnější vztah k Polákům. Podobně Němci jsou sympatičtější Západočechům.

Průzkum také zjišťoval postoje k národnostem obecně. Nejsympatičtější jsou dotázaným samotní Češi. Na dobré úrovni se pohybují sympatie ke Slovákům, Francouzům, Švédům, Angličanům, Polákům, Rakušanům, Řekům a Maďarům. Méně kladný postoj vyjádřili dotázaní k Japoncům, Američanům, Indům či Izraelcům. Nejméně sympatičtí jim pak byli Palestinci.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/20459
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003