Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 29.11.2023 00:21

Britové chtějí Čechům ukázat, jak snížit nezaměstnanost Romů
22-03-2005  ČTK


Lidé z britských neziskových organizací chtějí ukázat Čechům, jak mohou pomoci při snižování vysoké nezaměstnanosti Romů. Své zkušenosti předávají dnes pracovníkům z úřadů práce, zástupcům měst a komunitních center v Ústí nad Labem. Zástupci britského velvyslanectví se shodují v tom, že nezaměstnanost patří společně s nízkou vzdělaností k největším problémům romské menšiny v ČR.

"Cílem konference je vyvolat diskusi o propojení státní, regionální a místní správy s neziskovými organizacemi, existuje totiž mnoho prospěšných projektů na poli nezaměstnanosti, ale bohužel, o nich nikdo neví," řekla ČTK Monika Tomíčková z britské ambasády.

Nezaměstnanost Romů úřady práce nesledují, protože by to bylo diskriminační. Odborníci se shodují na tom, že je vysoká. Řada Romů totiž má jen základní vzdělání, a tito lidé nacházejí práci hůře než absolventi různých škol. Nejvíce romské populace žije podle údajů Českého statistického úřadu v Ústeckém, Moravskoslezském a Olomouckém kraji, které zároveň patří mezi regiony s nejvyšší nezaměstnaností v ČR. "Právě v těchto krajích chceme pomoci problémy romské menšiny řešit," řekla Tomíčková.

Výsledkem dvoudenní konference má být studie, ve které doporučí odborníci lidem na úřadech práce různé postupy při zaměstnávání Romů. "Řadu let pomáháme menšinám hledat uplatnění na trhu práce, staráme se také o jejich bydlení a vzdělávání," řekla ČTK Caroll Daniel z britské organizace JobCente Plus. Úspěšnost projektů je podle ní asi 60 procent. "Zhruba 60 procent lidí, kteří se akcí zúčastní, pracují poté déle než 13 měsíců," uvedla.

Stejně jako v České republice byla také vzdělanost a nezaměstnanost Romů problémem ve Velké Británii. "Do určité míry se však Británii podařilo vypořádat se s menšinami, řada lidí našla pomocí různých organizací práci a lidé z minorit se již integrovali do většinové společnosti," uvedl Tomíčková. "S něčím podobným chceme proto pomoci v Čechách," dodala.

Vhodnou pomocí Romům je podle Jeda Thompsona z JobCente Plus zakládat komunitní centra a pracovat s lidmi individuálně. "Pokud se rozhodnou s námi například Romové spolupracovat, musí pak dodržovat určitý režim práce a podobně, takovýto postup se nám osvědčil," řekl ČTK.

Ústecký primátor Petr Gandalovič nezaměstnanost Romů vnímá jako velký problém, který přináší i řadu dalších potíží. "Město se snaží vyjít romské menšině vstříc, podporujeme řadu neziskových organizací, pomáháme připravovat žádosti o peníze z evropských fondů na různé projekty," řekl. Magistrát také podle Gandaloviče doporučuje přijímat na různé práce romské stavební firmy. "Chceme, aby ten, kdo chce skutečně pracovat, tu šanci dostal," zdůraznil.

Britské velvyslanectví na téma Romové v českých městech a obcích letos pořádá celkem tři konference. První nastínila problém menšiny, druhá se nyní koná v Ústí nad ad Labem a třetí se uskuteční 17. a 18. května v Ostravě, zaměřena bude na vzdělanost Romů.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/20453
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003