Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 31.03.2023 08:28

Evropský soud se zabývá údajnou diskriminací romských dětí v ČR
01-03-2005  ČTK


Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku se dnes začal zabývat stížností osmnácti mladých Romů z Ostravska na Českou republiku kvůli jejich údajné diskriminaci při vzdělávání. Soud dnes jen vyslechl obě strany a nyní bude rozhodovat o přijatelnosti stížnosti. To může trvat několik týdnů, řekla ČTK mluvčí soudu Stéphanie Kleinová.

Případ se týká umístění osmnácti romských dětí do zvláštních škol v letech 1996 až 1999. Jejich právní zástupci se domáhali přezkoumání rozhodnutí o tomto umístění s poukazem na to, že příslušné testy nebyly věrohodné a že rodiče dětí nebyli dostatečně informováni o důsledcích svého souhlasu s tímto krokem. Školský úřad v Ostravě ale jejich žádost odmítl.

Dvanáct nynějších stěžovatelů se obrátilo - rovněž neúspěšně - na ústavní soud, protože se domnívali, že jejich umístění do zvláštních škol plyne ze všeobecné praxe založené na rasové diskriminaci.

Ve stížnosti podané v roce 2000 do Štrasburku poukazují její autoři na údajné porušení evropské úmluvy o lidských právech v článcích, které se týkají zákazu ponižujícího zacházení, zákazu diskriminace, práva na vzdělání a práva na spravedlivý proces.

Při dnešním stání před devítičlenným senátem dostal slovo nejdříve zmocněnec české vlády a po něm právní zástupci stěžovatelů. Obojí pak odpověděli na některé otázky soudců, řekla ČTK právní asistentka soudu Eva Hubálková. O obsahu vystoupení nechtěla hovořit. Stání trvalo dvě a půl hodiny.

Hubálková také řekla, že soud se v rámci konkrétního sporu může vyslovit i k všeobecným otázkám, jako je v tomto případě údajně diskriminační systém, který podle stěžovatelů v České republice v otázkách romského vzdělávání vládne. Soud se k tomu podle Hubálkové může vyslovit v souvislosti s otázkou vyčerpání opravných prostředků ve státě, proti němuž je spor veden.

Mluvčí Kleinová - s připomínkou, že mluví zcela obecně - uvedla, že soud by mohl například říci, že situace neodpovídá úmluvě. Výrok soudu, je-li to výrok o porušení úmluvy, může podle ní vést odsouzenou zemi k přijetí všeobecných opatření s cílem předejít dalšímu porušování, například k přijetí nových zákonů, ke změně jurisprudence a podobně.

Podle Hubálkové je to zřejmě poprvé, co se štrasburský soud zabývá romským vzděláváním.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/20421
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003