Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.06.2023 07:27

V Praze probíhá výstava fotografií Petra Šilhánka s názvem Romské kluby
02-03-2005  Jana Šustová


Foto: Petr Šilhánek V galerii kina Světozor (Vodičkova 41, Praha 1) lze zhlédnout výstavu fotografií Petra Šilhánka, který vloni na jaře navštívil třináct dětských předškolních klubů, které provozuje Česká katolická charita. Během jeho návštěv vznikly snímky, které zachycují  život v těchto klubech na celém území České republiky. Výstavu je možné navštívit od 2. do 31. března 2005 denně od 10.30 do 23.00 hodin.

Dětské předškolní kluby jsou určeny především pro romské děti a pro děti ze sociálně slabých rodin. Děti předškolního věku v nich jsou připravovány na vstup do základních škol, součástí jsou i doučovací a volnočasové aktivity.

Petr Šilhánek Projekt Zakládání dětských předškolních klubů realizuje za finanční podpory NROS sekretariát Sdružení Česká katolická charita ve spolupráci s farními a oblastními Charitami. Projekt byl zahájen v lednu 2004. Jeho cílem je zvýšení informovanosti o vzdělávacích aktivitách Charity po celé České republice, které by mělo napomoci k rozšíření počtu projektů zaměřených na vzdělávání romských dětí. Vznik projektu byl inspirován velice dobrými výsledky charitních zařízení, která se věnují právě podpoře vzdělávání u této cílové skupiny.

Generální sekretář SČKCH Jindřich Suchánek, Kateřina Stejskalová a Petr Šilhánek Na tematiku dětských předškolních klubů se zaměřují nejen fotografie Petra Šilhánka, ale také tři krátké dokumentární filmy s názvem Romské příběhy (Okno do světa romských dětí), které vznikly z podnětu České katolické charity. Jedná se o následující dokumenty: Příběh podle Bartoloměje - Kojetín (22.51 min.), Příběh podle Jany - Kroměříž (9.04 min.) a Příběh podle Pavla - Kutná Hora (22.03 min.).

Fotograf Petr Šilhánek spolupracuje s Českou katolickou charitou dlouhodobě, v roce 2003 při distribuci humanitární pomoci v Afghánistánu připravil výstavu Afghánistán. O rok později vznikly výstavy Ukrajina a Moldávie, které přibližují práci Charity v těchto zemích.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/20415
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003