Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.09.2022 04:35

Organizace Step by Step chce pomoci romským dětem se vzděláním
23-11-2004  ČTK


Organizace Step by Step chce pomoci připravit romské děti na vstup do základní školy. Již druhým rokem proto pořádá projekt Kukadla-Jakhora, který je zaměřen na předškolní výchovu malých Romů. Jejich cílem je zpřístupnit mateřské školy, které navštěvují zejména děti z většinové společnosti, romské komunitě, řekla ČTK koordinátorka projektu Marie Kalinová.

Chtějí motivovat romské rodiče, aby děti do školek posílali, a také naučit pedagogy, aby s nimi uměli spolupracovat. Pokud se děti z různých etnik setkávají už v raném věku, dají se mezi nimi vybudovat přirozenou cestou pozitivní vztahy, podotkla. Pro učitele pořádají semináře a informují je o možnosti mít ve škole asistenta. Bývá to většinou Rom, jenž pracuje s dětmi ve školce a také s jejich rodiči.

Jedním z důvodů, proč Romové nechtějí posílat své děti do školky, je strach z diskriminace a také to, že se za docházku platí, uvedla Kalinová. Od poplatku mohou být ale osvobozeni, pokud jejich příjmy nedosahují určité výše, podotkla. A pokud ve školce působí romský asistent, pak jejich obavy většinou mizí. Důležité proto je, aby rodiče získali dostatek informací.

Pokud romské děti nechodí do mateřské školy nebo do přípravné třídy, mívají často v první třídě problémy. Chybí jim některé základní sociální návyky a vědomosti. Takové děti pak často končí ve zvláštních školách nebo zažívají neúspěchy v běžné třídě. Pokud se podaří dítě zapojit do předškolní výchovy, pak je během základní docházky úspěšnější.

Projekt začal loni v září ve 14 školkách v Brně, Ostravě a Pardubicích. Během roku se podařilo do mateřinek zapsat přes 40 romských dětí, šest školek zaměstnalo romské asistenty učitelů a další čtyři je chtějí mít od ledna. Kalinová uvedla, že zájem o spolupráci mají i další mateřinky. Rozšíření projektu na další zařízení je ale závislé na penězích.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/20225
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003