Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.06.2023 06:31

Policisté se učí, jak lépe pracovat s etnickými menšinami
20-10-2004  Zdeňka Kuchyňová


Policisté se budou učit, jak lépe pracovat s příslušníky etnických menšin. Vybrané řadové policisty v tom budou školit specializovaní instruktoři, kteří absolvovali kurz o multikulturní výchově, extremismu a rasismu. Čeští policisté nejčastěji přicházejí do styku s Romy, Ukrajinci, Slováky, Vietnamci, Poláky a Číňany. Vztahem policistů k národnostním a etnickým menšinám se programově zabývá i vláda. Podle výzkumu společnosti StemMark zhruba 38 procent dotazovaných nepovažuje přístup policie k osobám různé rasy, národnosti a pohlaví za rovný.




The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/20190
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003