Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 22.03.2023 13:33

O situaci romských žen informují nové mezinárodní webové stránky
08-08-2004  ČTK


O situaci romských žen v zemích střední a východní Evropy informují nyní i nové mezinárodní internetové stránky www.romawomensinitiatives.org. Zájemci na nich najdou údaje o aktivitách a životě žen v romských komunitách i kontakty na romské představitelky z 12 států včetně Česka.

Síť Roma Women's Initiatives neboli Iniciativy romských žen sdružuje asi 135 organizací z Bosny, Bulharska, Chorvatska, Česka, Maďarska, Kosova, Makedonie, Moldavska, Polska, Rumunska, Srbska a Slovenska. Podle serveru feminismus.cz tvoří Romky "výlučnou skupinu po celé Evropě". Setkávají se totiž často nejen s diskriminací ve společnosti, ale bývají ponižovány i ve své komunitě. "Na jedné straně si Romové svých žen hluboce váží, ve skutečnosti s nimi ale často nejednají dobře," uvádí server.

Podle něj se začínají i české Romky emancipovat a snaží se o zlepšení svých podmínek. Romské ženy patří totiž například ke skupinám, které nejvíce ohrožuje nezaměstnanost.

Vazby v romském společenství jsou mnohem silnější, než na jaké je zvyklá česká společnost. Mnohé ženy musejí poslouchat nejen své muže, ale i otce a bratry. Romské rodiny často nepřipouštějí to, aby žena studovala, podle zvyklostí by měla hlavně pečovat o rodinu a děti.

Odborníci ale varují před přílišnou a rychlou emancipací romských žen bez změn a začlenění romské menšiny do společnosti. "Pokud totiž vytrhneme romskou ženu z kulturního kontextu, její rodina ji zatratí. My ji osvobodíme z nějakého patriarchálního modelu, ale můžeme ji nabídnout model lepší?," zmínila v jedné ze svých přednášek socioložka Jiřina Šiklová.

Projekt Iniciativy romských žen vznikl v roce 1999 jako součást programů organizace Open Society Institut. Jeho cílem je podpořit hnutí romských žen ve střední a východní Evropě a vychovat mladé romské aktivistky.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/20092
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003