Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 06.02.2023 10:02

Historie
13-07-2004  Jana Šustová60. výročí vyvraždění "cikánského tábora" v Osvětimi-Březince

V noci z 2. na 3. srpna 2004 uplynulo 60. let od vyvraždění tzv. "cikánského tábora" v koncentračním táboře Osvětim - Březinka. Již koncem června se na místa tragédie vypravila skupina 18 Romů spolu s redaktory Českého rozhlasu a Respektu, aby uctili památku zavražděných. Na těchto stránkách přinášíme informace o této smutné kapitole v dějinách Romů, fotogalerie z Osvětimi a pořady o osudech několika vězňů.

Cikánský tábor byl v Osvětimi zřízen v roce 1943 a nacházel se v úseku BIIe tábora Osvětim II - Březinka (Auschwitz II - Birkenau). V táborové evidenci bylo zachyceno 20 923 osob. Vězňové byli označeni černými trojúhelníky jako tzv. asociálové. Romové v cikánském táboře rychle umírali vlivem nelidských životních podmínek, hladu, nemocí a týrání. Někteří, zvláště těhotné ženy a dvojčata, byli vystaveni zrůdným pokusům dr. Mengele. Jedinou nadějí na přežití byl transport do jiných koncentračních táborů. K transportům docházelo v roce 1944 v souvislosti s postupující frontou, kdy byli práceschopní Romové deportováni do koncentračních táborů hlouběji v německém vnitrozemí. Staří lidé a matky s dětmi byli jako práce neschopní ponecháni v Osvětimi a v noci z 2. na 3. srpna 1944 byli v počtu 2897 osob, včetně mnoha set vězňů z českých zemí, nahnáni do plynových komor a zavražděni. Jejich těla byla spálena v jamách nedaleko krematoria, které v těch dnech nebylo v provozu.

Většina Romů deportovaných do Osvětimi a jiných táborů z Protektorátu Čechy a Morava své věznění nepřežila. Počet obětí se dá těžko určit, jisté je, že do českých zemí se po válce vrátilo 583 bývalých romských vězňů. Tak byla jako celek zlikvidována skupina českých Romů, do níž řadíme i Romy žijící na Moravě.

Celkově věznění v tzv. cikánském táboře v Osvětimi-Březince nepřežilo téměř 20 000 Romů a Sintů z různých zemí.

Celkový počet romských obětí 2. světové války se pohybuje v rozmezí 250 000 - 500 000 osob.

Koncentrační tábor Osvětim-Březinka (Zdroj: ČTK)

Články k 60. výročí vyvraždění "cikánského tábora"


Cesta redaktorů Českého rozhlasu a Romů z ČR do Osvětimi

Rozhovor s organizátorem cesty Zdeňkem Boučkem

Průběh cesty a pietního aktu

60. výročí

Na 500 lidí si připomnělo likvidaci romského tábora v OsvětimiVzpomínky na Osvětim

Manželé Zimovi našli v Osvětimi fotografie své tety

Okolo padesáti příbuzných Antonína Lagrina bylo pronásledováno nacisty

Antonín Hlaváček - bývalý osvětimský vězeň

Státní muzeum Osvětim-Březinka poskytuje informace o bývalých vězních

Různé vzpomínky...

Radiodokument Českého rozhlasu 3 - Vltava: S Romy do OsvětimiOsvětim na fotografiích

Základní tábor Osvětim I

Expozice o vězních z českých zemí v Osvětimi

Archiv a expozice o romských vězních v Osvětimi

Osvětim II-BřezinkaMateriály k tématu romský holocaust

Stránky Státního muzea Osvětim-Březinka
(k dispozici jsou v polštině, němčině a angličtině).

Knihy o holocaustu

Zbytek pece bývalého dřevobaráku v Osvětimi - Březince
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/20060
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003