Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 29.09.2023 16:34

Knihy Romů a o Romech: Holocaust

Genocida Romů v době druhé světové války

Genocida Romů v době druhé světové války Editor: Jana Horváthová
Sborník z mezinárodního odborného semináře, který proběhl v rámci festivalu Khamoro v budově Pražské židovské obce 27. května 2003. Na semináři zazněly příspěvky v podstatě všech významných světových odborníků na danou problematiku. Sborník je v češtině a angličtině.
Slovo 21
Praha 2003
www.slovo21.cz


Holocaust Romů v povídkách Eleny Lackové Holocaust Romů v povídkách Eleny Lackové

Publikace vhodná jako doplňkové čtení pro multikulturální výchovu.
Cena: 151,- Kč
1. vyd.
Rozsah: 128 stran
Praha 2002
Vydalo nakladatelství učebnic Fortuna
Ostrovní 30, 110 00 Praha
E-mail: odbyt@fortuna.cz
http://www.fortuna.cz


Neznámý holocaust Neznámý holocaust

Příspěvky přednesené u příležitosti slavnostního odhalení pomníku romským obětem holocaustu v koncetračním táboře Lety u Písku a příspěvky ze semináře s mezinárodní účastí v Písku dne 13. května 1995.

88 stran
1. vydání
Vydalo Desetiletí výchovy k lidským právům v Praze ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně
Praha 1995


Konečná stanice Auschwitz-Birkenau

Vlasta Kladivová

Konečná stanice Auschwitz-Birkenau

Kniha hovoří o cikánské otázce v politice nacistického státu, o zřízení koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau, o životě v něm a o jeho konci. Nechybí ani kapitola Cikánský tábor v číslech.

127 stran
1. vydání Univerzita Palackého v Olomouci
Olomouc 1994


Nemůžeme zapomenout

Ctibor Nečas

Nemůžeme zapomenout

Jádro sborníku tvoří vyprávění vzpomínek mužů a žen, kteří prošli koncentračními tábory v Letech u Písku, v Hodoníně či v Osvětimi-Březince. Z jednoduchých, často se opakujících i nedokončovaných vět pronášených s neskrývaným rozrušením, stejně jako z úsporné slovní zásoby s četnými dialektismy, slangovými a někdy až vulgárními výrazy před čtenářem vyvstávají obrazy o utrpení těchto lidí a o smrti mnohdy všech jejich nejbližších. Sborník sestavil historik Ctibor Nečas, který v uplynulém čtvrtstoletí zabýval výzkumem diskriminace a pronáslevání Romů v českých zemích okupovaných nacisty.

245 stran
1. vydání
Univerzita Palackého v Olomouci
Olomouc 1994


Dvakrát tím samým

Paul Polansky

Básně o romském holocaustu.

Vydalo nakladatelství G+G
E-mail: gplusg@gplusg.cz


Tíživé mlčení

Paul Polansky

Výpovědi Romů, kteří přežili pobyt ve vyhlazovacím táboře Lety u Písku, nebo vzpomínky jejich dětí. Dokumentární fotografie, vázaná.

Vydalo nakladatelstvi G+G.
E-mail: gplusg@gplusg.cz


A nikdo vám nebude věřit

Markus Pape

Dokument o koncetračním táboře Lety u Písku. Kniha byla napsána na základě dosud nepoužitých archivních materiálů a osobních výpovědí.

1. vyd.
198 stran
Vydalo nakladatelství G+G
Praha 1997.
E-mail: gplusg@gplusg.cz


Der nationalsozialistische Völkermord an den Sinti und Roma
The national socialist genocide of the Sinti and Roma

Romani Rose (Hg. - ed.)

Katalog stálé výstavy o holocaustu Romů ve Státním muzeu Osvětim. K dispozici je v angličtině a němčině. Obsahuje velké množství fotografií.
324 stran
2003
Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma
Bremeneckgasse 2
69117 Heidelberg
www.sintiundroma.de

The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/20059
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003