Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 09.06.2023 09:53

Jan Josef Horváth - fotograf
10-06-2004  Jana Šustová

Jan Josef Horváth (Foto: Jana Šustová) Fotograf Jan Josef Horváth pochází z Rožmberka nad Vltavou, kde se 22. května 1966 narodil. Toto městečko dodnes velmi miluje a i když sbírá inspiraci po celém světě, Rožmberk nad Vltavou stále zůstává jeho inspirací největší. V době Janova dětství se v něm sjížděly známé osobnosti, které se nezřídka scházely u jeho otce. Otec budoucího fotografa byl napůl Rom a napůl Žid. Jan pochází z osmi dětí a jak sám o sobě říká, je z nich "nejmladší, nejdrzejší a nejbláznivější". Jako jediný z rodiny se začal zabývat fotografováním a filmem. Ostatní sourozenci se věnují malířství a hudbě. O fotografování se Jan začal zajímat v období puberty. Jeho velkou inspirací byli koně, ke kterým ho to jako Roma bytostně táhlo.

V roce 1984 se přestěhoval do Prahy. Pracoval v oblasti filmu a divadla, ale i přitom fotografoval. Spolupracoval s různými českými periodiky. Je autorem portrétů a fotoreportáží osobností našeho kulturního a politického života. V roce 2000 například fotografoval koncert Heleny Vondráčkové v New Yorku; jako jediného fotografa z ČR ho přizvala na svůj koncert v bruselském hotelu Konrad zpěvačka Lucie Bílá. V současné době má fotografický ateliér na Vyšehradě. Pro jeho tvorbu je důležitá i židovská symbolika. Jan Josef Horváth je autorem několika výstav - např.:

- Očima, srdcem a slovem v roce 2000 v Kulturním domě Poštovka na Praze 5,

- Národnostní menšiny v paláci YMCA v Praze

- Stáří na prahu 3. tisíciletí - putovní výstava, která zachycuje osudy seniorů v domovech důchodců a v léčebnách dlouhodobě nemocných.

- Romové dnes jako před staletími - probíhala od 23. června 2004 v prostorách pražské restaurace Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1. Výstava představila přes 50 černobílých snímků přibližujících život slovenských Romů ve Vranově nad Topľou, Soľi a Madžurovcích. Fotografie byly pořízeny v roce 2004 krátce po případech rabování na východním Slovensku, kam se fotograf Jan Josef Horváth vypravil spolu se sbírkou humanitární pomoci, kterou pro slovenské Romy připravily romské organizace v ČR. Pořadatelem výstavy je občanské sdružení Romodrom a sdružení Dženo. Na této stránce přinášíme ukázky těchto fotografií.xAutor fotografií: Jan Josef Horváth
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/20021
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003