Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.06.2023 07:14

Holandská vláda financuje Muzeum romské kultury v Brně o. p. s.
03-06-2004  


Ku příležitosti podpisu smlouvy o poskytnutí grantu ve výši 53.000 EURO od Nizozemského ministerstva zdraví, sociální péče a sportu ve spolupráci s Domem Anny Frankové v Amsterdamu a ku příležitosti představení podoby části stálé muzejní expozice pořádá Muzeum romské kultury v Brně o.p.s. tiskovou konferenci. Srdečně Vás tedy zveme dne 8. 6. 2004 v 15.00 do prostor Muzea romské kultury v Brně o.p.s., kde se podpis smlouvy uskuteční za přítomnosti garanta projektu, pana Leviena Rouw z Anna Frank House Amsterdam.

Muzeum romské kultury v Brně o. p. s. získalo od Nizozemského ministerstva zdraví, sociální péče a sportu ve spolupráci s Domem Anny Frankové v Amsterdamu grant ve výši 53.000 EURO. Tento grand je určen na dokončení části stálé expozice, konkrétně na dobudování místností týkajících se vývoje romské kultury, tradic a životní situace po 2. světové válce do současnosti (se zaměřením na území bývalého Československa).

Stálá expozice Muzea romské kultury v Brně o. p. s. představí příběh Romů v lidských dějinách - bude mapovat kulturu, tradice a historii Romů od jejich původu v Indii přes odchod z pravlasti, kočování, postupné usazování v trvalých domovech až do dnešních dnů. Součástí expozice budou originální sbírkové předměty, které muzeum vlastní, dokumenty a fotografie ale i kopie vzácných materiálů a předmětů. Celá expozice bude návštěvníkovi poskytovat informace z historie i současnosti tak, aby získal základní informace a znalosti o původu, historii, tradicích a kultuře Romů. Zároveň bude nabízet řadu otázek, na které návštěvník bude moci nalézt odpovědi v doprovodných materiálech, knihovně muzea nebo přímo u odborných pracovníků muzea.

Z finančních důvodů byla výstavba stálé expozice pozastavena a nyní je expozice budována postupně. Díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti, Statutárního města Brna, Nadace NROS a Ministerstva kultury ČR byla již z části dokončena stavba části týkající se genocidy Romů za 2. světové války a započata stavba sálu prezentujícího situaci po válce a současné trendy.

Dokončení a otevření části stálé expozice podpořené grantem z Nizozemí bude nejpozději v říjnu 2005.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/19993
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003