Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 06.02.2023 11:11

Příběh čtyř romských rodin z pražské CihelnyMark Wiedorn

Až donedávna žily čtyři romské rodiny v opuštěném objektu Cihelny v Uhříněvsi v 22. pražském obvodu. Některé z rodin žily v tomto - dalo by se říci malém ghettu - více než šest let.

V budově nebyla zapojena elektřina, neexistoval přívod pitné vody. Žilo zde v primitivních podmínkách i 12 dětí ve věku od 4 do 15 let. Ačkoli chudoba existuje všude na světě, z následujících fotografií je možné si udělat obrázek o podmínkách, v jakých mnohdy žijí Romové v České republice i jiných zemích střední Evropy.

Rodiny se sem přistěhovaly ze Slovenska za prací. V té době byla Cihelna v provozu, avšak krátce po pádu komunismu byla uzavřena a rodiny ztratily svůj zdroj příjmu. Během dalších let, když přišly o byty, se postupně začaly stěhovat do tovární budovy a vytvářet zde obytný prostor.

Odpovědní činitelé Prahy 22 si byli situace vědomi, ale po mnoho let nepodnikli nic k zjednání nápravy. Teprve nově jmenovaný romský sociální pracovník s novým starostou problém vyřešili.xAutor fotografií: Mark Wiedorn


Lokalita se mezitím také stala skládkou odpadu. Toto je jeden ze vstupů do areálu, kde romské rodiny žily.

Jak jsme již zmínili, chyběla zde tekoucí voda i jiné základní vybavení.

Tyto fotografie zachycují prostředí, ve kterém rodiny žily.

Životní podmínky byly zvláště těžké v zimě a při silných deštích.

V odpadcích se proháněli potkani, navštěvovali i budovy samotné. Matky se neustále bály o své děti, zvláště večer.

Budova tonula v odpadcích.

Děti se navzdory podmínkám chovaly jako děti kdekoli jinde na světě.

'Dvorek' jednoho z obytných prostorů.

Jiný pohled na stejná místa.

Bez tekoucí vody je těžké prát a udržovat čistotu.

Děti se denně pohybovaly mezi odpadky.

I vaření bylo obtížné, nikoli však nemožné.

Navzdory podmínkám vně budovy, uvnitř byla zjevná snaha vytvořit pocit 'domova'.

Důležití jsou v našem příběhu samozřejmě lidé, kteří jej prožívali.

Děti jsou děti a mohou být šťastné i v nejhorších podmínkách.

Ačkoli většina dětí vypadala vesele, někdy nebylo možné si nevšimnout stínů, které úsměv skrýval.

Děti také někdy mohou přejímat a zrcadlit trápení svých rodičů.

Každý by byl z života za těchto okolností poněkud sklíčený.

Lze mít i víru v lepší budoucnost.

Závěr:

Nelze říci, že by příběh Cihelny skončil vysloveně šťastně. Díky úsilí nově jmenovaného romského sociálního pracovníka a díky novému zastupitelstvu na radnici Prahy 22 se všechny rodiny z Cihelny vystěhovaly. Budova byla srovnána se zemí a odpad odklizen. Nyní z míst, kde tyto rodiny žily, zbyl prázdný prostor. Tři rodiny se vrátily na Slovensko, jedna žije dále v Praze 22.

Existují snahy o zlepšení životních podmínek Romů ve střední Evropě. Mnoho z pomalu postupujících změn se děje díky tlaku Evropské unie. Stav lidských práv a práv menšin v kandidátským zemích je průběžně podrobně zkoumán. Česká republika a další středoevropské země však musí pokračovat v úsilí o zlepšení života Romů a jejich integraci do společnosti.

Text a fotografie: (c) Mark Wiedorn
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/19566
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003