Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.10.2023 14:50

Praha a Bratislava společně proti nežádoucí migraci
01-10-2003  Zdeněk Vališ


Migrace slovenských Romů do Česka se stala jedním z hlavních témat květnové návštěvy slovenského premiéra Mikuláše Dzurindy v Praze. Stejným problémem se v úterý zabývali vicepremiéři obou zemí Petr Mareš a Pál Czáky. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Pál Czáky a Petr Mareš (vpravo), foto: autor Ke zvýšené migraci Romů do Česka dochází už více než rok. Oficiální čísla hovoří o stovkách osob, neoficiálně zaznívají odhady v řádu tisíců až desetitisíců. Čeští politici se ale k těmto odhadům staví velmi rezervovaně a tvrdí, že je nelze ničím doložit. Situace prý rozhodně není dramatická. Tuto tezi zopakoval v úterý také vicepremiér Petr Mareš. Připustil však určitou výjimečnost situace.

"Faktem je, že zhruba 40 procent slovenských žadatelů o azyl v Evropě připadá na Českou republiku. A v tomto směru už to je situace poněkud výjimečná. Myslím si ale, že je to dáno spíše geografickou a jazykovou blízkostí, snadností dopravy, příbuzenskými vazbami apod."

Petr Mareš a Pál Czáky po jednání uvedli, že byla ustavena dvoustranná Komise k otázce romské migrace. O jejím vzniku ale informovali premiéři obou zemí už v květnu. Petr Mareš však vysvětlil Radiu Praha, že k žádnému zpoždění nedošlo.

"Obě strany musely především získat potřebná data, abychom mohli začít jednat. My jsme ten čas nepromarnili. V tuto chvíli už víme, o čem se bavíme. Víme, jak ta komise bude složená a jak bude fungovat. Jediný důvod, proč nemůže zasednout třeba už příští týden je to, že celková zpráva o situaci ještě není úplně hotová. Chceme, aby experti začali jednat nad konkrétními a zcela spolehlivými daty. My jsme v tuto chvíli už například schopni identifikovat oblasti, ze kterých slovenští občané romského původu odcházejí."

Česká strana podle neoficiálních informací zastává názor, že řešení problému leží v první řadě na Slovensku. Bratislava to uznává a je připravena podniknout určité kroky k zamezení nežádoucí migrace svých občanů. Na dotaz Radia Praha, zda může být konkrétnější, odpověděl slovenský vicepremiér Pál Czáky s úsměvem, že nikoliv.

"Z charakteru vecí vyplýva, že nie je dobré medializovať tie konkétnosti, na ktoré môžu byť odvetné reakcie zo strany cielových skupín, ktorých sa to týká. Konáme skôr diskrétnym zpôsobom a ja velmi dúfam, že o mesiac v Bratislave už budeme môc informovať aj o určitých konkrétnostiach, aj o výsledkoch týchto krokov."

Není hlavní příčinou současné migrace nastupující reforma veřejných financí na Slovensku?

"Zdá sa, že nie. Sú tam skôr iné momenty a iné formy reakcie na určité reality, aj možné využívanie určitých možností v Českej republike. To je práve parketa, kde musíme konať spolu a musíme odstrániť motiváciu."

Pál Czáky zároveň vyjádřil přesvědčení, že pokud jde o nežádoucí migraci, do konce roku už žádný problém mezi Českou a Slovenskou republikou nebude. A v této souvislosti připomněl, že obdobný problém se Slovensku podařilo vyřešit před dvěma roky ve vztahu k Belgii a k severským zemím. Petr Mareš je poněkud opatrnější. Říká, že jde o dlouhodobější problém, který není pouze záležitostí Česka a Slovenska. Na jeho řešení se podle něj bude muset podílet celá Evropská unie.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/19536
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003