Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 12.08.2022 17:29

Amare Roma v roce 2003Česká televize

Moderátor Ondřej Giňa 1. díl

V pořadu Amare Roma se v rubrice "100 Romů dneška" představí Jan Müller - městský policista z Pardubic, který si získal přirozený respekt tamějších obyvatel. Pro zvýšení kvalifikace studuje dálkově na veřejnoprávní akademii v Praze a kvůli školnému prodal i auto. Po delší době se opět dostává na řadu jeden z dalších romských receptů - tentokrát jde o jídlo zvané "pol´nina." V rubrice hudba se dnes představí mladá skupina z Hradce Hrálové - Terne Čhave a v jazykovém kurzu se budeme zaobírat především rozšířením slovní zásoby.

2. díl

Ústředním tématem pořadu je život Romů na Slovensku, tentokrát prezentovaný dvěma ženami. První je žurnalistka Anna Koptová. Spoluzakládala divadlo Romathan, po revoluci byla poslankyní slovenského parlamentu. V současné době se realizuje především v nadaci Kesaj. Kesaj je jméno romské pohádkové víly, která navracela Romům zrak. Nadace Kesaj se proto zaměřuje na vzdělávání a kulturu, vydává několik časopisů a publikace a velkou část nadační aktivity zaujímá kancelář právní ochrany etnických menšin. Druhou ženou je sestra Atanázie z řádu Baziliánek působící v bardějovském pastoračním centru. Kromě práce v tomto centru, kde se přirozeně stýkají Romové i neromové, pomáhá v mateřské školce s přípravou romských dětí na úspěšný vstup do první třídy základní školy. Dalšími příspěvky tohoto dílu je reportáž o východoslovenských romských osadách a jazykový kurz.

Anna Poláková (napravo) ve studiu Českého rozhlasu 3. díl

Ústřední postavou příspěvku "100 Romů dneška" je Anna Poláková, která pracuje již pět let v Českém rozhlase a čtyři roky je vedoucí romského vysílání. Kromě vztahu k jejímu povolání a vzpomínek na dětství se řeč točí zejména kolem komplikovaného života Romů, kteří žijí podle stejných pravidel jako bílá majorita a nechtějí nic jiného, než žít v rodné zemi bez obav o sebe či své děti. Písnička Gejzy Horvátha je samozřejmě romská, ale barva hlasu, rytmus i text připomínají spíš nefalšované blues. Naopak hudba skupiny Benga Čhave nutí diváka do tance a připomíná dravější a rychlejší Gypsy Kings. Romský skautský oddíl Orion z Kladna vyjíždí každoročně na třítýdenní letní tábor. Zde se děti učí nejen soběstačnosti, ale také vyplnit svůj volný čas nějakou smysluplnou aktivitou. K pochopení jazykového kurzu tentokrát nestačí jen umět ta správná slovíčka, nutná je i určitá porce důvtipu - hlavním tématem jsou totiž hádanky.

4. díl

Návštěvou u historika a spisovatele Józsefa Choli Darócziho začíná pokračování cyklu Amare Roma, vyhrazené tentokrát maďarským Romům. Pan Daróczi je znám bohatou publikační činností, jeho nejvýznamnějším literárním počinem je překlad Bible do romského jazyka. Další ojedinělý fenomén, a to nejen v Maďarsku, je romské gymnázium v Pecsi. Jeho desetiletá existence, počet absolventů přijatých na vysoké školy i další rozšíření školy o nově postavené budovy dokazují jeho úspěch a hlavně smysluplnost. Naším průvodcem po gymnáziu je profesorka romštiny, paní Teri Kalányos. Dále se seznámíme s vývojem romské hudby na území Maďarska spolu se dvěma ukázkami, písničkami "Řízl jsem se do prstu" a "Už víc nepláču".

5. díl

Tento díl je malou exkurzí k německým Romům, kteří si říkají Sintí. Kytarista Sascha Reinhardt je celý rok na cestách, ale jeden letní víkend vždy uspořádá hudební festival na počest slavného kytaristy Django Reinhardta. Na něm se scházejí hudebníci i přátelé z celé Evropy. V rámci festivalu se též prodávají speciální jazzové akustické kytary. O tom, jak se člověk stane jejich výrobcem, hovoří Stefan Hahl. Albert Munk je nejen majitelem prosperující betonárky, kterou sám vybudoval, ale i předsedou Sinti unie Rheinland Falz - organizace pomáhající Sintiům zlepšit své postavení v německé společnosti. Na závěr pořadu nechybí další pokračování jazykového kurzu.

6. díl

Tématem tohoto dílu je život Romů na Slovensku. Profesorka němčiny Dagmar Horváthová hovoří o komplikovaném postavení Romů ve společnosti bez ohledu na jejich vzdělání či sociální adaptabilitu. Proto také se svým manželem založila v Michalovcích romské poradenské centrum, které se bude věnovat rozvoji a podpoře romské kultury a pomoci Romům v komunikaci s majoritní společností. O působení v jediném profesionálním romském divadle - košickém Romathanu hovoří nejen ředitel Karel Adam, ale i jednotliví sólisté. V reportáži samozřejmě nechybějí taneční i hudební ukázky tvorby tohoto unikátního souboru. V jazykovém kurzu si divák může rozšířit slovní zásobu natolik, aby se mohl naučit další romskou písničku.

7. díl

Různorodý obraz maďarských Romů, o nichž je pokračování cyklu Amare Roma, vytvářejí podnikatel Lóránt Kertész a výtvarník István Szentandrási. Panu Kertészovi, který začínal před 30 lety jako trhovec, se podařilo vybudovat zajištěnou existenci, a proto nyní míří do politiky, aby Romové byli zastupováni Romy a nikoli pouze maďarskými politiky. Naopak Szentandrási je umělec duší i tělem odmítající jakýkoliv diktát, ať už rasový, politický nebo i umělecký. Portréty těchto mužů odděluje píseň "Koupil jsem si černé kalhoty". Závěr tohoto dílu patří opět jazykovému kurzu zaměřenému tentokrát na opakování předchozích lekcí.

8. díl

Další díl pořadu Amare Roma je opět zaměřen na Romy žijící v Německu. Avšak zatímco v předchozím díle byli představeni Romové žijící zde již po staletí, tento díl sleduje dva příběhy romských emigrantů. Prvním z nich je Jan Turták, který opustil poměrně úspěšnou hudební kariéru v tehdejším Československu a odešel i s rodinou do německého Stuttgartu. Zde nyní pracuje jako zahradník, má rodinou kapelu a je předsedou místního kulturního sdružení Romano Jilo. Ve druhém příběhu vystupuje pak celý divadelní soubor - divadlo Pralipe. Jeho členové hráli v Německu jedno jediné představení. Zájem publika byl ale takový, že se rozhodli k odchodu z rodné Makedonie, kde se nemohli již dále realizovat, a nyní žijí a hrají v Německu již 12. sezónu.

Stránky věnované pořadu Amare Roma: www.amareroma.cz.

Informace byly převzaty z internetových stránek České televize www.czech-tv.cz.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/19456
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003