Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 26.03.2023 23:02

János Bihári

Janos Bihari "Největší houslista Maďarska první poloviny 19. stolení...", napsal o Bihárim jeho životopisec Ervin Major. Biháriovým houslovým uměním byl okouzlen i skladatel Franz Lizst, který řekl: "Tóny, které vyluzují jeho kouzelné housle, dopadají na náš očarovaný sluch jako slzy.." Bihári hrál se svou kapelou ve Vídni při císařských hostinách a při státních oslachách. Jeho celý život popsal Balint Sarosi v knize Zigeunermusic vydané v Budapešti v roce 1971.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/19425
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003