Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.11.2022 19:58

Praha
07-11-1997  

Praha - Snížit rasistické a xenofobní nálady v české společnosti si klade za cíl rozsáhlá kampaň, k níž spojil své síly Český helsinský výbor s reklamní agenturou Leo Burnett. Kampaň se opírá o výsledky sociologických průzkumů a je vedená pod ústředním mottem "Nesuďte skupinu, suďte člověka!". Pomoci billboardů, inzerce v tisku i pomoci televizních spotů se chtějí iniciátoři kampaně pokusit zastavit a zvrátit nepříznivý trend postojů české společnosti vůči Romům a cizincům.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/18806
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003