Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 27.09.2023 00:25

Koncepce romské integrace ve vládě neprošla
03-02-2000  

Koncepce romské integrace ve vládě neprošla

Vláda neschválila na své středeční schůzi Koncepci romské integrace a vrátila ji k dopracování a doplnění zmocněnci vlády pro lidská práva Petru Uhlovi, který ji vládě předložil. Obsáhlý mateteriál navrhoval vyrovnávací programy, které by pomohly zlepšit sociální situaci Romů (například zadávání státních zakázek přednostně romským firmám, stipendia pro romské děti, pomoc při pořizování bytů) a opatření potírající diskriminaci Romů (například přísnější postihy pro zaměstnavatele odmítající dát práci Romům jen pro jejich původ). Koncepce počítala i se vznikem nového Úřadem pro etnickou rovnost a integraci Romůi a novým menšinovým zákonem, který by upravoval počet a výběr Romů ve státní správě a menšinové školství.

Právě návrh menšinového zákona byl podle vládního zmocněnce Petra Uhla důvodem, proč s koncepcí někteří romští představitelé nesouhlasili a požadovali Uhlovo odstoupení. "Někteří lidé se mohou cítit ohroženi ve svých materiálních zájmech i ve svém postavení a prestiži. V rámci menšinového zákona chceme totiž umožnit vznik romské demokraticky zvolené reprezentace, která by byla pro stát partnerem. Desítky Romů jsou nyní na středních, ale i vysokých školách a ti by mohli stávající romské aktivisty nahradit," řekl Uhl deníku Mladá fronta Dnes.

S koncepcí nesouhlasí například místopředseda Romské občanské iniciativy Ivan Veselý, podle kterého je materiál nerealistický a vypracovaný bez znalosti prostředí a navrhovaná opatření jen zvýší nevraživost vůči Romům. Poslankyni Monice Horákové se zase nelíbí, že se k materiálu většina Romů dostala až po jeho dokončení. S tímto tvrzením nesouhlasí předkladatelé koncepce, kteří tvrdí, že žádali dopisem o připomínky dvě stě Romů a odpovědělo jim jen 18 z nich a na setkání s nimi přišel jen jeden.

Příznivcem koncepce je naopak mluvčí Grémia regionálních představitelů Ondřej Giňa, podle kterého je to nejlepší materiál, který v České republice kdy vznikl. Materiálu si cení i přes některé výhrady i předseda Společenství Romů na Moravě Karel Holomek. Vzhledem k tomu, že vláda materiál vládnímu zmocněnci vrátila, budou do něj ještě zapracovány i dodatečné připomínky Romů.

(Radio Praha, 3. února 2000)
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/18752
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003