Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.02.2023 00:28

Memorandum
12-02-2002  

Představitelé romské reprezentace v České republice tvořené zástupci občanských sdružení a politické strany Romská občanská iniciativa přijali dne 9. února 2002 toto memorandum.

Na základě historických zkušeností a současného poznání jsme my, představitelé romských občanských sdružení a politické strany Romská občanská iniciativy, dospěli k rozhodnutí změnit dosavadní stav a situaci uvnitř romské národnostní menšiny v České republice, ve které panuje nejednota poškozující romskou národnostní menšinu v jejích zájmech, potřebách i svébytnosti.

Vycházejíc z práva národů a národností na sebeurčení prohlašujeme, že tvoříme součást romského národa, hlásíme se k jeho kulturnímu dědictví, národnímu jazyku, tradicím a zvykům.

Slavnostně prohlašujeme, že budeme usilovat o obnovení pevné jednoty uvnitř romské národnostní menšiny, vytvářet spravedlivé podmínky a možnosti pro její všechny příslušníky i všem příštím generacím, posilovat a rozvíjet identitu Romů - Romipen, jenž je od nepaměti zdrojem svobody Romského lidu. Všechno naše úsilí bude vždy vycházet ze zásad svobody, demokracie, multikulturality a v duchu ústavních principů naší země, České republiky.

Dále slavnostně prohlašujeme, že se budeme aktivně podílet na práci mezinárodního romského hnutí, abychom se přičlenili do společnosti národů a národností sjednocených v Evropské unii.

V Berouně dne 9. února 2002
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/18629
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003