Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.10.2023 14:41

Český helsinský výbor kritizuje situaci Romů
13-05-2002  

Situace českých Romů se přes úsilí vlády nelepší, klesá počet udělených azylů a korupce v policii trvá. Takto vyznívá zpráva Českého helsinského výboru o stavu lidských práv v ČR za rok 2001. Výbor odhaduje, že do zahraničí už odešlo asi 70.000 Romů - zhruba polovina romské populace v Čechách a na Moravě. Podle Petry Tomáškové z výboru necítí Romové zájem většinové společnosti o zlepšení situace. Zpráva kritizuje také chybějící zákon o policii. Podle ní je stále v policii, hlavně dopravní, pořádkové, pohraniční a cizinecké rozšířena korupce, chybí i kvalitní řídící pracovníci. Výbor sleduje i pracovní diskriminaci žen a starších občanů, jíž se dopouštějí hlavně zahraniční firmy a řetězce supermarketů, svobodu médií nebo výchovu k lidským právům. Zpráva je i na internetové adrese www.helcom.cz.

(Radio Praha, Zprávy 13. 5. 2002)
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/18591
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003