Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.10.2022 07:07

Užitečné linkyČeská republika

Média

Zpravodajský server sdružení Dženo

Denně aktualizovaný romský zpravodajský server provozovaný sdružením Dženo. Přehled koncertů romské hudby po celé ČR, monitoring článků s romskou tematikou, zprávy od Romů z domova i ze zahraničí. Na www.dzeno.cz naleznete i přímé linky na samostatné stránky romského měsíčníku Amaro gendalos a vysílání romského internetového rádia Rota. Radio Rota vysílá od listopadu 2002 a v jeho programu lze slyšet zprávy z romského světa, romskou hitparádu, poezii a nerušené hudební proudy romské hudby.
http://www.dzeno.cz

Amaro gendalos

Internetová podoba romského společensko-kulturního měsíčníku Amaro gendalos (Naše zrcadlo), které od roku 1997 vydává sdružení Dženo.
http://www.dzeno.cz/?r_id=30

Romano hangos

Romský politicko-společenský čtrnáctideník, který vydává Společenství Romů na Moravě.
http://www.romanohangos.cekit.cz

Romea

Romský informační server, který provozuje občanské sdružení Romea. Poskytuje aktuální i obecné informace o romské menšině v ČR a vedle informačních stránek obsahuje i samostatné stránky romského měsíčníku Romano voďi.
http://www.romea.cz

Romano džaniben - čtvrtletník romistických studií

Na stránkách čtvrtletníku Romano džaniben najdete kromě úvodních informací o charakteru časopisu a kontaktních adres i názvy všech doposud zveřejněných článků.
http://www.dzaniben.cz

Czech Romni News

Server, který provozuje Sdružení amatérských novinářů.
http://crn.agenturasan.com

Soužití Romů a ne-Romů

Barevný svět

Stránky skupiny Barevný svět, která prostřednictvím společných aktivit romské a neromské mládeže usiluje o přiblížení, střetávání a poznávání jednotlivých kultur, národností, etnik, jejich mentalit, názorů a hodnot.
http://www.barevnysvet.cz

Projekt výměny příběhů

Stránky Projektu výměny příběhů, který je zaměřen na komunikaci mezi majoritou a minoritami v České republice s důrazem na romskou komunitu. Projekt poskytuje otevřený prostor pro vzájemnou výměnu životních zkušeností vzniklých při setkávání lidí z různých komunit, které spolu obtížně komunikují. Návštěvník stránek http://www.stories-exchange.org si může nejen přečíst příběhy, které byly doposud zaznamenány, ale i přispět vlastním příběhem nebo zareagovat na příběhy, které ho na stránce zaujaly.

Zpráva o situaci romské komunity v České republice

Tuto studii o situaci romské komunity přijala vláda 29. října 1997 v momentě, kdy Česká republika čelila hrozbě zavedení víz ze strany Velké Británie. Jejím schválením uložila dvanácti ministerstvům řadu dílčích úkolů.

Čeští Romové v Evropě národů!

Stránka věnovaná projektu Čeští Romové v Evropě národů! Jejím cílem je přinést všem, kdo se zajímají o život romské menšiny v České republice a v EU, informace o tom, čeho romská populace dosáhla v oblasti kultury a vzdělání. Hlavními aktivitami projektu je série workshopů týkajících se kulturního porozumění mezi Romy a ne-Romy pro žáky a učitele základních škol.
http://www.roma-eop.cz

Různé

Romové ve městě Český Krumlov

"Český Krumlov je v rámci České Republiky považován za město s nejpozitivnějšími výsledky v soužití Romů s ostatním obyvatelstvem, kde romská komunita žije již více než dvacet let bez jakýchkoli vnitřních i vnějších konfliktů, v dobrém sociálně - společenském postavení," píše se na stránkách věnovaných českokrumlovským Romům, jejichž existence je důkazem, že Český Krumlov s Romy počítá. Přesvěčte se o tom sami na adrese:
http://www.ckrumlov.cz/cz1250/mesto/soucas/i_romove.htm

Dokumentační středisko pro lidská práva

Občanské sdružení Dokumentační středisko pro lidská práva je právnická osoba registrovaná podle zákona o sdružování občanů. Cílem sdružení je shromažďování a poskytování informací vztahujících se k lidským a občanským právům především v České republice. Dále pak podporuje právní vědomí občanů a ovlivňuje legislativní a exekutivní orgány v zájmu dodržování lidských a občanských práv.
http://www.lidska-prava.cz/

Společenství Romů na Moravě

Společenství Romů na Moravě bylo založeno v roce 1991 jako občanské sdružení podporující integraci Romů do společnosti. Zaměřuje se zejména na rozvoj vzdělanosti romských dětí a mládeže, podporu romské kultury a ochranu lidských práv. Provozuje komunitní centra, kluby dětí a mládeže, poskytuje sociální a právní poradenství, od roku 1999 vydává romský čtrnáctideník Romano hangos.
http://www.sweb.cz/srnm/

Slovensko

Slovenská Rómska tlačová agentúra

Cílem projektu Rómskej tlačovej agentúry, která vznikla v únoru 2002 v Košicích, je odstraňovat předsudky vůči Romům, měnit mediální obraz Romů a ukázat na možnosti vzájemného soužití této minority s majoritou. Tým romských novinářů z pohledu romské komunity a s přehledem o romské problematice poskytuje informace o skutečných a nikoliv bulvárních a bulvarizovaných problémech a snaží se tak přispívat k vytváření multietnické společnosti na Slovensku.
http://www.rpa.sk

Romano nevo ľil

Rómsky nový list - nezávislé kulturně-společenské noviny Romů na Slovensku. http://www.rnl.sk

Ostatní evropské země

The Patrin Web Journal

Nejrozsáhlejší a pravděpodobně také nejlépe zpracované stránky o Romech na celém světě nabízí návštěvníkům elektronický časopis Patrin. Historie, kultura, holocaust, současné postavení Romů kdekoli na světě, to vše přibližuje Patrin. K jeho pročtení však budete potřebovat týdenní dovolenou!
http://www.geocities.com/Paris/5121/patrin.htm

Roma National Congress

Roma National Congres (RNC) je organizace založená a vedená Romy. RNC snaží chránit a zastupovat Romy a poskytuje i pravidelný informační servis o Romech, nazvaný Romnews.
http://www.romnews.com/

Union Romani

Union Romani je nevládní organizace, která se zaměřuje ve své činnosti zejména na španělské Romy.
http://www.unionromani.org/

The Gypsy Lore Society

Stránky Gypsy Lore Society, organizace založené ve Spojených státech amerických, která se snaží prosazovat vzdělávání Romů, kočovníků a negramotných obyvatel Spojených států a přibližovat romskou kulturu.
http://www.gypsyloresociety.org/

Association of Gypsies/Romani International, Inc.

Association of Gypsies/Romani International je neziskové sdružení, které se zaměřuje na ochranu, uchování a rozvíjení romského národa, kultury a jednoty prostřednictvím víry.
http://www.christusrex.org/www2/gypsies.net/

Human Rights Watch (HRW)

Human Rights Watch bylo založeno v roce 1978 jako Helsinki Watch a nyní je sdružením nezávislých regionální organizací, které se zabývající ochranou lidských práv. HRW patří k nejlepším organizacím, které monitorují stav lidských práv, o čemž svědčí důkladně a obsáhle zpracované zprávy, které jsou podloženy mnoha svědectvími místních lidí. Mezi takové patří i zpráva o postavení Romů v České republice, nazvaná Cizinci ve vlastní zemi.
http://www.hrw.org/

European Centre for Minority Issues (ECMI)

ECMI je nezávislá instituce, která slouží jako zdroj informací o záležitostech souvisejících s národnostními menšinami, vede výzkum a přispívá k zlepšení vztahů mezi menšinami a většinovými společnostmi v Evropě, zejména tam, kde panuje mezi jednotlivými etniky napětí.
http://www.ecmi.de/

European Roma Rights Center (ERRC)

ERRC se zaměřuje na právní ochranu Romů, snaží se Romy žijící v různých evropských státech zastupovat a být zdrojem informací o romských právech. Usiluje o to, aby Romové měli stejný přístup ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči, bydlení a státním službám jako většinová společnost. http://www.errc.org/

United States Holocaust Memorial Museum

Virtuálně můžete navštívil americké Muzeum holocaustu, které shromáždilo během několika let celý archiv koncentračního tábora v Letech u Písku a zpřístupnilo jej veřejnosti. Archiv předávala muzeu česká vláda od roku 1994, kdy se o existenci letského tábora dozvěděl Helsinský výbor amerického Kongresu. Romští aktivisté vyslovili pochybnosti, zda česká vláda předala muzeu kompletní archiv. Vyjádřili dokonce obavu, že z něho byly "nelichotivé" dokumenty vyňaty, neboť se podle nich Češi za existenci tábora stydí.
http://www.ushmm.org/

Radio Netherlands / Eurolinks

Radio Netherlands se stejně jako Radio Praha snaží o zvýšení tolerance mezi jednotlivými etniky a kromě jiného na svých stránkách nabízí i seznam odkazů na řadu anti-rasistických organizací v zemích Evropské unie. Pokud vás zajímá, jak se s problémy rasismu a xenofobie vyrovnávají západní státy, pak neváhejte...
http://www.rnw.nl/racism/eurolinks.html

Romové v Rakousku

Rakouští Romové se dělí do pěti skupin podle dialektů romského jazyka, které si můžete poslechnout a dočíst se o nich na dobře zpracovaných stránkách.
http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/romani/

Romové ve Velké Britanii

Každý má příběh, který může vyprávět, ale ne každému je dána možnost být poslouchán. BBC na těchto stránkách dává lidem prostor, aby svými vlastními slovy a svým stylem vyprávěli svůj příběh.
http://www.bbc.co.uk/kent/voices/

Romani Patrin

Časopis Sdružení Romů v rakouském Oberwartu, který vychází jednou za čtvrt doku od února roku 1998. Najdete v něm články v romštině a v němčině.
http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/romani/journ_patrin/index.en.html

Ethnologue Datebase

Rozsáhlá databáze všech jazyků, kde nechybějí informace o jednotlivých jazykových skupiná, uspořádáná podle jazyků a jednotlivých států světa. Romštinu najdete v Language Indexu pod R.
http://www.sil.org/ethnologue

Flamenco World

Flamenco World nabízí velké množství informací o flamencu, jehož "stvořiteli" jsou španělští Romové. Stránky nabízejí kromě historie flamenca, fotky současných umělců - zpěváků, tanečníků, kytaristů a návody, jak se naučit flamenco tančit či hrát na kytaru.
http://www.flamenco-world.com/

Asie

Romská komunita v Jeruzalémě

Stránka Společenství izraelských Romů Domari.
http://www.geocities.com/domarisociety
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/18570
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003