Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.11.2022 19:29

Jan Červenka
26-02-2000  

Životopisné údaje: Narozen 1962 v Praze, gymnázium (maturita 1981), "bytová univerzita": český jazyk a literatura (1988-90), Filozofická fakulta UK, český jazyk a literatura /romistika (1990 - 96, diplomová práce o písemné podobě slovenské romštiny), nyní postgraduální studium (téma dizertace: dialekty romštiny na středním Slovensku). Editor časopisu Amaro gendalos. Publikace: občas v Romano džaniben a Amaro gendalos.

Jak je podle Vás informována česká veřejnost o romské menšině?

Útržkovitě.

Jaky je podle Vás vztah české společnosti k romské komunitě.

Obecně vzato negativní. Zajímavé je i to, že po létech soužití se stále česká společnost dělí na českou společnost a Romy.

Jak jsou podle Vas potírány v Česke republice projevy rasismu?

Nedostatečně.

Jaký je Váš nazor na postavení Romů v České republice?

Jsou dikriminováni (i když ne za všechny jejich problémy může diskriminace).

Co podle Vás vytýkají nejčasteji Češi Romům?

Kriminalitu a asociální chování.

Co podle Vás vytýkají nejčasteji Romové Čechům?

Předsudky.

Jak vidíte budoucnost Romů v České republice?

Jak kterých Romů.

Jaké jsou podle Vás možnosti řešení vzájemného soužití Čechů a Romů?

Z obou stran více vstřícnosti, překonání stereotypů, potírání dikriminace a vstup Romů do struktur společnosti.

Myslíte si, že je nutné přitáhnout zájem Romů o celospolečenské dění a své postavení ve společnosti? Pokud ano, jak byste toho docílili?

Nevím, jestli je to bezpodmínečně nutné. Docílit se toho může vzděláváním, rozvojem romské politiky ap.

Uvažovala jste někdy o odchodu z České republiky?

Ne. Mám tu kořeny.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/18568
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003