Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 04.10.2023 12:52

Soužití s Romy se podle průzkumu IVVM zlepšuje
27-08-1999  

Dvě třetiny (66 %) občanů České republiky považuje vzájemné soužití většinového obyvatelstva a Romů za špatné. Pozitivně soužití naopak hodnotí 23 % obyvatel.

Výzkum Institu pro výzkum veřejného mínění (IVVM) rovněž ukázal, že sledované mezietnické soužití se za poslední tři roky zlepšilo - o 15 % ubylo lidí, kteří hodnotí soužití s Romy negativně a o 8 % vzrostly řady těch, kteří je vnímají pozitivně. Zároveň přibylo lidí, kteří vzájemné soužití nedokáží posoudit (nyní 11 %).

Z výzkumu vyplývá zajímavá zkušenost - lépe hodnotí soužití s Romy lidé, kteří žijí v blízkosti Romů.

K nápravě vzájemných vztahů přispěje podle repondentů chování Romů. To, že by se Romové měli přizpůsobit životu většinové společnosti, si myslí podle průzkumu každý čtvrtý obyvatel ČR (25 %).

(Lidové noviny, 27. srpna 1999)
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/18414
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003