Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 22.09.2023 04:22

Romové po roce 1989

Po listopadu 1989 se mnohé v životě Romů změnilo, stejně jako majoritní společnosti. Romové se stali svébytnou národnostní menšinou se všemi právy, které menšinám v České republice náležejí. Část Romů začala hledat svoji identitu a rozvíjet svou kulturu. Svoboda získaná v listopadu 1989 má však i svoji druhou stránku - katastrofálně vysokou nezaměstnanost Romů (v důsledku jejich nízké kvalifikovanosti a předsudků ze strany zaměstnavatelů, ztrátu dosavadních sociální jistot, která vede k chudobě některých romských rodin. Nejvíce však Romy ohrožuje přímé fyzické násilí příslušníků mnoha extremistických sdružení, která jsou v České republice registrována. Na následujících stránkách jsme se pokusili zachytit sled událostí let minulých:

Romové v československé federaci v letech 1989 až 1992


Romové v České republice v letech 1993 až 1996


Rok 1997


Rok 1998


Současná romská populace v Evropě

The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/18394
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003