Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 04.10.2023 10:55

Projekt "Olašská rodina"
26-02-2000  

Název projektu: "Olašská rodina"
Předkladatel projektu: Sdružení olašských Romů v ČR, Uzbecká 6, Praha 10, tel/fax: 02/71 73 36 82
Kontaktní osoby:
Předseda: Emil Stojka
Koordinátor projektu: Miroslav Rafael, tajemník a mluvčí

Cíle projektu:

1. Účelem tohoto projektu je rozběhnout a dobře zavést informační a kontaktní centrum olašských Romů. Centrum se nachází v prostorách SOR Uzbecká 6/1410, Praha 10 - Vršovice.

2. Preventivně působit na olašské Romy v jim blízkém prostředí ( cestami do rodin, na olašské svatby, pohřby, na olašské krísy - romské soudy ). Oblasti, v kterých budeme působit jsou prevence proti užívání drog, prevence proti neplánovanému rodičovství, prevence proti neuvážené emigraci, proti kriminalitě, prevence proti AIDS. Budeme také motivovat mladé olašské Romy ke školní docházce, lepším výsledkům a vztahu ke vzdělání.

3. Uskutečnit tři poznávací zájezdy pro cca 15 romských dětí. Tyto zájezdy umožní dětem nahlédnout do historie České Republiky a poznat jiné prostředí, než jakým je městská aglomerace. Důležitým prvkem těchto zájezdů bude také poznat romskou historii, dozvědět se po utrpení Romů během II. světové války.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou velmi nepřizpůsobivý olašští Romové a především jejich děti. Převážná část Romů žije v Praze ( hlavně v Nuslích a Smíchově ), další olašští Romové žijí v Ostravě, na českobrodsku ( Pečky, Nymburk, Lysá nad Labem, Český Brod, Sadská ), Hradci Králové a v Brně. Tento projekt je zaměřen hlavně na tato místa, kde je koncentrace olašských Romů velká a problémy jsou zde citelnější. Vzhledem k tomu, že rodinné vazby jsou u nás olašských Romů pevné, z našich aktivit nebudou vyloučeni ani olašští Romové žijící na jiných místech, kde koncentrace není tak velká ( České Budějovice, Plzeň, Přerov, ... ).

Máme zmapováno, že v každé lokalitě jsou problémy specifické:
V Praze 4 - Nuslích jsou to narkomani.
Na Smíchově jsou to kapsáři.
Na českobrodsku jsou problémy se zaměstnaností a ve styku s úřady.
V Hradci Králové mají problémy romští podnikatelé.

Náš projekt chce tyto specifika zohlednit. Na Praze 4 se budeme věnovat především prevenci proti užívání drog ( protidrogové přednášky, návštěvy postižených rodin, škol ), na Smíchově se budeme věnovat prevenci proti kriminalitě a prosazování úcty před zákonem, na českobrodsku to budou kontaktní návštěvy státních institucí, v Hradci Králové poradenská činnost a pomoc při vzdělávání romských podnikatelů.

Stručný popis projektu:

Zahájení činnosti informačního a kontaktního centra SOR ( bude možné požádat o radu ve styku s úřady, školami, policií, soudy, o pomoc při vyplňování úředních dokumentů, blanketů, žádostí, ... ). Evidence nadaných romských žáků základních a středních škol ( budeme se s nimi scházet v centru, umožníme přístup a práci na počítači a přiblížíme jim práci kontaktních pracovníků ). Centrum bude využíváno také jako místo konání besed a osvětových přednášek. Budeme zřizovat i běžnou agendu našeho občanského sdružení. Centrum bude přístupné každý všední den od 9 do 16 hodin. Další součástí jsou i cesty se zaměřením prevence ( návštěvy nepřizpůsobivých Romů v jejich lokalitách ). Na těchto pracovních cestách budeme pomáhat řešit konkrétní problémy Romů v dané lokalitě. V případě potřeby budou na přednášky a besedy přizváni specialisté.

Praha a okolí:

protidrogová prevence, prevence proti kriminalitě, prevence proti neplánovanému rodičovství, sexuologické přednášky, prevence proti neuvážené emigraci.

českobrodsko a nymbursko:

zlepšit a prohloubit spolupráci s úřady, zapojit do spolupráce okresního romského koordinátora, zapojit místní Romy tak, aby se stali součástí řešení svých problémů.

Hradec Králové:

zkoordinovat a umožnit přístup k informacím jak zvyšovat svoji podnikatelskou odbornost ( vzdělávací a manažerské kurzy ).

Ostrava:

protidrogová prevence, prevence proti kriminalitě, která souvisí s užíváním drog ( distribuce drog ), prevence proti AIDS, prevence proti neplánovanému rodičovství, pomoci řešit problémy školství.

Brno:

prevence proti kriminalitě, proti drogám, zvyšovat respekt před zákonem, prevence proti neplánovanému rodičovství. Problémy v těchto městech se samozřejmě do jisté míry prolínají, v předešlém výčtu jsme uvedly typické problémy, které budou komunitní sociální pracovníci řešit v daných lokalitách.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/18314
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003