Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 03.10.2023 10:38

Výtvarné umění

Sbírka romské výtvarné tvorby vznikala v brněnském Muzeu romské kultury zpočátku spontánně a postupem času však začala být plánovitě budována. Muzeu se podařilo kontaktovat několik profesionálních romských tvůrců a jejich díla získat do nově vytvářeného fondu. Sbírka muzea si neklade za cíl vysokou uměleckou úroveň, jakou vyžadují muzea výtvarných umění, ale snaží se zdokumentovat myšlení a hodnotový systém československých Romů. I přesto má však sbírka mimořádnou cenu a její ojedinělost spočívá v tom, že odráží momentální nálady a niterné pocity autorů. Sbírka zahrnuje nejen malby a kresby, ale i dřevěné plastiky, sošky i keramiku, neboť Romové měli vždy úžasný vztah k hlíně a dnes působí v České republice několik romských sochařů a keramiků.

Romské výtvarné umění muzeum představilo v letech 1997-1998 na výstavě nazvané Svět očima Romů - E luma romane jakhenca, na které byly k vidění práce třinácti romských autorů, kteří nemají jakékoliv výtvarné vzdělání a někteří ani neukončili povinnou školní docházku. Námětově se výtvarníci ve svých dílech obracejí k tradičním romským hodnotám jako je rodina, láska k dětem, úcta k předkům i ke stáří, romská čest a morálka - pozitiva, která v romštině vystihuje jediné slovo - romipen.

Prohlédnout si můžete některá díla vystavená na výstavě E luma romane jakhenca - Svět očima Romů:

Tibor Červeňák - Usedlí Romové
akvarel
Narozen 27. 1. 1977, dětství prožil v Kronově, kreslí od roku 1989, žije v Hranicích na Moravě.
Aladár Kurej - Podskalka II (romská osada u Humenného)
olej na sololitu
Narozen 17. 4. 1926 v Podskalce - v romské osadě u Humenného. Maluje od roku 1992, kdy odešel do důchodu. Žije v Humenném na východním Slovensku.
Tibor Oláh - Kováčica v zimě
olej na plátně
Narozen 30. 5. 1952 v Detve na Slovensku. Inspirován bratrem Dušanem začal malovat v roce 1993. Žije ve slovenské Rožňavě.
Tibor Oláh - Pastovník
romská osada u Detvy

olej na plátně
Narozen 30. 5. 1952 v Detve na Slovensku. Inspirován bratrem Dušanem začal malovat v roce 1993. Žije ve slovenské Rožňavě
Dušan Oláh - Stopy dávné minulosti
opuštěná romská osada
olej na plátně
Narozen 15. 7. 1960 v Detve na Slovensku. Od roku 1985 intenzivně kreslí a maluje. Žije ve slovenské Detve.
Rudolf Dzurko - Můj štít
skleněná drť
Narozen 1.7.1941 v Pavlovcích na východním Slovensku. Od roku 1945 žije v Čechách. Od počátku 70. let se věnuje tvorbě obrazů ze skleněné drtě a plastik ze dřeva a pískovce. Žije v Praze na Smíchově.
Edward Majewski - Tábor
olej na plátně
Narozen 1947 v Polsku, kreslí i maluje, žije v polském Opatowě.The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/18264
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003