Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 06.06.2023 15:45

Tradiční způsob života Romů na území bývalého Československa

Mezi tradičním způsobem života Romů a Čechů existují rozdíly, které vyplývají z rozdílného pojetí života a mohou způsobovat vzájemné nepochopení. Rozdíl vyplývá již z odlišné demografické struktury komunity romské a naší. Tímto hlavním rozdílem je nízká střední délka života - romské ženy 59,5 let, české 75,4, romští muži 55,3 let, čeští 67,8. Způsob života Romů je jiný také proto, že Romové uznávájí jiné hodnoty než Češi, neboť je pro ně důležitější zaměření na rodinu než na svoji práci.

Tradiční životní cyklus Romů se v posledních letech mění, v uvedené podobě se zachoval ještě ve východoslovenských romských osadách, přesto v životě českých městských Romů můžeme nalézt některé prvky, které přežívají a třeba nevědomě ovlivňují jejich dnešní životní cyklus. Proto je dobré poznat tradiční způsob života, který ačkoli doznal velkých změn, může pomoci lépe porozumět Romům.

Rodina
Dětství
Mládí
Dospělost
Stáří
Tradiční povolání
Náboženství
Romská hymna
Mezinárodní den Romů
Co se zachovalo?
Dělení Romů
Tradiční jídla
Jak Romové slavili VánoceThe original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/18197
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003