Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.04.2023 19:21

Prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc. - historik
26-02-2000  

Životopisné udaje:

Prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc. se narodil 26. 7. 1933 v Rakvicích, okres Břeclav. Po maturitě na klasickém gymnáziu studoval historii na Masarykově univerzitě v Brně a jagellonské univerzitě v Krakově. Působil jako učitel na ostravských středních školách a jako odborný asistent na pedagogických institutech v Ostravě a v Brně. Učitelské povolání završil na Filozofické faktultě univerzity v Brně, kde je od roku 1992 profesorem obecných dějin. Ve vědecko-výzkumné práci se zabývá dějinami Romů se zvláštním zřetelem k romskému holocaustu, o němž napsal řadu odborných statí a knih.

Profesor Ctibor Nečas se zabývá především historií, a proto si nepřipadá být povolán k tomu, aby se vyslovil k současnému postavení romského etnika v České republice. Domnívá se přitom, že kdo najde recept na bezproblémové soužití Čechů s Romy, ten si zaslouží Nobelovu cenu. To velmi jasně vyjadřuje, jak profesor Nečas dnešní společný život Čechů a Romů vidí.

Výběr z bibliografie Ctibora Nečase:

La discriminazione e la persecuzione degli Zingari slovacchi negli anni 1939-1945. Lacio Drom 14, 1978, c. 2. s. 2-6.
Notes sur le destin des tsiganes tcheques. Etudes tsiganes 26, 1980, c. 3, s. 8-9.
Nad osudem ceskych a slovenskych Cikanu v letech 1939-1945. Brno, UJEP 1981. 180 s.
Die tschechischen und slowakischen Roma im Dritten Reich. In: Dritter Welt-Roma-Konkgress. Gottingen 1981, s. 62-64.
The Czech Gypsies during the Nazi occupation. Journal of the Gypsy Lore Society (Series 4) 2, 1982, c. 1, s. 69-75.
Andr' oda taboris. Veznove protektoratnich cikanskych taboru 1942-1943. Brno CSPB 1987. 150 s.
Spolecenska problematika Romu v minulosti a pritomnosti. 1. vyd. Brno, MU 1991. 96 s. Dalsi rozsirena vydani pod nazvem Romove v Ceske republice vcera a dnes. 2. vyd. Olomouc, UP 1993, 3. vyd. Olomouc, UP 1995 a 4. vyd. Olomouc, UP 1998. 100 s.
Ausvicate hi kher baro. Cesti veznove cikanskeho tabora v Osvetimi II-Brezince. Brno, MU 1992. 246 s.
Zalujici pisen. O osudu Romu v nacistickych koncentracnich taborech. Brno, ULK 1993. 151 s. (spolu s Dusanem Holym).
Ceskoslovensti Romove v letech 1938-1945. Brno, MU 1994. 220 s.
Nemuzeme zapomenout - Nasti bisteras. Olomouc, UP 1994. 244 s.
Der 50. Jahrestag der Vernichtung der Roma im KL Auschwitz-Brikenou. 50-lecie zaglady Romow w KL Auschwitz-Birkenau. Oswiecim 1994. 152 s. (clen autor. kol.).
Andr' oda taboris. Tragedie cikanskych taboru v Letech a v Hodonine. Brno, MU 1995. 163 s.


The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/18159
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003