Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 04.07.2022 16:55

Strasburk
06-02-1998  

Strasburk - Od 1. února vstoupila v platnost na Slovensku a v dalších zemích rámcová úmluva Rady Evropy o ochraně národnostních menšin. Pro Českou republiku, která předala ratifikační listiny později, bude tato úmluva závazná až od 1. dubna. Země, které úmluvu ratifikovali, se zavázaly bojovat proti diskriminaci a podporovat úplnou a skutečnou rovnost a účast menšin na veřejném, ekonomickém, kulturním a sociálním životě.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/18106
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003