Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.07.2022 16:25

Češi mají sklony k rasismu, ale považují se za tolerantní národ
28-01-2000  

Češi mají sklony k rasismu, ale považují se za tolerantní národ

Čtyři Češi z deseti jsou rasisté podle výsledků průzkumu agentury Opinion Window, která v prosinci a v lednu zjišťovala vztah Čechů k menšinám a k rasismu. Tento průzkum byl přípravou na vládní protirasistickou kampaň nazvanou Projekt Tolerance.

Rasismus lidé v průzkumu nejčastěji definovali jako nesnášenlivost, netoleranci (27 procent), diskriminaci a nerovnost podmínek ve 20 procentech, agresi a fyzické napadání v 16 procentech a nadřazenost ve 12 procentech.

Za tolerantní lze podle Opinion Window označit 17 procent dotázaných, 18 procent je k rasismu lhostejných, 17 procent bylo zaměřeno rasisticky a 23 procent "sociálně" rasisticky. "Sociální rasismus" znamená hledání skupiny, která je odpovědná za většinu problémů. Polovina dotázaných cítí antipatie k romské menšině, ale 30 procent také k příslušníkům hnutí skinheads, které považuje za devianty a násilníky.

Češi sami sebe podle průzkumu ale považují za velmi tolerantní národ. Osm desetin respondentů se domnívalo, že v ČR mají národnostní menšiny stejná či lepší práva než většina, 87 procent míní, že v ČR je méně nebo stejně rasismu než v jiných zemích, a tři čtvrtiny jsou přesvědčeny, že česká společnost je nyní tolerantnější nebo stejně tolerantní, ve srovnání s dobou před deseti lety.

Většina respondentů uváděla jako pro ně důležité vlastnosti smysl pro rodinu, poctivost, pracovitost, odpovědnost, respekt ke vzdělání, toleranci a inteligenci a prohlašovala, že nemá nic proti menšinám, které vyznávají stejné hodnoty. Proto podle zjištění Opinion Window lidé pokládají za sympatické Slováky a kontrolní skupinu zahraničních manažerů.

Naopak Romové jsou, i přes jejich silně vnímaný smysl pro rodinu, pokládáni za skupinu s nejodlišnějšími životními hodnotami. Jejich údajné špatné vlastnosti, jako nepřizpůsobivost, nezájem o integraci, sklon ke lhaní, krádežím a kriminalitě, nevzdělanost či nedisciplinovanost přitom Češi většinou pokládají za neměnné a pevně zafixované až vrozené.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/18061
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003