Vyhledávání
26.9.2023
AKTUALITY

HISTORIE ROMŮ

TRADICE, KULTURA

OSOBNOSTI

SOUŽITÍ

KONTAKTY

FOTOGRAFIE

Česky English Deutsch Francais
Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Pořad odvysílaný stanicí Český rozhlas 1 - Radiožurnál

Logo Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu Pořad "O Roma vakeren" čili "Romové hovoří" pravidelně připravuje romská redakce Českého rozhlasu.

Na těchto stránkách přinášíme textovou a zvukovou verzi pořadu, který se vysílá na okruhu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu každou sobotu od 20 do 21 hodin.

"O Roma vakeren" se vysílá také v regionech, na VKV (FM) regionálních studií si pořad pro daný region můžete naladit vždy v úterý a ve čtvrtek od 19:45 do 20:00 hodin.

Další informace o pořadu najdete na stránkách www.rozhlas.cz nebo na facebookovém profilu pořadu na adrese facebook.com/oromavakerenVítáme Vás u pravidelného pořadu "O Roma vakeren" čili "Romové hovoří".

Dnes se opět věnujeme tématu odebírání dětí ve Velké Británii. Dále představíme vzdělávací projekt neziskové organizace Aufora a povíme si o knize Nenechali se vyloučit.

Poslech celého pořadu v mp3


=[ Reportáž ]=
Jak mohou české úřady pomáhat českým občanům v zahraničí v případě odebírání dětí
Za poslední dva roky se na českou ambasádu v Londýně obracejí čeští rodiče, že jim britské sociální úřady odebraly děti a chtějí je předat do pěstounských rodin. Podle dostupných informací, čtyřiceti procentům z nich se podaří zůstat ve své rodině nebo u příbuzných, další možností bývá, že se vrátí do České republiky.

Romská holčička (Ilustrační foto: Jana Šustová) O tom, jak se české úřady mohou v těchto případech angažovat a pomáhat občanům České republiky, mluvila Tatiana Čabáková s Janou Rajnišovou, ředitelkou právní a konzulární sekce Ministerstva zahraničních věcí.

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech v mp3Související články
DatumNadpisRubrika
05.07.2014O odebírání dětí ve Velké Británii s Petrou WinnetteO Roma Vakeren
21.06.2014Sdružení Deti patria rodičom pomáhá rodinám, kterým britské sociální služby odebrali dětiO Roma Vakeren

=[ Reportáž ]=
Díky projektu Učí (se) celá rodina už se děti těší do školy
Záškoláctví, nedělání úkolů nebo problémy se spolužáky. I to pomáhají řešit romským dětem a jejich rodičům lidé z neziskové organizace Aufori. Před dvěma měsíci za podpory Ministerstva školství rozjeli na Královéhradecku program s názvem - Učí se celá rodina. A práce pedagogů a psychologů už přináší první výsledky…. Více už v příspěvku Lucie Valáškové.

Ve škole (Ilustrační foto: Jana Šustová) Jirka Gábor chodí do čtvrté třídy na základní škole v Třebechovicích pod Orebem. Jeho matka Blanka Gáborová přijala před osmi týdny nabídku od organizace Aufori.

Od té doby k nim domů pravidelně jednou týdně přichází učitel, aby Jirkovi pomáhal.

„Jirka s tím měl velké problémy ve škole, děti mu tam hrozně nadávaly. A pan učitel Dostál nám hodně pomohl. Začalo se to řešit. Jak tam s námi ve škole pan Dostál byl, tak od té doby už je to lepší,“ říká matka.

Kromě toho se ale Jirkovi zlepšily i známky. I když nestihli dohnat všechno a Jirka bude muset opakovat čtvrtou třídu, tak chodí do školy rád. Navíc bude mít doučování i během prázdnin.

„Mám lepší známky, pan učitel mi to lépe vysvětlí. Když přijde, tak mě matematika více baví.“

Vysvětlit, ukázat

Stejně jako ke Gáborům přicházejí lidé z Aufori i do dalších zhruba patnácti rodin. Petr Dostál za neziskovou organizaci vysvětluje, jaké jsou cíle jejich programu:

„Je to hlavně o tom, aby se rodina zapojila. Aby rodiče pochopili, že škola je strašně důležitá pro budoucí život malých dětí. U dětí na prvním stupni je potřeba, aby se učili každý den. Chvilku, ale každý den. Spíše rodičům ukazuji, co mají dělat, když tam nejsem. Vysvětlím, pomůžu.“

Kromě doučování pracovníci z Aufori děti doprovázejí do školy nebo komunikují s jejich učiteli. A také jsou mezi nimi i psychologové, kteří se jim věnují.

Kladně hodnotí program Učí se celá rodina i oddělení sociálně-právní ochrany dětí královéhradeckého magistrátu.

Podle vedoucího odboru sociálních věcí Marka Šimůnka je zapojení rodičů do vzdělávání dětí tou správnou cestou:

„Tento projekt vhodně doplňuje stávající služby, které v Hradci Králové máme. Když se například nedaří zvládat z hlediska výchovných problémů dítě, je možné působit přímo na děcko i rodiče a tím dosáhnout zlepšení v různých oblastech.“

Nezisková organizace má na program peníze od ministerstva školství do konce letošního roku. Další výsledky ukáží, jestli se lidem z Aufori podaří získat podporu i na další práci.

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech v mp3Související články
DatumNadpisRubrika
02.04.2016Co přinese inkluze pedagogům?O Roma Vakeren
13.02.2016Sběr dat pomáhá lépe integrovat děti v britských školáchO Roma Vakeren
23.01.2016Britské zkušenosti s pedagogickou prací s romskými žáky se přenáší i do ČeskaO Roma Vakeren
16.01.2016Proč základní školy odmítají romské žáky?O Roma Vakeren
09.01.2016Co přinesl rok 2015 a co ovlivní život některých Romů i v budoucích letechO Roma Vakeren
09.01.2016Třetinu žáků Základní školy Trmice tvoří romské děti a jsou dobře začleněnyO Roma Vakeren
21.11.2015Lucie Ščuková se za Česko zúčastnila konference Inclusiv education – Take action!O Roma Vakeren
25.04.2015Podle zprávy Amnesty International Česko stále diskriminuje romské děti ve školstvíO Roma Vakeren
07.03.2015Magdalena Karvayová v Ostravě motivuje romské rodiče, aby své děti zapsali do nesegregovaných základních školO Roma Vakeren
Všechny články (POZOR - možnost velmi dlouhého výpisu)

=[ Reportáž ]=
Kniha Nenechali se vyloučit se věnuje sociálně úspěšným Romům
Narodit se v české společnosti jako Rom znamená nemít stejné šance jako zbytek populace. Romové jsou znevýhodňováni ve vzdělávacím systému i na trhu práce. V průměru dosahují nižšího vzdělání a vykazují vyšší míru nezaměstnanosti. Některým Romům se ale tuto sociální předurčenost podaří překonat a zařadit se do vyšších sociálních tříd společnosti. Co za tím stojí, zkoumala publikace, kterou letos vydala Masarykova univerzita v Brně. S její autorkou si povídala Jana Šustová.

Nenechali se vyloučit (Zdroj: Masarykova univerzita) „Nenechali se vyloučit. Sociální vzestupy Romů v české společnosti“ – tak nazvala svou knihu Laura Fónadová, která působí jako odborná asistentka na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rámci své disertační práce prováděla kvalitativní výzkum mezi sociálně úspěšnými Romy.

„Záměrem toho mého výzkumu bylo vybrat takové osoby, které pocházely z rodin, kde oba rodiče měli jenom základní vzdělání a zároveň pracovali manuálně, pokud pracovali. A ačkoliv tito lidé vyrůstali v takovýchto rodinách, přesto dosáhli vyššího vzdělání – buď vysokoškolského nebo aspoň středoškolského – a v současné době vykonávají takové zaměstnání, které je nemanuálního charakteru, respektive takové to středostavovské zaměstnání.“

Kvalitativního výzkumu se zúčastnilo 13 Romů různých profesí.

„Byli to různí lidé. Snažila jsem se najít lidi, kteří měli nějaké občanské povolání, to znamená, že mezi nimi nejsou žádní umělci. Jsou to převážně lidé pracující například v instituci, která poskytuje sociální služby, na úřadech, je mezi nimi učitelka, podnikatelé.“

I když příběhy těchto třinácti lidí jsou rozličné, přesto se v nich dalo vysledovat několik společných rysů, které umožnily jejich vzestup ze znevýhodněného prostředí ke vzdělání. Laura Fónadová vyjmenovává tři charakteristiky:

„Za prvé snaha začlenit se do majoritního prostředí. A tím nemyslím, že by to byla jejich osobní snaha, ale že vyrůstali v takovém rodinném prostředí, které se touto snahou vyznačovalo. To znamená, že jejich rodiče se snažili navázat kontakty a pravidelné vazby s představiteli majority a tím pádem předávali i svým potomkům určité vzorce. K tomu musím ještě dodat, že tato snaha byla umožněna tím, že většina mých komunikačních partnerů žila v takových podmínkách, že neměli zkušenosti se segregovaným životem. To znamená, že v jejich okolí existovaly dobré předpoklady pro tu pravidelnou vazbu s představiteli majority.“

Druhým typickým rysem těch příběhů byl aktivní postoj – především ze strany rodičů.

„Ten aktivní postoj bych vysvětlila tak, že je to pomyslný protipól ke strategii závislosti nebo rezignace, tedy těch postojů, které se většinou spojují s vyloučenými nebo marginalizovanými Romy. Ti moji komunikační partneři naopak měli rodiče, kteří spíš projevili aktivní snahu, hledali různé způsoby, příležitosti, jak zlepšit život jednak svůj vlastní, a jednak své rodiny. K tomu je potřeba dodat jednu podstatnou informaci: Většinu mých komunikačních partnerů tvořili potomci ekonomických migrantů ze Slovenska, což může dílem vysvětlovat právě ten aktivní postoj. Tedy že se jedná o lidi, kteří prostřednictvím svých rodičů se dostali sem do Česka, protože jejich rodiče hledali nové příležitosti i v prostředí pro ně poměrně neznámém.“

Třetím společným a důležitým rysem všech příběhů je velmi výrazná postava učitelky na základní škole.

„Účinná vazba učitelky a žáka či žačky v rané fázi vzdělávacího procesu se jeví jako velmi důležitý faktor v tom smyslu, že postava učitelky představovala pozitivní podporu pro mé komunikační partnery v tom raném dětství. Byla podporou především v tom, že to pro ně byla výrazná zkušenost přijetí ze strany učitelky jako významného příslušníka majority. To mohlo hodně kompenzovat třeba nedostatek zájmu o vzdělávání třeba ze strany rodičů.

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech v mp3Související články
DatumNadpisRubrika
06.09.2014Výzkum potvrdil vliv učitelů na úspěch romských dětíO Roma Vakeren

=[ Reportáž ]=
Projekt Nehejtuj na Slovensku realizuje občanské sdružení eSlovensko
Na začátku byla výzva Ministerstva zahraničních věci na Slovensku ke zpracování problematiky nenávistných projevů na internetu. Výsledkem je projekt Nehejtuj, který na Slovensku od února tohoto roku realizuje občanské sdružení eSlovensko. Bližší informace podal Robertu Hozovi ředitel tohoto sdružení Miro Drobný.

Web Nehejtuj.sk

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech v mp3Související články
DatumNadpisRubrika
11.02.2015Nenávistné projevy na internetu mladí neřeší. Romům však neměří stejným metremZprávy ze života Romů
22.05.2014Začíná kampaň „I don't masturhate - Neukájím se nenávistí“Zprávy ze života Romů
17.03.2010Internet je přínosný i zneužitelnýZprávy ze života Romů
12.09.2009Kladenská Linka důvěry nabídne klientům služby po internetuZprávy ze života Romů
13.03.2009Na internetu číhají na děti různá nebezpečíO Roma Vakeren
14.03.2008Internet – výhoda pro znevýhodněné O Roma Vakeren
06.03.2008Březen zdůrazní výhody internetu pro znevýhodněné osoby Zprávy ze života Romů
02.02.2007Internetové kluby Čhave pomáhají k rozvoji počítačové gramotnosti žákůO Roma Vakeren
02.02.2007Radek Telvák zřídil internetové rádio pro RomyO Roma Vakeren
Všechny články (POZOR - možnost velmi dlouhého výpisu)

Z dnešního O Roma vakeren je to už všechno. Naladit si nás můžete ale opět v sobotu po 20. hodině tady na Radiožurnálu nebo v úterý a ve čtvrtek na VKV regionálních studií – a to vždy v 19:45. Najdete nás ale také na internetu – adresa je romove.cz a náš pořad je i na Facebooku. Klidný večer vám přeje Jaroslav Sezemský.

Obsah článku:
Reportáž:  Jak mohou české úřady pomáhat českým občanům v zahraničí v případě odebírání dětí
Reportáž:  Díky projektu Učí (se) celá rodina už se děti těší do školy
Reportáž:  Kniha Nenechali se vyloučit se věnuje sociálně úspěšným Romům
Reportáž:  Projekt Nehejtuj na Slovensku realizuje občanské sdružení eSlovensko

Článek
Tisknout
Poslat e-mailem

Předchozí vydání "O Roma Vakeren"
25.06.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
11.06.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
28.05.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
09.04.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
02.04.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
12.03.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
27.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
20.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
13.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
09.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Archiv rubriky

Nejčtenější články
803741   26.02.00 Odchod Romů z České republiky
314875   12.10.07 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
299978   11.09.98 Romske aktuality
270305   14.03.00 Romský jazyk
172304    Historie a původ Romů
141366   12.02.02 Historie Romů na území České republiky
121078    Tradiční způsob života Romů na území bývalého Československa
103410    Fotografie
90594   18.09.98 Můj svět - Fotografie romských dětí
86379   16.01.04 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Copyright © Český rozhlas / Czech Radio, 1997-2023
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Czech Republic
E-mail: info@romove.cz