Vyhledávání
9.6.2023
AKTUALITY

HISTORIE ROMŮ

TRADICE, KULTURA

OSOBNOSTI

SOUŽITÍ

KONTAKTY

FOTOGRAFIE

Česky English Deutsch Francais
Jana Poláková z Muzea romské kultury: Sloučení muzea by Romové považovali za krok proti integraci
08-04-2013 - Martin Veselovský

Jana Poláková z Muzea romské kultury (Foto: Jana Šustová) Vláda chce šetřit. Tvrdí, že chce šetřit i na vlastním provozu a provozu svých organizací. Lidé na ministerstvu kultury dostali nápad, že právě kvůli šetření by nebylo marné sloučit své dvě příspěvkové organizace, konkrétně Moravské zemské muzeum a Muzeum romské kultury. Ministerstvo to komentuje jako běžný krok, který na běhu obou institucí nezanechá stopy. Vedení Muzea romské kultury tvrdí: "Obě instituce jsou jako oheň a voda. Společně nemůžou nikdy fungovat a fakticky by to znamenalo zánik Muzea romské kultury."

Jana Poláková z Muzea romské kultury je hostem Martina Veselovského v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu

Poslech v mp3

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Začíná Dvacet minut, přeji vám dobré odpoledne. V brněnském studiu Českého rozhlasu sedí etnoložka Jana Poláková, pověřená vedením Muzea romské kultury. Dobrý den do Brna.

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V čem je vlastně, paní Poláková, problém v tom úmyslu nebo vůbec v tom nápadu začlenit Muzeum romské kultury do Moravského zemského muzea?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Víte, Muzeum romské kultury vzniklo v roce 1991 jako občanské sdružení, vzniklo jako iniciativa romských i neromských víceméně nechci říkat dobrodruhů, ale nadšenců a jako takové potom v roce 2005 transformovalo do státní instituce. Chápu kroky, které mají vést k ekonomické úspoře, ale Muzeum romské kultury nepředstavuje pouze nějakou v uvozovkách státní organizaci. Muzeum hraje velkou a významnou roli v integraci Romů do české společnosti a také v jejich etnoemancipaci a jako takové není institucí pouze českou, ale celosvětovou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon etmoemancipace?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Pod pojmem etnoemancipace si můžeme představit například snahy o uvědomění si vlastní identity etnické. Možná, že by to některým mohlo připadat, jako že je to krok zbytečný nebo zvláštní, proč si uvědomovat, kam patřím, jsem-li Čech, Vietnamec, Ukrajinec nebo Rom, nicméně musíme vzít v úvahu vlastně historii romskou a to, že Romové dlouhou dobu byli na pozadí veškerého zájmu, veškeré snahy států nebo tehdejších státních útvarů začlenit Romy do společnosti. Romové jako národnostní menšina byli u nás uznání až v devadesátých letech, do té doby byli považováni za sociálně patologickou, například sociálně patologickou skupinu, takže ta etnoemancipace je opravdu konkrétně u Romů velmi důležitý krok k tomu, aby byli ochotni se zařadit do společnosti se vším všudy, aby byli ochotni se integrovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím. Tak, jestli jsem to správně pochopil, vám by prostě přišlo začlenění vašeho muzea do Moravského zemského muzea v podstatě o nějaký sestup o stupeň dolů, prostě byste byli jen součástí normální muzejní instituce?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Určitě. Jak už jsem naznačovala, muzeum ze začátku bylo, pardon, neziskovou organizací a i když v současné době je státní instituce, tak muzeum nefunguje pouze jako paměťová instituce tak, jako funguje každé běžné muzeum. Naše muzeum se nachází uprostřed sociálně vyloučené lokality v Brně, někdy se ta lokalita nazývá Bronx a i když procentuálně už v současné době zde nejsou zastoupeni pouze Romové, tak je zde výrazná většina romského obyvatelstva a jak už jsem říkala, je to místo sociálně vyloučené.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, paní Poláková.

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pořád ještě jsem úplně nepochopil, v čem by byl problém, kdyby se vším tím, kde vaše muzeum sídlí, s tím, že je to prostě příspěvková organizace ministerstva kultury a tak dále, kdyby byla formálně začleněná do jiného jaksi rozsahem většího muzejního celku?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Už se k tomu dostávám, on to byl delší úvod.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře.

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
My právě máme vlastně jednu částečností takzvaně sociálně edukační. My se vlastně orientujeme na to, abychom pomáhali dětem z nejbližšího okolí začleňovat se do českého vzdělávacího systému, máme individuální doučování, máme dětský muzejní klub a vlastně tahle práce už je skutečně sociální a je de facto mimo hlavní proud vlastně té činnosti paměťových institucí. A zrovna konkrétně o tuto činnost, která je velmi dlouhodobě u nás vlastně rozvíjená v muzeu, tak máme obavy, že by vlastně při sloučení mohlo dojít k jejímu snížení, ne-li úplnému ukončení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A proč myslíte, že by se tak stalo?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Není to součást činnosti paměťové instituce a Moravské zemské muzeum deklaruje a vystupuje, tedy pokud já vím jako Brňák, jako paměťová instituce.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Radiožurnál má k dispozici vyjádření prvního náměstka ministryně kultury Františka Mikeše a on v tom vyjádření píše, cituji: "Sloučením se na obsahu činnosti muzeí nic nezmění. Náprstkovo muzeum je součástí Národního muzea, kdo to ví?" ptá se. "Muzeum romské kultury se tak bude dále jmenovat, jenom dostává možnost využívat výhod administrativního a informačního zázemí ve společném celku, což bude pro zřizovatele, tedy ministerstvo kultury, znamenat úsporu a pro samotné Muzeum romské kultury větší možnosti pro reprezentaci sama sebe." Nemá pravdu,

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Myslím si, že větší možnost reprezentace sama sebe muzeum sloučením s Moravským zemským muzeem nezíská. Naše muzeum je na úplně stejné úrovni, co se týče tady těch možností. Naše muzeum je známé i v zahraničí. Navštěvují nás pravidelně zahraniční návštěvy, velvyslanci v naší zemí různých států a podobně, takže po téhle stránce si myslím, že bysme získali nějak extrémně vyšší možnosti, tak to bysme určitě nezískali. Co se týče toho zaručení vlastně té činnosti, tak myslím si, že zde vlastně není vůbec řečeno, o které činnosti se jedná, o které činnosti se mluví. Mluvímeli o činnosti muzejní, nebo mluvímeli právě i o té složce nemuzejní. Ono bohužel problém tady u té složky takzvané nemuzejní, což je právě ta sociálně edukační práce, je to, že může být kdykoliv řečeno toto není hlavní směr, kterým by se mělo muzeum ubírat, a tudíž nebudeme dál na tento směr přispívat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu, už to bylo několikrát řečeno, vaše muzeum pobírá jako příspěvková organizace peníze z rozpočtu ministerstva kultury a kde je řečeno, že prostě se to nestane, i když budete samostatná instituce, že si prostě váš zřizovatel to rozmyslí a řekne edukativní činnost prostě není vaše hlavní činnost, soustřeďte se na zejména tu muzejní.

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
To samozřejmě není. Tady je spíš asi důležité si uvědomit, že velká část nás jako Muzeum romské kultury nás považuje jako určitého reprezentanta romské komunity nejenom v České republice, ale i obecně světové. A máli skutečně být nějak deklarována integrace Romů do společnosti, tak muzeum je velmi dobrý prostředek, ať už by ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, jenom abych to úplně ..., pardon, paní Poláková, abych to úplně pochopil. Vy říkáte, že jaksi začlenění romského etnika do společnosti by mělo být deklarováno tím, že budou mít samostatné muzeum své romské historie. Není to naopak, nebylo by spíš zajímavé mít tu instituci prostě uprostřed instituce jiné, která reprezentuje tu většinou společnost?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Jako na to můžu odpovědět jedinou větou já si to nemyslím, nemyslím si ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já na to můžu odpovědět jedinou otázkou, proč si to nemyslíte?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Je to asi z toho důvodu, že se v romské komunitě dlouhou dobu pohybuji a předpokládám, nechci říkat, že vím, ale předpokládám, jak by na toto vlastně Romové zareagovali. Oni prostě k tomu muzeu mají vztah takový, že je to jejich, jejich muzeum, je to muzeum Romů a pokud by došlo k nějakému sloučení, tak by to považovali za krok proti romské integraci, za krok proti nim samotným.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Opravdu?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Opravdu si to myslím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, etnoložka Jana Poláková, pověřená vedením Muzea romské kultury je dnes jejich hostem. Řekněte mi, paní Poláková, vlastně proč vůbec ten nápad, protože zatím ta věc, o které se bavíme, je ve formě řekněme plánu nebo nápadu, který není ještě úplně specifikován. Tak proč vyvolala tak podrážděnou reakci?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
No, ten důvod je asi patrně ten, který už jsem říkala, a to vlastně to, že Romové opravdu muzeum považují za své, za svoji reprezentaci a ten vztah vlastně Romů k majoritě je v dnešní době hodně komplikovaný. Uděláli se nějaký krok, ať už je v jakékoliv sféře proti Romům, může být vnímaný velmi negativně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy chápete to, o čem ministerstvo říká, že to je kvůli šetření ta úvaha o sloučení dvou muzejních institucí, jako krok proti Romům?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Já ze své pozice samozřejmě nemůžu toto vnímat jako krok proti Romům, chápu to jako součást snahy o ušetření. Ale mámli se držet vlastně toho usnesení, tak rozhodně toto nelze chápat jako nějaké likvidování duplicit nebo něčeho jako ..., už to slovo duplicita znamená, že je tady něco několikrát, ale Muzeum romské kultury je naprosto výjimečná organizace, a to nejenom u nás, ale dá se říct, že v takovém měřítku, v jakém vlastně má sbírky a jaké má expozice, tak je jediné v Evropě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vůbec to nerozporuji, ptám se čistě jen teď vlastně na technickou stránku věci, protože, když znovu čtu to vyjádření náměstka ministryně kultury, pane Mikeše, ve kterém on říká: "Muzeum romské kultury se bude dále jmenovat Muzeum romské kultury a jenom dostává možnost využít, řekněme, toho zázemí Moravského zemského muzea." Tak co by prostě principiálně bylo špatně na tom, že by na budově, ve které sídlíte, kromě cedule s nápisem Muzeum romské kultury bylo ještě, já nevím, Moravské zemské muzeum napsáno?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Myslím si, že už by toto muzeum Romové nepovažovali za svůj stánek, za svého reprezentanta.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A to je váš odhad?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Toto předpokládám. Já jsem nedělala žádný výzkum, žádnou statistiku, nic takového, ale toto skutečně z postoje našich návštěvníků a vůbec čistě ze zkušenosti, kterou mám v romské komunitě, tak předpokládám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kdyby na to nakonec došlo, kdyby opravdu tyto dvě instituce byly sloučeny, tak, jak byste se k tomu třeba vy postavila?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Musím se přiznat, že nad takovou věcí neuvažuji, protože si zatím vůbec nechci připouštět, že by se něco takového stalo, takže bohužel na tohle musím asi odpovědět nevím, opravdu nemám tušení, jak bych se k tomu postavila. Pokud myslíte mě osobně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano.

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Já osobně bych asi byla velmi zklamaná a nejsem si jistá, jestli bych v té instituci byla schopná a ochotná dál pracovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ten řekněme důvod, proč vůbec ministerstvo kultury nebo lidé z tohoto ministerstva něco podobného začali vymýšlet, je podle jejich slov snaha ušetřit peníze, ušetřit prostě peníze, které jsou teď vynakládány na dvě příspěvkové společnosti. Je to platný důvod z vašeho pohledu? Vy víte, jak minimálně vaše instituce funguje, kolik to stojí peněz ročně, tak bylo by to ušetření tak velké, jak zatím ministerstvo kultury říká,

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Já nevím, jakou částku ministerstvo kultury uvádí v případě vlastně našeho sloučení. Celá ta částka, kterou vlastně má ministerstvo na základě lednového usnesení vlády ušetřit, je 15 milionů korun a to sloučení naší instituce s Moravským zemským muzeem by přineslo úsporu plus minus milion korun.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na čem by se dalo ušetřit, na té administrativní části nebo na čem?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Pakliže by muzeum skutečně pracovalo nadále tak, jak deklaroval pan náměstek, to znamená, že by činnost zůstala zachována, tak by v podstatě pravděpodobně přestalo pracovat několik zaměstnanců, co se týče především takové té ekonomickosprávní stránky, takže by se jednalo o platy těchto zaměstnanců.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když vidím vyjádření například vaší předchůdkyně nebo respektive dámy, která donedávna instituci Muzea romské kultury vedla, která tvrdí, že obě instituce, že Moravské zemské muzeum a vaše muzeum, jsou jako oheň a voda, že společně nemůžou fungovat a fakticky by to znamenalo zánik Muzea romské kultury, co to znamená, jak si to mám přebrat, co to znamená oheň a voda?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Já myslím, že tohle byste asi měl adresovat, tuhle otázku, přímo paní kolegyni, která se takto vyjádřila. Fakt je ten, že naše muzeum tím, že fungovalo dřív jako obecně prospěšná společnost, tak opravdu funguje vlastně na poněkud jiné bázi. My, i když jsme státní příspěvková organizace, tak například máme tu část, která se věnuje sociálně edukační činnosti, máme financovanou především z projektů, takže vlastně i ta činnost i ta výše dobrovolnosti, kterou do toho vkládají naši pracovníci, ta obětavost a i když to možná zní divně, i když má spoustu lidí představu o muzeu jinou, tak ten vklad vlastního času do toho je hodně vysoký a nemám ponětí, já jsem v Moravském zemském muzeu nepracovala, takže vůbec nemám tušení, jakým způsobem tam vlastně probíhá práce. Nicméně myslím si, že opravdu kdokoliv dělá v oblasti, která se věnuje romské tématice, tak musí být nějakým způsobem prostě naladěný na takovou trošku v uvozovkách neziskovou práci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Komunikujete nějak s ministerstvem kultury a říkáte jim svůj názor vůbec na ten úmysl sloučit obě instituce?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Samozřejmě já jsem měla několikrát schůzku s různými zástupci ministerstva kultury a samozřejmě jsem všechny informovala o našem postoji, pochopitelně vlastně vypracovávám informace podle toho, jak jsem požádána, nicméně vlastně v současné době žádné zprávy o dalším postupu nemám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, etnoložka pověřená vedením Muzea romské kultury je dnes ve studiu Českého rozhlasu. Dnes u příležitosti zároveň Mezinárodního dne Romů Agentura pro sociální začleňování zveřejnila výsledky průzkumu o zobrazování Romů v médiích. Četla jste ty výsledky nebo viděla jste je?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Já se musím přiznat, že jsem včera úplně lehce zahlédla informaci o počtu ghett, které se zvyšují, který se zvyšuje v dnešní době. Protože i včera jsem pracovala, včera jsem přednášela na filmovém festivalu Jeden svět, tak jsem bohužel neměla to nějak pročíst zevrubně. A dnes celý den od rána vlastně běhám a organizuji společně samozřejmě s kolegy Mezinárodní den Romů, oslavy Mezinárodního dne Romů u nás Brno, takže dnes jsem zcela mimo internet a mimo jakékoliv zprávy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když bych to velice zhruba shrnul celou tu analýzu a celý ten výzkum, tak mluví o tom, že česká média zobrazují Romy a romské etnikum velice povrchně, velice často jaksi udávají ve zbytečném kontextu fakt, že centrem toho dění je někdo romské národnosti a tak dále. Vy byste s takovou interpretací souhlasila, anebo se řekněme tenhle ten postoj už lepší?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Já bych zřejmě použila jiné vyjádření, ale zase na druhou stranu musím říct, že coby etnolog, tak zas tady k tomu nemám takový vztah, že bych to nějak výrazně zkoumala. Myslím si, že ten vztah médií k Romům býval lepší v určitém období. Například v devadesátých letech byl, bych řekla, katastrofální a bohužel v současné době jakékoliv pozitivní příklady jsou slušně řečeno neprezentovatelné anebo málo prezentované, nejsou prostě to, co lidi táhne, každý chce slyšet nějakou senzaci, každý chce slyšet, co se komu stalo a říct si fajn jsem rád, že na tom nejsem tak špatně. Takže to zřejmě souvisí s tím, že mluvíli se o Romech, pak se velmi často mluví právě v tom negativním slova smyslu, zdůrazňují se patologické jevy a hodně často se neříkám, že vytrhují ty situace v kontextu, ale nemusí být vlastně správně interpretovány.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě jedna věc, vy jste na začátku našeho rozhovoru, paní Poláková, říkala, že vztah Romů k majoritě je, myslím, že jste používala slovo složitý nebo komplikovaný. V jakém slova smyslu?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
No, on je ten vztah komplikovaný i obráceně i majority k Romům.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, to by mě nepřekvapilo, kdybyste říkala, takto opačně mě to spíš zaujalo.

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
On je to v podstatě vzájemný vztah. Budeli vám někdo dlouho říkat, že na něco nemáte, že z vás stejně nic nebude a tak dále, tak ten člověk si tady toto prostě vsugeruje, zapamatuje a bude mít pochopitelně nějaký odstup a nebude se prostě k té společnosti nebo v té společnosti cítit tak, jak by se tam cítit měl a já si myslím, že tohle je základ komplikovaného vztahu i Romů vůči té majoritě. Jestliže vznikají segregovaná místa, kde se nějakým způsobem koncentrují Romové, tak velmi často dochází k tomu, že oni vlastně Romové na tomhle místě dostávají možnost mít tam hřiště, mít tam obchody a tak dále a vlastně přestávají mít jakýkoliv důvod k tomu vyjít z toho segregovaného místa a vejít do majority, a toto samozřejmě způsobuje to, že ten vzájemný vztah je čím dál tím komplikovanější a také to, že ta etnika se přestávají znát a mít chuť se poznat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak děkuji za komentář. Etnoložka Jana Poláková pověřená vedením Muzea romské kultury byla hostem těchto Dvaceti minut Radiožurnálu. Hezké odpoledne.

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Radiožurnálu, přeji dobrý poslech.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.Související články
DatumNadpisRubrika
01.08.2017Došlo k obratu - stát by mohl vepřín v Letech koupit už záříZprávy ze života Romů
25.06.2016Nizozemský umělec Ron Glasbeek zachycoval život Sintů v období před, během a po druhé světové válceO Roma Vakeren
20.02.2016Ignác Zima spoluzakládal Muzeum romské kultury a vyučoval romštinuO Roma Vakeren
05.12.2015Plesem desetiletí vyvrcholily oslavy deseti let existence Muzea romské kultury jako státní organizaceO Roma Vakeren
01.12.2015Muzeum romské kultury zve na folklorní hudební večer s cimbálovou muzikou KubíciZprávy ze života Romů
12.10.2015Ples desetiletí Muzea romské kultury se uskuteční 28. listopaduZprávy ze života Romů
02.10.2015Muzeum romské kultury představí během literární akce Mikroměsto hned čtyři romské autorkyZprávy ze života Romů
03.08.2015Muzeum romské kultury oslaví 10. výročí slavnostním plesemZprávy ze života Romů
30.05.2015Muzeum romské kultury připravilo pro Brněnskou muzejní noc program plný hudby, tance, tvůrčích dílen i romského jídlaO Roma Vakeren
06.05.2015Během Brněnské muzejní noci 2015 vystoupí před budovou Muzea romské kultury skupina Kesaj čhaveZprávy ze života Romů
08.04.2015Kesaj čhave - výstava komiksů a fotografií v Muzeu romské kulturyZprávy ze života Romů
14.03.2015Marta Hudečková stála u zrodu mnoha významných projektůO Roma Vakeren
06.12.2014Letošní Cenu Muzea romské kultury získal in memoriam nedávno zesnulý primáš Eugen HorváthO Roma Vakeren
25.11.2014Vzpomínkový večer Největší úcta hudebníkovi připomene život a dílo primáše Eugena HorváthaZprávy ze života Romů
25.10.2014Boj proti nelegálním stavbám na Slovensku postihne i romské osadyO Roma Vakeren
22.10.2014Unikátní výstava mapuje dílo romského naivisty Rudolfa DzurkaZprávy ze života Romů
04.10.2014Sochařské sympozium v Muzeu romské kultury v Brně představilo tři úspěšné tvůrceO Roma Vakeren
20.09.2014Muzeum romské kultury uspořádalo 4. ročník sochařského sympoziaO Roma Vakeren
11.09.2014V Muzeu romské kultury se uskuteční 4. sochařské sympoziumZprávy ze života Romů
09.08.2014Jak zněla romská hudba v 60. a 70. letech?O Roma Vakeren
05.07.2014Nejpilnější děti dostaly notebooky a školní pomůckyO Roma Vakeren
26.04.2014Výstava Cikánský mýtus představuje zobrazování Romů na historických pohlednicíchO Roma Vakeren
02.04.2014Jak vypadá mýtus o „cikánech“ ukáže nová výstava Muzea romské kulturyZprávy ze života Romů
06.03.2014Nový ministr kultury Daniel Herman uctí v Muzeu romské kultury památku obětí romského holocaustuZprávy ze života Romů
23.11.2013Nositelkou ceny Muzea romské kultury ze letošní rok se stala Emílie MachálkováO Roma Vakeren
08.10.2013Nová výstava v Muzeu romské kultury se zaměří na mediální obraz RomůZprávy ze života Romů
06.10.2013Projekt Mikroměsto představí historii brněnského CejluZprávy ze života Romů
27.07.2013Muzeum romské kultury získalo Cenu Nadace Erste cenu za přínos sociální integraciO Roma Vakeren
01.07.2013Čtyři české neziskové organizace získaly Cenu Nadace ERSTE za přínos sociální integraci 2013Zprávy ze života Romů
26.05.2013Muzejní noc otevřela návštěvníkům brány Muzea romské kultury v netradiční dobuO Roma Vakeren
27.04.2013Výstava v Muzeu romské kultury představuje sociální bydlení s prvky romské kulturyO Roma Vakeren
18.04.2013Muzeum romské kultury – pomalá likvidace sloučenímZprávy ze života Romů
14.04.2013Jsou Češi rasisté?Zprávy ze života Romů
13.04.2013Výstava Proti rasismu poukazuje na nebezpečí předsudkůZprávy ze života Romů
11.04.2013Při oslavách Mezinárodního dne Romů byla zmiňována velká důležitost Muzea romské kulturyO Roma Vakeren
09.04.2013Romský krizový štáb vytvořil petici za zachování samostatnosti Muzea romské kultury v BrněZprávy ze života Romů
05.04.2013Muzeu romské kultury v Brně hrozí kvůli úsporám zánikZprávy ze života Romů
30.03.2013Muzeu romské kultury hrozí sloučení s Moravským zemským muzeemO Roma Vakeren
04.03.2013Výstava proti rasismu poukáže na nebezpečí předsudků a nálepkování lidíZprávy ze života Romů
23.02.2013O kurzy romštiny je v Brně velký zájemO Roma Vakeren
19.02.2013V budově ombudsmana se uskuteční pietní shromáždění k 70. výročí transportu Romů z Brna do OsvětimiZprávy ze života Romů
12.11.2012Let´s Dance: Flamenco a Cena Muzea romské kulturyZprávy ze života Romů
15.10.2012Pozvání na přednášku Romové na Slovensku mezi dvěma válkamiZprávy ze života Romů
05.10.2012Romové na Gemeru-Malohontě je téma nové výstavy v Muzeu romské kulturyZprávy ze života Romů
22.09.2012Romští sochaři z pěti zemí vytvořili projekt o tzv. brněnském BronxuO Roma Vakeren
05.09.20123. Sochařské sympozium: Socha pro CejlZprávy ze života Romů
30.07.2012Pietní shromáždění v Hodoníně u Kunštátu připomene holocaust RomůZprávy ze života Romů
10.07.2012Pozvánka na pietní shromáždění k uctění památky obětí tzv. cikánského tábora v Hodoníně u KunštátuZprávy ze života Romů
30.06.2012Letošní ročník mentoringu končil návštěvou Muzea romské kulturyO Roma Vakeren
14.04.2012Stálá expozice Muzea romské kultury je koncipována zážitkověO Roma Vakeren
10.04.2012Pohlednice z Anglie - přednáška Ivy PekárkovéZprávy ze života Romů
07.04.2012Krásné časy - Romové v archivních fotografiíchO Roma Vakeren
24.03.2012Výstavy prezentují mladé i starší romské literátyO Roma Vakeren
21.01.2012Řemesla a profese usedle i kočovně žijících Romů v nové expozici Muzea romské kulturyO Roma Vakeren
14.01.2012Expozice Muzea romské kultury o historickém příchodu Romů do EvropyO Roma Vakeren
07.01.2012Ohlédnutí za dvaceti lety existence Muzea romské kulturyO Roma Vakeren
17.12.2011Muzeum romské kultury otevřelo nové tři sály stále expozice, první z nich se věnuje IndiiO Roma Vakeren
10.12.2011Mikuláš se svým doprovodem přišel i mezi děti z klubu Muzea romské kulturyO Roma Vakeren
30.11.2011Muzeum romské kultury ve čtvrtek otevře nové sály stálé expoziceZprávy ze života Romů
29.10.2011Muzeum romské kultury v Brně slaví 20. výročí založeníO Roma Vakeren
19.10.2011Muzeum romské kultury v Brně slaví 20 let existenceZprávy ze života Romů
05.10.2011Výstava Pod lupou představí 20 let činnosti Muzea romské kulturyZprávy ze života Romů
17.09.2011Výstava Peskere Jakhenca představuje fotografie romských autorů z ŘeckaO Roma Vakeren
02.08.2011Romská sobota na hradě VeveříZprávy ze života Romů
14.05.2011Výstava Cesta paměti představuje každoroční putování po místech romského holocaustuO Roma Vakeren
07.05.2011Malířka a fotografka Marina Obradovic v Brně vystavuje své koláže a fotografie z cest za RomyO Roma Vakeren
16.04.2011V Brně se slavily kulaté narozeniny dvou významných romských organizacíO Roma Vakeren
05.04.2011Vernisáž výstavy a beseda připomene 20. výročí Muzea romské kultury i Mezinárodní den RomůZprávy ze života Romů
04.04.2011Muzeum Mladoboleslavska pořádá výstavu o tradičních řemeslech a životě RomůZprávy ze života Romů
23.03.2011Muzeum romské kultury v roce 2011 slaví 20 let své existenceZprávy ze života Romů
23.03.2011V Brně se uskuteční přehlídka filmů s romskou tematikouZprávy ze života Romů
22.03.2011Festival Bonjour Brno letos spolupracuje s Muzeem romské kulturyZprávy ze života Romů
12.03.2011Uplynulo 68 let od prvního hromadného transportu protektorátních Romů do OsvětimiO Roma Vakeren
28.02.2011Pietní akt v Muzeu romské kultury bude spojen s vernisáží výstavy Cesta pamětiZprávy ze života Romů
17.12.2010Držitelem Ceny Muzea romské kultury se stal učitel Ján SajkoO Roma Vakeren
07.12.2010Výstava Krásné časy...? zavítá do PrahyZprávy ze života Romů
03.12.2010Vánoční dílny s romskými umělci v Muzeu romské kulturyO Roma Vakeren
30.11.2010Cenu Muzea romské kultury získal učitel výtvarné výchovy v romské osadě JarovniceZprávy ze života Romů
24.11.2010Pomozte budovat sbírky Muzea romské kultury!Zprávy ze života Romů
03.09.2010VEŘEJNÉ SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM V MUZEU ROMSKÉ KULTURYZprávy ze života Romů
02.09.2010Zářijové výstavy v brněnském Muzeu romské kulturyZprávy ze života Romů
23.08.2010Výstava o romském holokaustu poputuje za žákyZprávy ze života Romů
09.07.2010Dokumentární film o Ceije Stojce oceněn v TelčiO Roma Vakeren
21.05.2010Brněnská muzejní nocO Roma Vakeren
04.05.2010Muzeum romské kultury se společně se seminářem romistiky FF UK zúčastní pražského knižního veletrhu Svět knihyZprávy ze života Romů
03.05.2010Květen v Muzeu romské kulturyZprávy ze života Romů
23.04.2010Plátna pro velké černé očiO Roma Vakeren
03.03.2010Aktivně proti rasismu a předsudkůmZprávy ze života Romů
03.03.2010Připomínka prvního hromadného transportu moravských Romů do koncentračního tábora v OsvětimiZprávy ze života Romů
02.03.2010Pestrá nabídka programů Muzea romské kultury na březenZprávy ze života Romů
26.02.2010Muzeum romské kultury se věnuje také doučování dětíO Roma Vakeren
31.01.2010Únor v Muzeu romské kulturyZprávy ze života Romů
15.01.2010O budoucnosti bývalého Cikánského tábora v Hodoníně u KunštátuO Roma Vakeren
08.01.2010Novinky ve sbírkách Muzea romské kulturyO Roma Vakeren
08.01.2010Muzeum romské kultury nabízí dětem doučování a řadu volnočasových aktivitO Roma Vakeren
07.01.2010Vyšlo pexeso, omalovánky a vystřihovánky s romskou tematikouZprávy ze života Romů
01.01.2010O Muzeu romské kultury a o dětech, které asi nikdy neviděly motýlaO Roma Vakeren
13.12.2009Cena Muzea romské kultury redaktorce Českého rozhlasuZprávy ze života Romů
04.12.2009Historicky první cenu Muzea romské kultury získala redaktorka Českého rozhlasuO Roma Vakeren
08.10.2009Výstava Svaz Cikánů-Romů 1969 – 1973. Z historie první romské organizace v ČeskoslovenskuFotoaktuality
28.08.2009Semináře Romové – dějiny a kultura jsou zdrojem instpiraceO Roma Vakeren
03.06.2009Návštěva prezidenta republiky České republiky v Muzeu romské kulturyZprávy ze života Romů
20.04.2009Nenechte si ujít přednášku a slavnostní prezentaci katalogu o tradičních řemeslech RomůZprávy ze života Romů
03.04.2009Semináře Romové - dějiny a kultura jsou užitečné zvláště pro pedagogyO Roma Vakeren
01.04.2009Program Muzea romské kultury na duben 2009Zprávy ze života Romů
06.03.2009Pietní akt připomněl památku prvního hromadného transportu moravských Romů do OsvětimiO Roma Vakeren
20.02.2009Výstavy v Muzeu romské kulturyO Roma Vakeren
24.11.2008Nejen Muzeum romské kultury představí své exponáty v LiberciZprávy ze života Romů
24.10.2008Program Muzea romské kultury v listopadu 2008Zprávy ze života Romů
17.09.2008Nenechejte si ujít jediné kurzy romštiny v BrněZprávy ze života Romů
23.05.2008Muzeum romské kultury připravuje na zítřejší Muzejní noc bohatý programZprávy ze života Romů
12.05.2008Program Muzea romské kultury v červnu 2008Zprávy ze života Romů
04.05.2008Program Muzea romské kultury v květnuZprávy ze života Romů
10.03.2008Program Muzea romské kultury v dubnu 2008 Zprávy ze života Romů
22.02.2008Výstava „Cigán sa ně prevelice lúbí...“ představuje plakáty s romskou tematikou O Roma Vakeren
18.01.2008Čítanka Čalo voďi přináší průřez literární tvorbou romských autorů O Roma Vakeren
11.01.2008Ohlédnutí za činností Muzea romské kultury v roce 2007 O Roma Vakeren
10.01.2008Romská módní přehlídka na veletrzích Go a REGIONTOUR Zprávy ze života Romů
02.01.2008Nejdůležitější akce pořádané Muzeem romské kultury v roce 2008 Zprávy ze života Romů
21.12.2007Prohlídka vánoční výstavy s názvem "Kolik je v nás člověka" O Roma Vakeren
21.12.2007Romské vánoční zvyky přibližuje výstava v Muzeu romské kultury O Roma Vakeren
21.12.2007Pod štědrovečerní stůl Romové dávali slámu O Roma Vakeren
14.12.2007Na vánoční výstavě v Brně najdete i recepty na romská jídla O Roma Vakeren
07.11.2007Přehled programů Muzea romské kultury v listopadu a prosinci 2007Zprávy ze života Romů
26.10.2007Výstava Řemesla našich předkůO Roma Vakeren
10.05.2007K brněnské Muzejní noci se opět připojí i Muzeum romské kulturyZprávy ze života Romů
04.05.2007Výstava "Putování Jolán Oláh" představuje obrazy insitní romské výtvarniceO Roma Vakeren
23.04.2007Mezinárodní seminář o holocaustu RomůZprávy ze života Romů
16.04.2007Pozvánka na přednášku Romové v Moldavské republiceZprávy ze života Romů
29.12.2006Výstava Co to máš na sobě? představuje romské odíváníO Roma Vakeren
01.12.2006Židovští i romští pamětníci holocaustu besedovali v Muzeu romské kulturyO Roma Vakeren
30.10.2006V Muzeu romské kultury v Brně je nová výstava o romském odíváníZprávy ze života Romů
17.10.2006"Co to máš na sobě?!" je název nové výstavy o romském odívání v Muzeu romské kulturyZprávy ze života Romů
05.09.2006Nenechte si ujít Večer plný strachu s romskými hororyZprávy ze života Romů
04.08.2006V Muzeu romské kultury vyšla kniha o výtvarném umění RomůO Roma Vakeren
07.07.2006Výstava Čalo voďi / Sytá duše pojednává o romské literatuře a ústní lidové slovesnostiO Roma Vakeren
20.06.2006V Muzeu romské kultury se budou číst romské pohádkyZprávy ze života Romů
26.05.2006Muzejní noc v Muzeu romské kultury byla hlavně ve znamení literaturyO Roma Vakeren
19.05.2006K oslavám 100. výročí Židovského muzea v Praze se přidalo i Muzeum romské kulturyO Roma Vakeren
11.05.2006Muzeum romské kultury se opět připojí k Brněnské muzejní nociZprávy ze života Romů
21.04.2006O Muzeum romské kultury v Brně mají návštěvníci zájemO Roma Vakeren
03.03.2006Dějiny českých Romů po 2. světové válceO Roma Vakeren
16.12.2005Jedna část 5. sálu stálé expozice Muzea romské kultury je velmi vizuálně výraznáO Roma Vakeren
09.12.2005Radostné chvíle při otevření stálé expozice Muzea romské kulturyO Roma Vakeren
02.12.2005V Muzeu romské kultury byla otevřena první část stálé expoziceO Roma Vakeren
01.12.2005Otevření prvních dvou sálů stálé expozice v Muzeu romské kulturyFotoaktuality
01.12.2005Sál stálé expozice Muzea romské kultury mapující život Romů v letech 1989-2000Fotoaktuality
11.11.2005V Muzeu romské kultury probíhá výstava Romové na GemeruO Roma Vakeren
21.10.2005V Muzeu romské kultury byly zahájeny výstavy archivních fotografiíO Roma Vakeren
13.10.2005Výstava Romové na GemeruFotoaktuality
01.07.2005Mají jídla připravovaná takzvaně "po cikánsku" něco společného s Romy?O Roma Vakeren
24.06.2005Romská hudba ovlivnila hudbu většinové společnostiO Roma Vakeren
17.06.2005S romskou tematikou se setkáváme v umění i v lidové kultuřeO Roma Vakeren
10.06.2005Slovo "Cikán" nebo "cikánský" se vyskytuje v názvech obcí, přírodních útvarů, rostlin i ve jménech lidí a zvířatO Roma Vakeren
03.06.2005Výstava Černá země - bílý chléb mapuje vliv romské kultury na kulturu většinovouO Roma Vakeren
27.05.2005Brněnská muzejní noc přilákala řadu návštěvníků do Muzea romské kulturyO Roma Vakeren
20.05.2005Muzejní noc v brněnském Muzeu romské kultury nabídla bohatý programFotoaktuality
07.04.2005V brněnském muzeu začaly tři výstavy k Mezinárodnímu dni RomůZprávy ze života Romů
18.03.2005Muzeum romské kultury vydalo novou ročenku a připravuje otevření stálých expozicO Roma Vakeren
07.03.2005Historici: České děti neví mnoho o utrpení Romů za válkyZprávy ze života Romů
04.03.2005Autorky Memoárů romských žen představily svou novou knihu v Muzeu romské kulturyO Roma Vakeren
04.03.2005V Muzeu romské kultury proběhne řada zajímavých akcíO Roma Vakeren
23.02.2005Brněnské muzeum vydalo knihu vzpomínek romských ženZprávy ze života Romů
23.02.2005Představení dvojknihy Memoáry romských ženFotoaktuality
17.02.2005Romské muzeum připomene první válečný transport Romů z BrnaZprávy ze života Romů
04.02.2005Představujeme Helenu Danielovou, pracovnici Muzea romské kulturyO Roma Vakeren
02.02.2005Brněnské romské muzeum rozšiřuje provoz, chystá i kurzy jazykaZprávy ze života Romů
28.01.2005Brněnské Muzeum romské kultury se připojilo k oslavám 60. výročí osvobození OsvětimiO Roma Vakeren
07.01.2005Bilance roku 2004 očima předsedy Společenství Romů na MoravěO Roma Vakeren
26.11.2004V brněnském Muzeu romské kultury je výstava Svět očima RomůZprávy ze života Romů
26.11.2004Výstavu Svět očima Romů je možné naposled navštívit v BrněO Roma Vakeren
30.07.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
25.06.2004Romové z ČR v Osvětimi uctili památku obětí druhé světové válkyO Roma Vakeren
03.06.2004Holandská vláda financuje Muzeum romské kultury v Brně o. p. s.Zprávy ze života Romů
01.06.2004Americký fotograf Wyatt vystavuje v Brně portréty českých RomůZprávy ze života Romů
16.04.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
16.04.2004Klenoty byly pro Romy vždy velmi důležitéO Roma Vakeren
26.03.2004Výstava děl Magdaleny Konečné přibližuje barevný svět romských pohádekO Roma Vakeren
09.03.2004V Muzeu romské kultury v Brně proběhl pietní akt k připomínce 61. výročí prvního transportu Romů z Brna do koncentračního tábora Osvětim-BřezinkaFotoaktuality
05.03.2004Pozvánka na výstavu a na pietní akt do Muzea romské kultury v BrněO Roma Vakeren
20.02.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
08.12.2003Velvyslanec USA v ČR Craig Stapleton se zúčastnil slavnostního otevření Muzea romské kultury v BrněFotoaktuality
17.10.2003Muzeum romské kultury v Brně bojuje s chronickým nedostatkem penězO Roma Vakeren
30.05.2003Seminář o holocaustu RomůO Roma Vakeren
11.04.2003Oslavy Mezinárodního dne Romů v BrněO Roma Vakeren
11.04.2003Také historička Jana Horváthová slavila Mezinárodní den RomůO Roma Vakeren
01.11.2002Paměti romských ženO Roma Vakeren
25.10.2002ZprávyO Roma Vakeren
20.09.2002V Muzeu romské kultury proběhla řada stavebních úpravO Roma Vakeren
24.05.2002Dokumentaristka Helena Danielová hraje na housle ve skupině B NikolO Roma Vakeren
08.03.2002Móda se týká žen i mužůO Roma Vakeren
01.03.2002Prozraď mi jak se oblékáš, já ti povím jaký jsiO Roma Vakeren
22.02.2002Muzeum romské kultury vystaví předměty, které sloužily k obživě RomůO Roma Vakeren
11.01.2002ZprávyO Roma Vakeren
21.12.2001Jak slaví Romové Vánoce v různých koutech světaO Roma Vakeren
14.12.2001New YorkO Roma Vakeren
07.12.2001Muzeum romské kultury pomáhá žadatelům o finanční odškodnění za útrapy 2. světové válkyO Roma Vakeren
30.11.2001Muzeum romské kultury v Brně oslavilo 10. narozeninyO Roma Vakeren
23.11.2001Muzeum romské kultury v Brně slaví desáté narozeninyO Roma Vakeren
16.11.2001Zemřel romský historik Bartoloměj DanielO Roma Vakeren
28.09.2001V Brně byla otevřena výstava "Romské mýty"O Roma Vakeren
30.08.2001Muzeum romské kultury získalo sedm miliónů korunZprávy ze života Romů
06.07.2001Čím se zabývá Muzeum romské kultury v Brně?O Roma Vakeren
06.07.2001Výstavu Rudolfa Dzurka můžete navštívit v BrněO Roma Vakeren
29.06.2001PlzeňO Roma Vakeren
01.06.2001Výstava "E luma romane jakhenca" - "Svět očima Romů"O Roma Vakeren
08.11.2000Muzeum romské kultury v Brně čeká na kolaudaciZprávy ze života Romů
18.01.2000V Brně vyšla kniha o tradicích a současnosti RomůZprávy ze života Romů
21.08.1998PrahaZprávy ze života Romů
17.04.1998BrnoZprávy ze života Romů
17.04.1998VídeňZprávy ze života Romů
13.02.1998PrahaAktuality
09.01.1998BrnoZprávy ze života Romů
21.11.1997BrnoZprávy ze života Romů
25.09.1997BrnoZprávy ze života Romů
04.09.1997BrnoZprávy ze života Romů
Muzeum romské kulturyMuzeum romské kultury
Organizace zabývající se romskou menšinouKontakty
Výtvarné uměníKultura
Muzeum romské kulturyMuzeum romské kultury
Článek
Tisknout
Poslat e-mailem

Vybíráme z rubriky "Zprávy ze života Romů"
29.05.19  Khamoro se letos zařadilo mezi deset nejlepších evropských festivalů
17.03.19  Věra Bílá plánovala velký návrat
01.08.17  Došlo k obratu - stát by mohl vepřín v Letech koupit už září
09.11.16  V Žatci uctili památku mrtvého Roma
07.11.16  Vláda chce posudek na cenu pozemků pod vepřínem v Letech
11.10.16  Tajemství romského šperku odhalí výstava v brněnském muzeu
13.09.16  Stovky Romů z celé země se chystají na pouť na Svatý Kopeček
06.09.16  Babiš v Letech uctil památku romských obětí bývalého tábora
05.09.16  Vláda preferuje odkoupení vepřína v Letech na Písecku
13.08.16  V Živé knihovně si dnes mohou lidé povídat se zástupci menšin
Archiv rubriky

Nejčtenější články
803741   26.02.00 Odchod Romů z České republiky
314875   12.10.07 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
299978   11.09.98 Romske aktuality
270305   14.03.00 Romský jazyk
172304    Historie a původ Romů
141366   12.02.02 Historie Romů na území České republiky
121078    Tradiční způsob života Romů na území bývalého Československa
103410    Fotografie
90594   18.09.98 Můj svět - Fotografie romských dětí
86379   16.01.04 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Copyright © Český rozhlas / Czech Radio, 1997-2023
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Czech Republic
E-mail: info@romove.cz