Vyhledávání
28.5.2023
AKTUALITY

HISTORIE ROMŮ

TRADICE, KULTURA

OSOBNOSTI

SOUŽITÍ

KONTAKTY

FOTOGRAFIE

Česky English Deutsch Francais
Monika Šimůnková, zmocněnkyně pro lidská práva
09-08-2012 - Martin Veselovský

Monika Šimůnková, zmocněnkyně pro lidská práva (Foto: Alžběta Švarcová) Ostravská ulice Přednádraží a její obyvatelé, kteří se odmítají i přes vůli radnice vystěhovat z rozpadajících se soukromých domů, to je problém, který špatně začal a zatím nemá ani dobré řešení. Majitel 7 domů za několik let nepovažoval za důležité cokoliv na domech opravit a jen inkasoval nájemné, radnice jen přihlížela, jak se domy rozpadají a nefunguje kanalizace. A teď se snaží vše vyřešit striktním požadavkem na vystěhování všech nájemníků. A nájemníkům samotným dezolátní bydlení zase až tak nevadilo a nevadí a nemají důvod se poohlédnout po lepším. Bude tedy nakonec těch zbývajících 140 lidí na ulici nebo pod střechou? Více v následujících Dvaceti minutách. Dobré odpoledne. Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Monika Šimůnková je dnes mým hostem. Dobrý den.

Monika ŠIMŮNKOVÁ, zmocněnkyně vlády pro lidská práva:
Dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Paní zmocněnkyně, máte představu, čí je to všechno vina?

Monika ŠIMŮNKOVÁ, zmocněnkyně vlády pro lidská práva:
Tak tuto otázku jsem čekala a to je samozřejmě ta nejtěžší otázka. Já si po včerejším jednání v Ostravě celodenním, kdy jsme se vrátili v noci, myslím, že tam ta vina je na straně všech zúčastněných subjektů. Vy jste to v úvodu dnešního vysílání řekl poměrně razantně a dost jste tam hodil vinu především na vlastníka nemovitostí, který nic nedělal, to já si nemyslím, že vůbec nic nedělal, ale neříkám, že i na jeho straně je určitý díl zodpovědnosti a možná podcenil tu situaci celou, když ty domy kupoval, což se ukazuje teď po těch 2 letech. Já osobně na základě všech jednání, které jsme včera měli, měli jsme jednání se statutárním, jak s panem Kajnarem, panem primátorem, velmi krátké jednání, ke kterému jsem do poslední chvíle nevěděla, jestli dojde, tak potom jsme měli dvouhodinové jednání s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, s panem starostou, místostarostou a všemi zainteresovanými úředníky, tak se domnívám, že skutečně vina je na všech stranách, jak konstatovala zástupkyně veřejného ochránce práv, nekonaly úřady tak, jak měly, zejména stavební úřad, vodoprávní úřad, úřady, které věděly, jaký tam je stav, již poměrně dlouhou dobu, měly možnosti dle zákona, nebudu, nepůjdu do podrobností právních, nařídit sjednání nápravy, to neudělaly v tomto případě. Odstranění těch závad, které tam byly, o kterých se vědělo dlouho, to neudělaly, a oni to i sami přiznali, že skutečně tam nebyl správný postup na straně těch úřadů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, jenom technická poznámka. Dobře, tak vina je na všech stranách. Na druhou stranu ta situace teď v tom poměrně malinkém území několika domů prostě u hlavního nádraží v Ostravě je taková, že ti lidé nemají momentálně vodu, berou ji z přistavené cisterny, nefunguje kanalizace, nefungují jímky a domy nevypadají nijak hezky, mnohdy zejména střechy podle mých informací se rozpadají. Co s tím dělat?

Monika ŠIMŮNKOVÁ, zmocněnkyně vlády pro lidská práva:
Víte, já ještě bych si to dovolila to dokončit, protože my třeba včera přitom jednání, my jsme byli nejdříve na tom městském obvodu, tam jsme dostali všechny informace, pak jsme jeli na místo, tam jsme prošli si ty domy, jednali s lidmi, jednali i s Kumarem Vishwanathanem, s majitelem domu a pak na základě toho, když jsme viděli tu situaci, tak jsme se vrátili zpátky znovu k panu starostovi Havlíčkovi, k panu starostovi městského obvodu a jeho kolegům a pokusili jsme se udělat maximum pro řešení té aktuální a akutní situace, o čemž budu mluvit dále. Ale já ještě řeknu, že ono bohužel se nemluví v těch posledních dnech moc o té kanalizaci, která, a bohužel i městský obvod, to právě jako to řešení té situace a určitou vinu vlastně za to, jakou má na tom, tak odmítá spojování s tou kanalizací, ale tam je ten jeden velký problém, že skutečně ta veřejná kanalizace, jak i bylo konstatováno, do které mají odcházet ty splašky, a teď říkám, že nejsem technický odborník a pokusím se to říct tak, jak jsem to pochopila nejlépe, tak ta není opravitelná ve smyslu, že by se dala opravit, navíc se zjistilo, že vede úplně nějak jinak a je jinak zakreslená, než se domnívaly všechny ty zainteresované subjekty a že by ty její náklady, teda náklady na vlastně vybudování nové té kanalizace si vyžádaly poměrně velké finanční prostředky. Navíc tam není jasné to vlastnické právo k této části kanalizace. Teď je jasné, že se nikdo k tomu nehlásí a všichni se snaží právě dát od toho ruce pryč a podávají určovací žaloby, že jim to nepatří a oni za to zodpovědni nejsou. Takže já si myslím ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem včera v Radiožurnálu Petr Kajnar, to je primátor města Ostrava o vás, paní zmocněnkyně, říkal, že nemáte správné informace o tom, komu kanalizace patří, když se ho redaktor Radiožurnálu ptal, jestli by náhodou město nemělo kanalizaci opravovat?

Monika ŠIMŮNKOVÁ, zmocněnkyně vlády pro lidská práva:
No, víte, já jsem si to samozřejmě celou dobu myslela, že ano město. Já jsem minulý pátek poprvé mluvil s panem primátorem telefonicky, minulý pátek, a on mi slíbil, že v pondělí mi dodá informace o tom, jak je to s vlastnickým právem ke kanalizaci. Od pondělí do středy jsem se ho snažila dovolat, on mi žádné informace nedal ty doplňující, jak je to s vlastnickým právem a včera při tom krátkém jednání asi patnáctiminutovém na radnici, kdy jsem byla teda ráda, že mě nakonec přijal, a děkuji mu tedy tímto za to, protože to nevypadalo do poslední chvíle, tak mi řekl, že kanalizace jejich není, že jejich právníci to určitě potvrdí, že mají velmi dobré právní oddělení a že oni se necítí žádným způsobem zodpovědni za tu situaci a s tímto já musím zásadně nesouhlasit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takže vina je i na straně města Ostravy?

Monika ŠIMŮNKOVÁ, zmocněnkyně vlády pro lidská práva: Ano, a měla by se podílet na řešení situace. Já z těch včerejších jednání mám takový dojem, že městský obvod, pan starosta, místostarosta se snaží v rámci svých možností, neříkám maximálně, ale aspoň se snaží řešit tu situaci a já řeknu i na čem jsme se dohodli, ale město Ostrava samotné, magistrát, by mělo dělat daleko více.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co by mělo dělat?

Monika ŠIMŮNKOVÁ, zmocněnkyně vlády pro lidská práva:
Pokud má projekt sociální inkluze, velký projekt, který má být právě zacílen na tyto, na tyto cílové skupiny sociálně vyloučené lidi, je to projekt, kde mají být prostředky z evropských fondů, shání prostředky u státu v současné době, tak přeci musí ukázat, že nejen projekt na papíře stačí, ale že v takovémto akutním případě, kdy je nutno řešit urgentní situaci na obvodě svého města, tak umím zasáhnout a i když třeba se necítím právně zcela povolán nebo formálně právně k tomu, že bych měl, tak přeci chci a měl bych ukázat minimálně tu morální dobrou vůli.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A co konkrétně by měl primátor Kajnar nebo vůbec město Ostrava udělat pro těch 140 lidí?

Monika ŠIMŮNKOVÁ, zmocněnkyně vlády pro lidská práva:
No, já bych čekala, že by měl, on tvrdí samozřejmě, nebo asi to tak je určitě, že město Ostrava nemá žádné byty k dispozici jako takové město Ostrava, pouze městské části, což je pravda, tak to asi je, ale jako z jeho strany minimálně nějaká vůle k tomu, že bude jednat s těmi městskými obvody nebo s tímto městským obvodem, že tam bude lepší spolupráce, že uzná to, že ti lidé nejsou v dobré situaci, že uzná to, že možná ta kanalizace jim patří, což já jsem zvědavá, jak to nakonec soudně dopadne, protože tam to bude muset skutečně určit soud a že tedy určitý díl zodpovědnosti tam za to je, ale tohle ani jedno slovo jsem neslyšela z jeho úst.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Chápu to dobře, že by, tak, aby vy jste tady seděla a řekla ano, Ostrava se zachovala správně, tak by to mělo vypadat tak, že by prostě město Ostrava mělo řekněme zaplatit nějaké náhradní bydlení?

Monika ŠIMŮNKOVÁ, zmocněnkyně vlády pro lidská práva:
Já se domnívám, že by měli pomoct s tím bydlením, ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ubytovny nebo nájemní byty?

Monika ŠIMŮNKOVÁ, zmocněnkyně vlády pro lidská práva:
No, to je přesně ono. Víte ty rodiny všechny, které tam jsou a které tam byly, tak dostaly od městské části nabídku na to jít do ubytoven většinou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Některé ji využily.

Monika ŠIMŮNKOVÁ, zmocněnkyně vlády pro lidská práva:
Některé ji využily, dostaly, je tam pár rodin, které dostalo nabídku na normální standardní bydlení, to znamená na byt, ale je jich opravdu pár. A my jsme včera při tom dalším druhém jednání odpoledne, o kterém jsem hovořila, se snažili i se zástupkyní veřejného ochránce práv a s mými kolegy dojednat s panem starostou, místostarostou a tak dále pro těch zbylých 22 rodin, které tam dnes jsou, co nejlepší podmínky, aby jim bylo zajištěno co nejdůstojnější ubytování a bydlení. Samozřejmě by bylo ideální, kdyby všechny ty rodiny mohly dostat normální byty. My jsme se domluvili na tom, že do zítřka bude vytvořen seznam všech těch rodin. Je jich tam v současné době 22, v tom smyslu, že ty rodiny budou zmapovány po stránce jak bezdlužnosti, to znamená jestli měly nějaké dluhy v té minulé době, zda měly platnou nájemní smlouvu v těch domech pana Roztočila, jak ty rodiny jsou, kolik mají dětí samozřejmě, protože jsou tam mezi nimi i bezdětné rodiny a z tohoto seznamu by se mělo vyjít při tom zajišťování právě toho náhradního bydlení. Ony všechny dostaly samozřejmě nabídku ubytoven, ale to víme sami, že je úplně ta minimální možnost a že tyto rodiny, když se dostanou na ubytovny, tak se z ubytoven, a to je naše zkušenost práce se sociálně vyloučenými lokalitami a těmito lidmi, tak se prostě z těch ubytoven velmi těžko kdy znovu dostanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Monika Šimůnková je dnes hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Mluvíme dnes zejména o ostravské ulici Přednádraží, kde v několika domech žije ještě 22 rodin a jejichž situace poměrně komplikovanou právní situací není jednoduchá i vzhledem k tomu, že včera stavební úřad ostravské městské části podal soudu žádost o provedení exekučního vystěhování domů v ulici Přednádraží v OstravěPřívoze, což jinými slovy znamená, jestliže bude soud jednat relativně rychle a vyhoví této žádosti a vydá jaksi příkaz k exekučnímu vystěhování, bude těch 22 rodin na ulici?

Monika ŠIMŮNKOVÁ, zmocněnkyně vlády pro lidská práva:
No, my jsme se to včera dozvěděli také takovým trošku zvláštním způsobem, protože jsme jednali 2 hodiny na tom městském obvodu a ptali jsme se na to, jestli bude podán návrh na exekuci. Bylo nám řečeno, že jsou a budou činěny kroky k tomu a za hodinu na to jsme se dozvěděli přímo na místě v Přednádraží přímo od Kumara Vishwanathana, ale nejen, od člověka ze stavebního úřadu nebo vedoucího stavebního úřadu, který to vlastně podával, že to podali, takže i pro nás to bylo velmi nečekané, že tu exekuci podali a přitom v době zhruba, kdy teda my jsme tam seděli u kulatého stolu. Nevím, jak rychle samozřejmě bude rozhodnuto soudem. Domnívám se, že by nejdřív měla být asi stanovena nebo bude uložena pokuta zřejmě i vlastníkovi nemovitosti, poté by se asi přišlo teda k tomu nucenému výkonu, to je ale úplně to nejkrajnější řešení, my nechceme, aby k tomu došlo, aby prostě jsme viděli v televizi potom scény, kdy se tam lidé zabarikádovávají a nechtějí s dětmi prostě opustit ty místnosti, to je úplně to krajní řešení a i o tom jsme jednali s komunitou a i s Kumarem Vishwanathanem, který tam v současné době tedy pomáhá těm lidem, abysme našli kompromisní řešení, aby nedošlo k tomuto, aby tedy ty rodiny, protože už dnes si myslím, že je takřka jisté, že alespoň na nějakou dobu budou muset jít z těch domů, tak, aby dostaly právě, jak už jsem zmínila, to nejdůstojnější bydlení, jaké jim může být nabídnuto mimo tedy ty ubytovny, alespoň některým z těch rodin. Dneska je zajištěno, že vlastně 4 rodinám už bylo, byl nabídnut náhradní byt, z toho jedna rodina to údajně odmítla, dalších 5 bytů je připraveno zhruba během měsíce údajně k nastěhování myslím ve Vaškově ulici, zmiňovali právě kolegové z městského obvodu a o těch dalších by se právě mělo jednat. 8 rodin má zažádáno o přidělení obecního bytu z bytového fondu městského obvodu, který má, jak nám řekl, byty ve svém bytovém obvodu, ovšem nejsou to byty, které by v současné době byly k užívání, to znamená, nejsou stavebně na takové úrovni.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V tom zmiňovaném rozhovoru pro Český rozhlas primátor Ostravy Petr Kajnar kromě jiného říkal, že město se snaží přistupovat ke všem svým obyvatelům stejně, ale říkal chápe, že někteří obyvatelé potřebují nadstandardní zacházení. Bavíme se právě o těch lidech, kteří žijí v ulici Přednádraží?

Monika ŠIMŮNKOVÁ, zmocněnkyně vlády pro lidská práva:
Já tento výrok nechápu, takže vám těžko něco k tomu řeknu, jak myslel ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, ne, já se ptám vás, paní zmocněnkyně, jestli tito lidé potřebují nadstandardní zacházení?

Monika ŠIMŮNKOVÁ, zmocněnkyně vlády pro lidská práva:
V jakém smyslu nadstandardní?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Možná by se někomu mohlo zdát, že ve chvíli, kdy pochybila městská část, možná celé velké město Ostrava, možná, že pochybil i majitel dotčených nemovitostí, možná, že to bylo samotným nájemníkům tak trochu jedno, v čem žijí, tak vy tady najednou říkáte měly by být dány k dispozici některé obecní byty, měly by být dány k dispozici ubytovny za přijatelnou cenu a bezesporu ne smlouvy na jeden měsíc a tak dále, to není nadstandardní zacházení? My dva, kdybychom ztratili bydlení a museli si ho hledat, bylo by s námi takto zacházeno?

Monika ŠIMŮNKOVÁ, zmocněnkyně vlády pro lidská práva:
No, to je, za prvé bych řekla, že je otázka, jestli by ty domy došly do takového stavu, kdyby tam právě třeba nežili tito obyvatelé, ale žili by tam jiní obyvatelé. Za druhé bych chtěla říct, že samozřejmě nemůžeme chtít, aby byla zvýhodňovaná určitá skupina obyvatel, ale já v tomto případě skutečně vidím částečnou vinu na straně města Ostravy a městské části. Já vím, že oni argumentují tím, že pokud nekonaly úřady, které konat měly, tak je to výkon státní správy, dobře, ale stejně pořád je tam ta vadná kanalizace, která, ať už teď nebudeme řešit to, že to tam přehazuje vlastník nemovitosti na město, město to přehazuje na něj, že on údajně měl dělat a že jemu patří také část, která je vadná a tak dále, tohle těžko posoudíme, pokud skutečně neprovedeme stavební práce a nezjistíme na místě, jak to je. A nakonec určí soud to vlastnictví. Ale to, že tam je vadná veřejná kanalizace, která není opravitelná v podstatě jinak než tím, že by musela být vybudována nová, to je fakt, a ten byl i včera řečený. Takže já se domnívám ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, dobře, na druhou stranu vy jednou rukou, promiňte, paní zmocněnkyně, vy jednou rukou kritizuje to, že po určitou dobu, řekněme, 2 roky nejednaly jednak samosprávné orgány a potom také nebyl tak dobře činěn výkon státní správy, na druhou stranu, když už se tady k tomu někdo rozhoupal, to znamená stavební odbor jedné ostravské části a trvá si na svém rozhodnutí, tak vy říkáte, že to je až krajní řešení. Proč je to krajní řešení?

Monika ŠIMŮNKOVÁ, zmocněnkyně vlády pro lidská práva:
No, právě ten stavební úřad je jeden z těch, které zanedbaly ten postup.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A teď už činí tak, jak by měl?

Monika ŠIMŮNKOVÁ, zmocněnkyně vlády pro lidská práva:
A teď přišel samozřejmě najednou v rámci jednoho dne s tím úplně nejkrajnějším řešením do jednoho dne vystěhovat rodiny, které tam žily 30 let, a jsou tam ale, prosím vás, uvědomme si, že jsou tam i rodiny, které tam opravdu bydlely, řádně plnily své závazky a bydlely tam tak jako každý z nás. A během dne, během 24 hodin najednou se mají vystěhovat, během 24 hodin do ubytoven, do ubytoven, kde dostanou smlouvy na jeden měsíc.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Úplně tomu, paní Šimůnková, rozumím, na druhou stranu vy jste říkala, že byste řekněme užila nějakou příjemnější nebo vstřícnější reakci od města Ostrava, proč ne od majitele domu, ty nájemní smlouvy byly uzavřeny bezesporu s ním?

Monika ŠIMŮNKOVÁ, zmocněnkyně vlády pro lidská práva:
Ano, ano, s majitelem domu já jsem samozřejmě i už zmínila na začátku, že se nedomnívám, že by tam nebyla zodpovědnost tak, jak to možná bylo na začátku komunikována, žádná spoluzodpovědnost majitele domu, že on jenom tvrdí to, že tam nefungovala kanalizace, ale není pravda, že tam nic nedělal. My jsme to včera viděli na vlastní oči, já jsem se i na to ptala, do těch domů bylo, byly nějaké částky investovány. On se pokusil o spravení některých těch věcí právě, které se týkaly té části jeho kanalizace, on je teď připraven, o tom jsem včera mluvila právě i s panem Vishwanathanem, že by se pokusili zachránit alespoň ten jedem dům a teď bez ohledu na to, jestli ti lidé se tedy vystěhují nebo ne s tím, že by tam vybudovali jakoby samostatnou jímku, teď opět nevím, jestli to říkám úplně technicky dobře.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Zatím tomu rozumím.

Monika ŠIMŮNKOVÁ, zmocněnkyně vlády pro lidská práva:
Tak snad i posluchači. Samostatnou jímku, která by v podstatě odváděla ten odpad z toho domu, nebyla by napojena na tu kanalizaci a musela by se vyvážet a s tím jde dnes na jednání s ostravskými vodovody a kanalizacemi.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, to je jedna věc, to je kanalizace. Potom je ta další věc, že je zatím minimálně podle rozhodnutí úřadu, stavebního odboru nutno těch 22 rodin vystěhovat. Neměl by on ten majitel nést náklady na to vystěhování, případné dočasné bydlení než se domy dají do kupy a tak dále?

Monika ŠIMŮNKOVÁ, zmocněnkyně vlády pro lidská práva:
Tak v podstatě z toho rozhodnutí, teď já jsem ho úplně nečetla do podrobností, ale asi by to tak mělo být, ta povinnost byla uložena jemu a i těm nájemcům.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Protože proč platit cokoliv z toho, ať už z města, z rozpočtu města Ostravy nebo městské části z veřejných peněz, když ti lidé bydlí v soukromém bydlení u někoho, kdo je vlastníkem těch domů?

Monika ŠIMŮNKOVÁ, zmocněnkyně vlády pro lidská práva:
My jsme hovořili o zajištění ubytování, my jsme až doteď nehovořili o zajištění nákladů, jestli vás chápu dobře, nákladů na to vystěhování v podstatě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu i to zajištění ubytování neměl by jaksi nést na svých bedrech majitel těch nemovitostí?

Monika ŠIMŮNKOVÁ, zmocněnkyně vlády pro lidská práva:
No, tak částečně, jak říkám, ano, částečně by se měl podílet na řešení situace těch lidí určitě. On zvolil tu možnost, jak je vidět, že se pokusí zachránit alespoň některé z těch domů a že se pokusí tedy udělat nějaké stavební opravy, které s pomocí tedy těch lidí, kteří tam dosud zůstali, které možné jsou, na druhou stranu, jak jsem si všimla včera, tam už je tak velká animozita mezi těmi úřady a jím, že například včera dopoledne bylo jednání o té kanalizaci, vodoprávní úřad, pan Vishwanathan, nevím ještě, kdo jiný u toho byl, ale pana Roztočila tam vůbec nechtěli a údajně nepustili k tomu jednání a tam ta komunikace velmi vázne, což je taky problém samozřejmě, pokud ty strany se nedohodnou, tam by měli spolupracovat všichni dohromady na řešení té, nejlepším řešení té situace těch lidí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak ještě jednu takovou těžkou otázku na závěr, jak to celé dopadne?

Monika ŠIMŮNKOVÁ, zmocněnkyně vlády pro lidská práva:
To je ještě lepší otázka, než jak jste položil na začátku, čí je to vina. Tak já za sebe mohu říci, že se budu snažit udělat maximum, aby ti lidé dostali minimálně na přechodnou dobu to v uvozovkách tedy nejkvalitnější a nejdůstojnější bydlení, na druhou stranu bych byla velmi ráda, kdyby se alespoň některý z těch domů, řekněme, jeden, dva podařilo zachránit, protože já, jak jsem včera v těch domech byla, a opět říkám, byla jsem tam asi hodinu a prošla jsem si asi tři ty domy, ty byty vevnitř, které jsem viděla, tak ty jsou, ty vypadají opravdu dobře. Ovšem veřejné prostory a třeba byty dole v některých těch domech, tak to musím říct, že je opravdu hrůza, tam prostě to velmi zapáchá a je vidět, že tam ty problémy jsou asi také opravdu hodně od té vzlínající kanalizace, ale nemyslím si, že kdyby se nechtělo a pokud by samozřejmě na to byly finanční prostředky, tak by se aspoň některé z těch domů ještě zachránit daly, ale otázka je, jestli ty strany, které tu možnost mají, tak, jestli to vůbec chtějí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
I to bude Radiožurnál dále sledovat. Dnešních Dvacet minut bylo o ostravské ulici Přednádraží a zejména jejích obyvatelích se zmocněnkyní vlády pro lidská práva Monikou Šimůnkovou. Děkuji za váš čas a hezký podvečer.

Monika ŠIMŮNKOVÁ, zmocněnkyně vlády pro lidská práva:
Také děkuji. Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, přeji příjemný podvečer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, a. s. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiuCelý příspěvek najdete zde: rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/1095959Související články
DatumNadpisRubrika
13.12.2014Ostravští Romové se chtějí sjednotit pro jednání s úřadyO Roma Vakeren
23.10.2013Platforma Blokujeme spolu s Romy a církvemi připravuje shromáždění Barevná OstravaZprávy ze života Romů
20.10.2013Ostravská policie obvinila čtyři účastníky nepovoleného protiromského protestuZprávy ze života Romů
19.10.2013Ostravou prošlo bez povolení na 250 radikálů. Policisté zadrželi 15 lidíZprávy ze života Romů
18.10.2013Šimůnková vidí za svým odvoláním rozdílný pohled na pojetí lidských právZprávy ze života Romů
17.10.2013Monika Šimůnková rezignovala na pozici vládní zmocněnkyně pro lidská právaZprávy ze života Romů
15.10.2013Monika Šimůnková končí jako šéfka sekce pro lidská práva na Úřadu vládyZprávy ze života Romů
26.08.2013V Ostravě padla obvinění kvůli sobotním výtržnostem a útokům na policistyZprávy ze života Romů
01.08.2013Pracovní skupina pod vedením zmocněnkyně pro lidská práva představila návrhy pro řešení sociálních nepokojůZprávy ze života Romů
Všechny články (POZOR - možnost velmi dlouhého výpisu)
Článek
Tisknout
Poslat e-mailem

Vybíráme z rubriky "Zprávy ze života Romů"
29.05.19  Khamoro se letos zařadilo mezi deset nejlepších evropských festivalů
17.03.19  Věra Bílá plánovala velký návrat
01.08.17  Došlo k obratu - stát by mohl vepřín v Letech koupit už září
09.11.16  V Žatci uctili památku mrtvého Roma
07.11.16  Vláda chce posudek na cenu pozemků pod vepřínem v Letech
11.10.16  Tajemství romského šperku odhalí výstava v brněnském muzeu
13.09.16  Stovky Romů z celé země se chystají na pouť na Svatý Kopeček
06.09.16  Babiš v Letech uctil památku romských obětí bývalého tábora
05.09.16  Vláda preferuje odkoupení vepřína v Letech na Písecku
13.08.16  V Živé knihovně si dnes mohou lidé povídat se zástupci menšin
Archiv rubriky

Nejčtenější články
803741   26.02.00 Odchod Romů z České republiky
314875   12.10.07 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
299978   11.09.98 Romske aktuality
270305   14.03.00 Romský jazyk
172304    Historie a původ Romů
141366   12.02.02 Historie Romů na území České republiky
121078    Tradiční způsob života Romů na území bývalého Československa
103410    Fotografie
90594   18.09.98 Můj svět - Fotografie romských dětí
86379   16.01.04 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Copyright © Český rozhlas / Czech Radio, 1997-2023
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Czech Republic
E-mail: info@romove.cz